nội dung dàn bài cách học đăng ký Video tài liệu

Khóa học lập trình Joomla 2.5

1.800.000 đ

Học sinh - Sinh viên :
1.550.000 đ
Học viên cũ :
1.300.000 đ
Người khuyết tật :
500.000 đ
Thời lượng:
67 giờ 50 phút
Độ khó:
Chuyên sấu
Yêu cầu:
Lập trình Joomla là một hệ thống có sẵn và độ khó cao, đòi hỏi bạn cần đạt kiến thức HTML, CSS, JS, PHP,MYSQL thì mới đủ điều kiện tham gia khóa học.
Ứu đãi nhóm:

Joomla CMS là một hệ thống quản lý dữ liệu được đánh giá rất cao hiện nay, Joomla rất dễ sử dụng để xây dựng một website và rất thân thiện với người sử dụng. Lập trình Joomla tạo ra các thành phần mở rộng như Component, Module, Plugin, Template… cho nó thì không đơn giản một chút nào vì cấu trúc Joomla CMS khá phức tạp. Nó làm cho các lập trình viên tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và sửa chữa một vấn đề nào đó trong hệ thống Joomla.

Khóa học lập trình Joomla

Giới thiệu khóa học lập trình Joomla 2.5 tại ZendVN

Khóa học lập trình Joomla của ZendVN là một khóa học Joomla nâng cao và chuyên sâu. Khóa học này giúp các bạn hiểu kỹ hơn và có kiến thức chuyên sau hơn về Joomla. Trong khóa học lập trình Joomla này ZendVN đem đến cho các bạn tất cả kiến thức và kinh nghiệm của các lập trình viên chuyên nghiệp về lập trình Joomla. Sau khi hoàn tất khóa học này các bạn có thể hiểu rõ được cách thức hoạt động trong lõi (core) của Joomla cms và các bạn có thể xây dựng hoặc chỉnh sửa dễ dàng các thành phần mở rộng trong Joomla như: Joomla component, Joomla module, Joomla plugin, Joomla template.

Khóa học lập trình Joomla 2.5

Tại sao các bạn nên tham gia khóa học lập trình Joomla này. Đối với các bạn thích sử dụng Joomla để xây dựng website thì chắc chắn các bạn hiểu Joomla có nhưng ưu điểm nào và chắc chắn các bạn đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng sửa lại một cái gì đó trong Joomla.

Vậy thì để không còn gặp khó khăn trong việc này các bạn cần hiểu sâu hơn về Joomla và biết lập trình các thành phần mở rộng trong Joomla. Các bạn có thể tự học Joomla bằng cách tham khảo các bài viết hoặc video lập trình Joomla trên mạng nhưng các bài viết và các video này thường không chuyên sâu và không liên tục vì vậy những video và bài viết đó sẽ không đem đến cho các bạn hết các kiến thức Joomla chuyên sâu và nâng cao có hệ thống.

Chính vì điều này ZendVN đã cho ra đời khóa học lập trình Joomla nâng cao dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế và quá trình nghiên cứu của ZendVN.

Nội dung khóa học lập trình Joomla 2.5:

 • Hướng dẫn sử dụng các thư viện quan trọng trong Joomla CMS (Joomla Framework)
 • Nắm rõ kiến thức và giải thuật về mô hình đa cấp (menu đa cấp, category đa cấp) sử dụng cấu trúc cây nhị phân. Đây là một mô hình được đánh giá cao về khả năng truy vấn linh hoạt (SELECT) nhưng khá phức tạp trong quá trình thêm (Add), xóa (Delete), sửa (Edit), di chuyển (Move)
 • Viết Book component mới sử dụng category đa cấp dựa trên thư viện Joomla và lớp Nested_Set (học viên sẽ được hướng dẫn xây dựng chi tiết trong quá trình học)
 • Hiểu – Viết Module mới cho Joomla CMS
 • Viết Plugin mới cho Joomla CMS
 • Viết Language mới cho Joomla CMS
 • Hiểu cấu trúc và kỹ thuật xây dựng template mới
 • Hiểu cấu trúc và kỹ thuật chỉnh sửa giao diện mà không làm ảnh hưởng đến các mã nguồn hay giao diện có sẵn
 • Cách tích hợp và sử dụng JQuery trong Joomla CMS

Kết quả cuối khóa:

 • Hiểu rõ những chức năng trong Joomla CMS v2.5
 • Nắm rõ luồng xử lý của Joomla CMS v2.5
 • Hiểu cấu trúc và quan hệ trong hệ thống database của Joomla CMS v2.5
 • Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Joomla CMS v2.5
 • Hiểu thêm về một số công nghệ mới và kỹ thuật xử lý trong thực tế
 • Nắm vững những kỹ thuật xử lý phức tạp của mảng và đối tượng
 • Xây dựng mới những thành phần mở rộng trong joomla như: component, module, plugin, language, template
 • Hiểu được những vấn đề mà các bạn đã từng làm nhưng không hiểu (trường hợp này xảy ra với nhiều lập trình viên mã nguồn mở)

ZendVN sẽ cung cấp đầy đủ 67 giờ 24 phút video training của khóa học lập trình Joomla ngay sau khi các bạn hoàn thành quá trình đăng ký và đóng học phí.  Giảng viên của khóa học là thầy Phạm Vũ Khánh, ngưởi có thâm niên hơn 20 năm trong lĩnh vực lập trình, thầy là một giảng viên đầy nhuyệt huyết và tận tâm với các học viên, các bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ các bước lập trình Module. template hoặc bất kì Component.

– Những hàm hữu ích của mảng
– Bài tập: Tạo trắc nghiệm từ Mảng và File

– Tập hợp ký hiệu trong Regular Expression
– Kỹ thuật viết kiểm tra giá trị đầu vào input
– Kỹ thuật quét bảng ngoại hối của Vietcombank
– Kỹ thuật quét tin tức từ Vnexpress.net
– Kỹ thuật quét tin tức từ dantri.com.vn

– Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng &hướng thủ tục
– Khái niệm về lập trình hướng đối tượng
– Khái niệm về lớp (Class)
– Khái niệm về đối tượng (Object)
– Class &Object
– Thuộc tính và phương thức
– Hàm __construct(). Kỹ thuật truyền tham số trong thực tế
– Tính kế thừa &overwrite
– Hàm __destruct()
– Hàm clone()
– PPP (public – protected – private)
– Static
– Constant
– Final
– Autoload
– Serialization
– _sleep() &__wakeup
– toString()
– Abstract class
– Interfaces
– __set() &__get() method
– Self &parent
– Mô hình MVC

– Giới thiệu mô hình và phân tích database
– Giải thuật và viết mã 4 trường hợp thêm node vào cây
– Giải thuật và viết mã 6 trường hợp di chuyển node trên cây
– Giải thuật và viết mã 2 trường hợp chỉnh sửa node trên cây
– Giải thuật và viết mã 2 trường hợp xóa node trên cây
– Giải thuật và các phương pháp duyệt cây
– Giải thuật và viết mã sắp xếp thứ tự các node trên cây

– Phân tích Database của Book component
– Đăng ký com_book trong hệ thống joomla
– Xây dựng cấu trúc MVC trong Back-End của Joomla
– Tạo lệnh điều hướng đến các Controller
– Điều hướng Task – View – Layout
– Tạo bảng điều khiển cho Component
– Tìm hiểu lớp quản lý Db và cách truy vấn dữ liệu của Joomla
– Chuyển đổi lớp Nested từ PHP sang kiểu viết của Joomla

– Xác định các chức năng (task) trong Category
– Xây dựng hệ thống hàm xử lý các chức năng của Category
– Xây dựng chức năng hiển thị category (task: show)
– Xây dựng chức năng publish &unpublish category
– Di chuyển category (moveup – movedown)
– Xây dựng chức năng delete (task: remove)
– Sắp xếp category (Sort)
– Xây dựng chức năng thêm một category (task: add – save)
– Xây dựng chức năng chỉnh sửa một category (task: edit)

– Xây dựng chức năng hiển thị category (task: show)
– Đăng ký các chức năng xử lý trong Controller
– Xây dựng chức năng publish &unpublish book
– Xây dựng chức năng delete (task: remove)
– Xây dựng chức năng thêm một cuốn sách
– Xây dựng chức năng chỉnh sửa một cuốn sách

– Mô hình MVC tại Front-End
– Thống kê các (task) cần thực hiện
– Xây dựng hệ thống chức năng Item menu
– Tạo tập tin chạy chính cho component
– Xây dựng các VIEW và MODEL tạm thời cho các chức năng

– Xây dựng chức năng hiển thị một cuốn sách
– Xây dựng chức năng hiển thị tất cả các cuốn sách
– Xây dựng chức năng hiển thị sách giảm giá
– Xây dựng chức năng hiển thị sách đặc biệt
– Xây dựng chức năng hiển thị một category
– Xây dựng chức năng đặt hàng mua hàng &giỏ hàng
– Xây dựng chức năng hiển thị tất cả các category

– Xây dựng Module và tham số trong Module
– Sử dụng Jquery trong Joomla

– Xây dựng router cho Module và Component
– Xây dựng plugin

– Đóng gói Plugin
– Đóng gói Module
– Đóng gói Component

– Giới thiệu cấu trúc template
– Xây dựng cấu trúc template
– Xây dựng hàm xử lý vị trí các Module trong template
– Xây dựng và xử lý hệ thống tham số cho template
– Các kỹ thuật override giao diện trong Joomla
– Đóng gói template
captcha

Video đang cập nhật

Nếu chưa cảm nhận hết nội dung và chất lượng của khóa học thì các bạn có thể tham gia học thử bất kỳ khóa học nào đang có trên hệ thống của ZendVN chỉ với 250.000 đ được hưởng quyền lợi như học viên chính thức, được cấp quyền download tài liệu, hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật của ZendVN chi tiết vui lòng xem tại đây.

Kết nối với ZendVN

TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND (*):
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú:
Mã bảo mật:
captcha