Ưu đãi học phí các nhóm khóa học

Ưu đãi nhóm khóa học

TypeScript – Angular 2x
 • Làm chủ các kiến thức TypeScript, Angular 2x một cách có hệ thống
 • Phát triển và quản lý dễ dàng các ứng dụng web lớn sử dụng Angular 2x
 • Tiếp cận với nhiều tình huống thực tế khác nhau trong việc sử dụng Angular 2x phát triển các dự án
 • Hiểu rõ tư duy giải thuật của các Project thực tế
 • Biết cách phân tích công việc và giải quyết công việc theo trình tự từng bước một và có hệ thống
 • Nghiên cứu các API mở rộng và có khả năng giải quyết các yêu cầu phức tạp trong công việc
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình TypeScript 14 giờ 800.000 đ 400.000 đ
Lập trình Angular 2x 50 giờ 2.350.000 đ 1.900.000 đ
Tổng cộng: 2.300.000 đ
 Đăng ký ngay !!
HTML – CSS – JavaScript – TypeScript
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, TypeScript một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, TypeScript
 • Phát triển và quản lý dễ dàng các ứng dụng web lớn sử dụng TypeScript
 • Kết hợp jQuery, thư viện jQuery, thư viện Javascript và TypeScript lại với nhau
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình TypeScript 14 giờ 850.000 đ 500.000 đ
HTML – CSS – Javascript 56 giờ 1.200.000 đ 900.000 đ
Tổng cộng: 1.400.000 đ
 Đăng ký ngay !!
HTML – CSS – JavaScript – PHP
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, PHP một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn
 • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng trên mã nguồn PHP – Nghiên cứu mở rộng các framework, CMS phổ biến
 • Có khả năng tự xây dựng một website bất kỳ (giao diện và chức năng)
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, PHP
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
HTML – CSS – Javascript 56 giờ 1.200.000 đ 800.000 đ
Tổng cộng: 1.800.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Frontend Master – PHP
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn, chạy tốt trên các thiết bị di động
 • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng trên mã nguồn PHP – Nghiên cứu mở rộng các framework, CMS phổ biến
 • Có khả năng tự xây dựng một website bất kỳ (giao diện và chức năng), kết hợp Ajax và jQuery tạo sự chuyên nghiệp cho Website
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
Frontend Master 105 giờ 2.200.000 đ 1.600.000 đ
Tổng cộng: 2.600.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Frontend Master – TypeScript
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, TypeScript một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn, chạy tốt trên các thiết bị di động
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, TypeScript
 • Phát triển và quản lý dễ dàng các ứng dụng web lớn sử dụng TypeScript
 • Kết hợp jQuery, thư viện jQuery, thư viện Javascript và TypeScript lại với nhau
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Frontend Master 105 giờ 2.200.000 đ 1.800.000 đ
Lập trình TypeScript 14 giờ 850.000 đ 400.000 đ
Tổng cộng: 2.200.000 đ
 Đăng ký ngay !!
PHP – Zend Framework
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
 • Nắm vững nền tảng của lập trình Zend Framewor, tự nghiên cứu khi Zend Framework mở rộng
 • Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Zend Framework
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng BookStore từ Frontend đến Backend và áp dụng nhiều kỹ thuật xử lý mới trong thực tế.
 •  Nắm được cách viết mã nguồn tối ưu và có thể sử dụng lại 80%-100% những mã nguồn đã viết.
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
Lập trình Zend 2x 113 giờ 2.350.000 đ 1.600.000 đ
Tổng cộng: 2.600.000 đ
 Đăng ký ngay !!
PHP – Phalcon Framework
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
 • Nắm vững nền tảng của lập trình Phalcon Framework, có khả năng tự nghiên cứu khi Phalcon Framework mở rộng
 • Nắm vững những kỹ thuật xử lý phức tạp của mảng và đối tượng.
 • Nắm được cách viết mã nguồn để có thể sử dụng lại 80%-100% những mã nguồn đã viết.
 • Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Phalcon framework
 • Đọc hiểu các ứng dụng viết bằng Phalcon Framework và OOP
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
Lập trình Phalcon 2x 76 giờ 1.800.000 đ 1.500.000 đ
Tổng cộng: 2.500.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Phalcon Framework – Zend Framework
 • Nắm vững nền tảng của lập trình Zend Framewor và Phalcon Framework, tự nghiên cứu khi Zend Framework và Phalcon Framework mở rộng
 • Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Zend Framework  và Phalcon Framework
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng BookStore từ Frontend đến Backend và áp dụng nhiều kỹ thuật xử lý mới trong thực tế.
 • Nắm được cách viết mã nguồn tối ưu và có thể sử dụng lại 80%-100% những mã nguồn đã viết.
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình Zend 2x 113 giờ 2.350.000 đ 1.500.000 đ
Lập trình Phalcon 2x 76 giờ 1.800.000 đ 1.400.000 đ
Tổng cộng: 2.900.000 đ
 Đăng ký ngay !!
PHP – WordPress
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
 • Làm chủ các kiến thức PHP, WordPress một cách có hệ thống
 • Có khả năng tự xây dựng các một website bất kỳ với WordPress CMS
 • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng trên mã nguồn WordPress
 • Chuyển đổi giao diện HTML CSS sang theme của WordPress
 • Nghiên cứu xây dựng các thành phần mở rộng như: Plugin, theme, widget, shortcode, meta boxes, Custom Post Types, Custom Taxonomies, Metadata…
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
Lập trình WordPress 4x 72 giờ 1.800.000 đ 1.500.000 đ
Tổng cộng: 2.500.000 đ
 Đăng ký ngay !!
PHP – Joomla 2.5
 • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework nhiều module tự xây dựng (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lỹ mới, …)
 • Nắm rõ luồng xử lý và hiểu cấu trúc và quan hệ trong hệ thống database của Joomla CMS v2.5
 • Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Joomla CMS v2.5
 • Xây dựng mới những thành phần mở rộng trong joomla như: component, module, plugin, language, template,
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình PHP 114 giờ 1.600.000 đ 1.000.000 đ
Lập trình Joomla 2.5 67 giờ 1.800.000 đ 800.000 đ
Tổng cộng: 1.800.000 đ
 Đăng ký ngay !!
WordPress CMS – Joomla CMS
 • Nắm rõ luồng xử lý và hiểu cấu trúc và quan hệ trong hệ thống database của Joomla CMS v2.5
 • Xây dựng mới những thành phần mở rộng trong joomla như: component, module, plugin, language, template,
 • Có khả năng tự xây dựng các một website bất kỳ với WordPress CMS
 • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng trên mã nguồn WordPress
 • Chuyển đổi giao diện HTML CSS sang theme của WordPress
 • Nghiên cứu xây dựng các thành phần mở rộng như: Plugin, theme, widget, shortcode, meta boxes, Custom Post Types, Custom Taxonomies, Metadata…
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình WordPress 4x 72 giờ 1.800.000 đ 1.500.000 đ
Lập trình Joomla 2.5 67 giờ 1.800.000 đ 900.000 đ
Tổng cộng: 2.400.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Lập trình Java – Lập trình Android
 • Nền tảng vững chắc về lập trình JAVA và nắm vững các kỹ thuật thao tác với Array và String trong thực tế
 • Nắm vững triệt để tinh thần của lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng linh hoạt các collecton trong vấn đề lưu trữ danh sách
 • Biết cách xây dựng các ứng dụng Android trong thực tế
 • Hiểu và nắm rõ quy trình xây dựng phát triển một ứng dụng Android
 • Nghiên cứu các API mở rộng và có khả năng giải quyết các yêu cầu phức tạp trong công việc
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình Java 20 giờ 1.000.000 đ 400.000 đ
Lập trình Android 76 giờ 1.950.000 đ 1.700.000 đ
Tổng cộng: 2.100.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Frontend Master – Zend Framework
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, Zend Framework một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn, chạy tốt trên các thiết bị di động
 • Có khả năng tự xây dựng một website bất kỳ (giao diện và chức năng), kết hợp Ajax và jQuery tạo sự chuyên nghiệp cho Website
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, Zend Framework
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng BookStore từ Frontend đến Backend và áp dụng nhiều kỹ thuật xử lý mới trong thực tế.
 • Nắm được cách viết mã nguồn tối ưu và có thể sử dụng lại 80%-100% những mã nguồn đã viết.
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Lập trình Zend 2x 113 giờ 2.350.000 đ 1.700.000 đ
Frontend Master 105 giờ 2.200.000 đ 1.600.000 đ
Tổng cộng: 3.300.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Frontend Master – Phalcon Framework
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, Phalcon Framework một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn, chạy tốt trên các thiết bị di động
 • Có khả năng tự xây dựng một website bất kỳ (giao diện và chức năng), kết hợp Ajax và jQuery tạo sự chuyên nghiệp cho Website
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, Phalcon Framework Học được cách viết chuẩn trong mô hình MVC của Phalcon Framework
 • Nắm được cách viết mã nguồn tối ưu và có thể sử dụng lại 80%-100% những mã nguồn đã viết.
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Frontend Master 105 giờ 2.200.000 đ 1.500.000 đ
Lập trình Phalcon 2x 76 giờ 1.800.000 đ 1.700.000 đ
Tổng cộng: 3.200.000 đ
 Đăng ký ngay !!
Frontend Master – WordPress CMS
 • Làm chủ các kiến thức HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, WordPress một cách có hệ thống
 • Chuyển đổi dễ dàng giao diện từ tập tin PSD sang HTML CSS và đạt chuẩn, chạy tốt trên các thiết bị di động
 • Có khả năng tự xây dựng một website bất kỳ (giao diện và chức năng), kết hợp Ajax và jQuery tạo sự chuyên nghiệp cho Website
 • Có khả năng nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, WordPress
 • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng trên mã nguồn WordPress
 • Chuyển đổi giao diện HTML CSS sang theme của WordPress
 • Nghiên cứu xây dựng các thành phần mở rộng như: Plugin, theme, widget, shortcode, meta boxes, Custom Post Types, Custom Taxonomies, Metadata…
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG VIDEO HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI CHỈ CÒN
Frontend Master 105 giờ 2.200.000 đ 1.700.000 đ
Lập trình WordPress 4x 72 giờ 1.800.000 đ 1.500.000 đ
Tổng cộng: 3.200.000 đ
 Đăng ký ngay !!
TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND (*):
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú:
Mã bảo mật:
captcha