ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Bài tập lập trình Xác định phần tử là tổng 2 phần tử đứng kế

Mã bài tập: SNSC7T
Thể loại: MảngĐộ khó: Trung bình 234 lượt làm

Mô tả:

Với một mảng số cho trước, hãy viết chương trình để in ra giá trị "Tồn tại" hoặc "Không tồn tại", theo điều kiện sau đây:

  • Tồn tại: Nếu mảng có một phần tử nào đó bằng tổng hai phần tử bao bọc xung quanh (đứng trước và đứng sau)
  • Ngược lại, "Không tồn tại"

Demo:

InputOutput

arrNumber = [1,2,3]

Không tồn tại

arrNumber = [1,3,2]

Tồn tại

arrNumber = [1,2,2]

Không tồn tại

arrNumber = [1,2,7,9,2]

Tồn tại

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất