nội dung dàn bài cách học đăng ký Video đánh giá

Lập trình NodeJS Level 2

1.740.000 đ

Học sinh - Sinh viên :
1.640.000 đ
Học viên cũ :
1.640.000 đ
Thời lượng:
15 giờ 50 phút
Độ khó:
All Level
Yêu cầu:
Đã học khóa học nodeJS Level 1 tại ZendVN hoặc có kiến thức tương đương
Ứu đãi nhóm:

Khóa học lập trình NodeJS Level 2 được trình bày theo phương pháp mới, cô động hơn, chất lượng hơn và bám sát vào phần thực hành thực tế.

Khóa học lập trình NodeJS toàn tập được chia thành nhiều level (khóa học con), đây là khóa học ở level 2 dành cho các bạn đã học qua khóa học Lập trình NodeJS Level 1. Với kiến thức kế thừa từ khóa NodeJS Level, ở khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh một website dạng tin tức (blog, news, ... ) sử dụng NodeJS từ backend đến frontend

nodejs

Nội dung khóa học NodeJS Level 2

 • Phần 1: Xây dựng trang quản lý Items nâng cao
  • Xây dựng chức năng lưu thông tin Items
  • Xây dựng chức năng sắp xếp Items
  • Tích hợp CKEditor
 • Phần 2: Xây dựng nhóm chức năng quản lý người dùng
  • Xây dựng chức năng quản lý nhóm người dùng cơ bản
  • Xây dựng chức năng quyền truy cập của nhóm người dùng
  • Xây dựng trang quản lý người dùng
  • Tối ưu mã phần xây dựng Model
  • Cập nhật đồng bộ thông tin nhóm người dùng
 • Phần 3: Xây dựng nhóm chức năng quản lý bài viết
  • Xây dựng chức năng quản lý category
  • Xây dựng chức năng quản lý bài viết
  • Hoàn chỉnh chức năng validate
  • Xây dựng chức năng upload hình ảnh
  • Tối ưu mã phần quản lý
 • Phần 4: Xây dựng nhóm chức năng kết hợp Frontend & Backend
  • Nhúng giao diện cho vùng Frontend
  • Xây dựng vùng hiển thị bài viết nổi bật
  • Xây dựng vùng hiển thị bài viết phổ biến nhất
  • Xây dựng vùng hiển thị category (grid, list)
  • Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
  • Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
  • Xây dựng trang hiển thị bài viết theo tag
 • Phần 2: Xây dựng nhóm chức năng quyền truy cập
  • Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
  • Giới hạn quyền truy cập admin
  • Tối ưu và hoàn chỉnh phần backend
  • Tối ưu và hoàn chỉnh phần frontend
  • Publish sản phẩm
 • Phần 6: Tổng kết khóa học
  • Hệ thống kiến thức
  • Nghiên cứu mở rộng

Đang cập nhật...
Các bạn nhấn vào liên kết này để xem đánh giá của các học viên khác về khóa học này

TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND:
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: