Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Với nhu cầu trao đổi thông tin, bắt buộc các cơ quan, tổ chức phải hoà mình vào mạng toàn cầu Internet. An toàn mạng và bảo mật thông tin là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, khi thực hiện kết nối mạng nội bộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Hệ cơ sở tri thức là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người và là hệ thống dựa trên tri thức, cho phép mô hình hoá các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
UML có thể được sử dụng trong nhiều giai đoạn, từ phát triển, thiết kế cho tới thực hiện và bảo trì. Vì mục đích chính của ngôn ngữ này là dùng các biểu đồ hướng đối tượng để mô tả hệ thống nên miền ứng dụng của UML bao gồm nhiều loại hệ thống
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Ngày nay, cùng với nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, vấn đề an ninh – bảo mật – mạng ngày càng được các doanh nghiệp ý thức chú trọng. Chính vì thế nên ngày nay bất cứ doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cũng cần phải có ít
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Internet bắt nguồn từ đề án ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) khởi sự trong năm 1969 bởi Bộ Quốc phòng Mỹ (American Department of Defense). Đề án ARPANET với sự tham gia của một số trung tâm nghiên cứu, đại học tại Mỹ (UCLA, Stanford, . . . ) nhằm mục đích thiết kế
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Tuy rằng trí thông minh nhân tạo có nghĩa rộng như là trí thông minh trong khoa
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Nói đến dự án chính là nói đến sự nỗ lực để hoàn thành công việc trong một thời gian nhất định, có điểm khởi đầu và kết thúc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mong muốn. Quy trình quản lý dự án bao gồm các bước cần thực hiện nhằm
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Công nghệ mạng viễn thông là môn học nghiên cứu về truyền thông giữa các thiết bị ở xa như giữa các điện thoại di động, truyền thông với vệ tinh. Môn học này sẽ trình bày về các công nghệ và các kĩ thuật được áp dụng trong hệ thống vệ tinh. Trong những
Tuesday, 13 September 2016 / Published in Video tổng hợp
Toán cao cấp A2 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn Toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các học liệu: sách, giáo trình in, băng đĩa hình,…, sách hướng dẫn cho người học
TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND:
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: