ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Giảng viên

avatar

Huỳnh Minh Sang

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Python, Frontend, PHP
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Video chia sẻ

Tổng hợp các video chia sẻ gần đây của giảng viên

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập trình Offline do giảng viên Huỳnh Minh Sang giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Huỳnh Minh Sang giảng dạy

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất