Đồ án cuối khóa & Giấy xác nhận hoàn thành khóa học

Để nhận được giấy xác nhận hoàn thành khóa học từ ZendVN, học viên phải thực hiện đồ án cuối khóa đối với khóa học đó.

Đồ án cuối khóa & Giấy xác nhận hoàn thành khóa học

Hiện tại ZendVN cung cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học đối với các khóa học sau:

 • Lập trình PHP chuyên sâu
 • Lập trình WordPress 4.x
 • Lập trình Zend Framework 2.x
 • Lập trình Frontend Master
 • Lập trình Joomla! 2.5

Thông tin về đồ án cuối khóa

 • Thời gian thực hiện đồ án: 3 tháng kể từ ngày nhận đồ án.
 • Số người tham gia thực hiện: Đồ án có thể do 1 hoặc 2 học viên cùng thực hiện.
 • Đề tài: Học viên có thể tự đề xuất đề tài hoặc do ZendVN đề xuất.
 • Yêu cầu: Đồ án phải áp dụng được các nội dung được trình bày trong khóa học
 • Xếp loại đồ án cuối khóa: A-B-C-D-E
 • Tiêu chí đánh giá đồ án cuối khóa (xếp loại A-B-C-D-E)

Hình thức báo cáo

 • Học viên sẽ nộp tài liệu báo cáo và source code cho ZendVN
  • Tài liệu báo cáo tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: các chức năng đã thực hiện, các chức năng sẽ mở rộng, sơ đồ quan hệ dữ liệu)
  • Soucre code: bao gồm file nén toàn bộ code của đồ án, file backup database và sơ đồ quan hệ dữ liệu giữa các bảng
 • Sau khi nhận được tài liệu báo cáo, ZendVN sẽ chấm điểm lần thứ nhất và liên hệ với các bạn để chấm điểm lần thứ hai thông qua phần mềm TeamViewer và Skype (đối với các bạn ở xa), hoặc báo cáo trực tiếp đối với các bạn ở TP. Hồ Chí Minh.
 • Sau 3 tuần ZendVN sẽ thông báo kết quả đồ án đến các học viên.

Tiêu chí đánh giá đồ án cuối khóa

 • Khả năng áp dụng vào thực tế
 • Độ khó của đê tài
 • Phần trăm hoàn thành
 • Thời gian thực hiện
 • Khả năng mở rộng
 • Khả năng code tối ưu trong ứng dụng
 • Khả năng sáng tạo trong khi viết đề tài
 • Tìm hiểu và trình bày những nội dung không được giới thiệu trong khóa học

Phần thưởng cho học viên hoàn thành tốt đồ án cuối khóa

Khi hoàn thành đồ án cuối khóa và bảo vệ thành công đồ án này, học viên sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học của ZendVN.

Ngoài ra các học viên có kết quả bảo vệ đồ án tốt sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị tương đương 50% đến 100% học phí của khóa học đó (Chi tiết chương trình này các bạn vui lòng xem tại Học miễn phí nếu bạn xứng đáng!)

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành khóa học

 

Cách đăng ký thực hiện đồ án cuối khóa

Các bạn học viên của khóa học trực tuyến nếu muốn tham gia thực hiện đồ án cuối khóa có thể liên hệ với ZendVN theo một trong 2 cách sau:

Đăng ký đồ án qua Skype

Các học viên của khóa học trực tuyến nếu muốn tham gia thực hiện đồ án cuối khóa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của ZendVN qua Skype zendvn.support

Đăng ký đồ án qua email (Form)

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân và đồ án mà bạn muốn thực hiện vào Form đăng ký bên dưới. Sau khi nhận được email này ZendVN sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất


captcha

TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND:
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: