Đặt quảng cáo trên ZendVN

Các vị trí đặt quảng cáo trên ZendVN

Vị trí Kích thước tối đa Hình ảnh Chi phí
Trang chủ - TOP Rộng: 1140px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 2.000.000đ
1 tháng: 5.000.000đ
Trang chủ - MIDDLE Rộng: 1140px
Cao: 245px
xem hình 1 tuần: 1.000.000đ
1 tháng: 3.000.000đ
Trang chủ - BOTTOM Rộng: 1140px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 800.000đ
1 tháng: 2.000.000đ
Trang chi tiết - TOP Rộng: 1140px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 2.000.000đ
1 tháng: 5.000.000đ
Trang chi tiết - SIDEBAR Rộng: 355px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 800.000đ
1 tháng: 2.000.000đ
Trang chi tiết - BOTTOM Rộng: 1140px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 800.000đ
1 tháng: 2.000.000đ
Trang đăng nhập - BOTTOM Rộng: 1140px
Cao: 150px
xem hình 1 tuần: 1.000.000đ
1 tháng: 3.000.000đ

HTML của mẫu quảng cáo có dạng: <a href=[link-dan-den-website] target="_blank"><img src="[link-hinh-anh]" /></a>

Đăng ký đặt quảng cáo

  • Đăng ký vui lòng liên hệ: lthlan54@gmail.com - 0383.308.983 - Skype: hailanluu hoặc điền vào FORM đăng ký bên dưới

TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND:
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: