Qua quá trình ZendVN nghiệm thu đồ án cuối khóa của các bạn học viên, ZendVN nhận thấy đa phần các đồ án cuối khóa được các bạn học viên thực hiện và đầu tư khá tốt, các bạn đã áp dụng triệt để các nội dung trong khóa học vào việc xây dựng đồ án. Ngoài ra các kỹ thuật và công nghệ xử lý mới cũng được các bạn tích hợp và áp dụng vào đồ án khá linh hoạt.

Học miễn phí nếu bạn xứng đáng

Đây là một sự khích lệ vô cùng to lớn đối với ZendVN khi nghiệm thu các đồ án có chất lượng cao và áp dụng được vào thực tế, chứng tỏ việc truyền tải kiến thức trong khóa học đã được các bạn tiếp thu tốt.

Để giúp cho tất cả các bạn có niềm đam mê lập trình, chăm chỉ học tập và có quyết tâm cao có thể học tất cả các khóa học ở ZendVN mà không mất tiền. ZendVN triển khai chương trình “Học miễn phí nếu bạn xứng đáng!”

Theo format của chương trình này, khi bạn tham gia khóa học vẫn phải đóng học phí bình thường và các bạn sẽ được hoàn trả từ 50% đến 100% học phí nếu đồ án cuối khóa của bạn được những yêu cầu ZendVN đặt ra.

– Học viên sẽ được hoàn lại 100% học phí của khóa học nếu như kết quả bảo vệ đồ án cuối khóa xếp loại A

– Học viên được hoàn lại 50% học phí của khóa học nếu như kết quả bảo vệ đồ án cuối khóa xếp loại B+

Chương trình này thực sự chỉ dành cho những bạn có quyết tâm cao, chăm chỉ, đam mê và biết chuẩn bị hành trang cho tương lại của mình mới đủ sức tham gia.

Điều kiện và thể lệ

 • Là học viên đang tham gia một trong các khóa học trực tuyến tại ZendVN: Lập trình PHP, jQuery Master, Zend Framework 1.x, Zend Framework 2.x, WordPress 4.x hoặc Joomla 2.5
 • Liên hệ với bộ phận kỹ thuật qua Skype zendvn.support để nhận đồ án cuối khóa
 • Thời gian đăng ký nhận đồ án không quá 3 tháng kể từ thời điểm tham gia khóa học
 • Thời gian thực hiện đồ án: 2 tháng kể từ ngày nhận đồ án

(ví dụ học viên X tham gia khóa học Lập trình PHP vào ngày 01/05/2014 thì thời gian nhận đồ án trễ nhất vào ngày 01/08/2014 và thời gian báo cáo đồ án trễ nhất vào ngày 01/10/2014)

Tiêu chí đánh giá đồ án cuối khóa

 • Khả năng áp dụng vào thực tế
 • Độ khó của đồ án
 • Phần trăm hoàn thành
 • Thời gian thực hiện
 • Khả năng mở rộng
 • Khả năng code tối ưu trong ứng dụng
 • Khả năng sáng tạo trong khi viết đề tà
 • Tìm hiểu và trình bày những nội dung không được giới thiệu trong khóa học
 • Khả năng trả lời chất vấn trong buổi chấm đồ án

ZendVN muốn góp một phần nhỏ của mình để giúp các bạn thành công trong tương lai nhưng ZendVN muốn sự đóng góp của mình phải đúng đối tượng và không lãng phí công sức mình bỏ ra.