nội dung dàn bài cách học đăng ký Video đánh giá

Khóa học lập trình NodeJS Level 3 (xây dựng ứng dụng chat với SocketIO)

Khóa học được trình bày theo phương pháp mới, cô động hơn, chất lượng hơn và bám sát vào phần thực hành thực tế.

Khóa học lập trình NodeJS toàn tập được chia thành nhiều level (khóa học con), đây là khóa học ở level 3 dành cho các bạn đã học qua khóa học Lập trình NodeJS Level 2. Với kiến thức kế thừa từ khóa NodeJS Level 2, ở khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh một website chat realtime từ backend đến frontend (NodeJS, SocketIO, MongoDB, Ajax, ...)

Screenshot_1

Phần 1: SocketIO với các tình huống sử dụng

 1. SocketIO
 2. Sử dụng SocketIO trong NodeJS
 3. SocketIO emit

Phần 2: Tích hợp SocketIO vào project NodeJS Level 2

 1. Xây dựng module chat
 2. Hoàn chỉnh chức năng login logout
 3. Tích hợp SocketIO vào project

Phần 3: Xây dựng chức năng chat toàn hệ thống

 1. Xây dựng chức năng chat cơ bản
 2. Xây dựng chức năng chat nâng cao
 3. Xây dựng chức năng User online
 4. Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Phần 4: Xây dựng chức năng chat theo phòng

 1. Xây dựng chức năng quản lý phòng chat
 2. Xây dựng chức năng truy cập phòng chat
 3. Xây dựng chức năng chat theo phòng
 4. Xây dựng chức năng kết bạn cơ bản
 5. Xây dựng chức năng kết bạn nâng cao
 6. Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Phần 5: Xây dựng chức năng chat riêng

 1. Xây dựng chức năng chat riêng cơ bản
 2. Xây dựng chức năng chat riêng nâng cao
 3. Xây dựng chức năng hiển thị thông báo
 4. Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Phần 6: Tổng kết khóa học

 1. Hệ thống kiến thức
 2. Nghiên cứu mở rộng

Đăng ký khóa học

Các bạn học viên cũ tại ZendVN: chỉ cần chuyển khoản học phí (không cần điền thông tin vào form), sau khi nhận được học phí ZendVN sẽ thêm khóa học vào tài khoản của bạn

 • Học phí gốc: 1.900.000đ 
 • Giảm thêm 100.000đ cho các bạn đã tham gia khóa NodeJS Level 1 
 • Giảm thêm 100.000đ cho các bạn đã tham gia khóa NodeJS Level 2
 • Đăng ký cả 3 khóa NodeJS Level 1, 2 và 3: 2.800.000đ ( tiết kiệm 2.100.000đ khi đăng ký từng khóa)
 • Giảm thêm 100.000đ đối với các bạn đã đăng ký trên 5 khóa học tại ZendVN

Các bạn chưa tham gia bất kỳ khóa học nào tại ZendVN vui lòng điền thông tin vào form bên phải

 1. Học phí ưu đãi còn: 1.700.000đ (học phí gốc 1.900.000đ)
 2. Đăng ký cả 3 khóa NodeJS Level 1, 2 và 3: 3.000.000đ ( tiết kiệm 1.900.000đ khi đăng ký từng khóa)

Thanh toán học phí: https://zendvn.com/thanh-toan-hoc-phi-cac-khoa-hoc-tai-zendvn/
TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND:
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: