1

Tổng đánh giá

      
1

Tốt

    
0

Khá

  
0

Trung bình

Huỳnh Minh Sang

20/03/2018 Tốt

    Khóa học từ căn bản đến chuyên sâu, học xong khóa có thể nắm được cách làm việc với GIT Command, SourceTree, Bitbucket.