avatar

Hi I'm Lưu Trường Hải Lân

Lập trình viên PHP

Đào tạo lập trình viên online offline - Đào tạo 1 kèm 1 - Làm web theo yêu cầu - 0383.308.983

Objective

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

 • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
 • Tham khảo các video dạy lập trình từ anh Lân: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
 • Tham khảo các video chia sẻ từ anh Lân: https://www.youtube.com/user/zendvn123

My Skill

PHP

80%

HTML CSS

80%

NodeJS

80%

Laravel

80%

Education

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

 • Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
 • Tham khảo các video dạy lập trình từ anh Lân: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
 • Tham khảo các video chia sẻ từ anh Lân: https://www.youtube.com/user/zendvn123

Demo

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

zendvn-ads