ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Bài tập lập trình Số chia hết cho 13 trong một khoảng cho trước

Mã bài tập: 2CCFK3
Thể loại: Vòng lặpĐộ khó: Dễ 146 lượt làm

Mô tả:

Hãy viết chương trình để in ra các số chia hết cho 13 trong khoảng từ số bắt đầu đến số kết thúc cho trước (hoặc người dùng nhập vào)

Demo:

InputOutput

Start: 1

End: 30

13 26

Start: 1

End: 40

13 26 39

Start: 15

End: 20

Không có

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất