ZendVN - Học lập trình online

dàn bài

Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế của ZendVN, ngoài ra khóa học còn sử dụng các tài liệu từ trang Google, stackoverflow.com và các trang web khác.

 • Bài 1 - PHP Array 16 video
  1

  Mảng trong PHP

  Free
  2

  Mảng liên tục

  Free
  3

  Mảng không liên tục

  Free
  4

  Mảng lồng

  Free
  5

  Vấn đề 05 - 06

  Free
  6

  Vấn đề 07 - 13

  Free
  7

  Vấn đề 14 - 19

  Free
  8

  Vấn đề 20 - 25

  Free
  9

  Vấn đề 26

  Free
  10

  Vấn đề 27 - 28

  Free
  11

  Vấn đề 29 - 31

  Free
  12

  Bài tập 01

  Free
  13

  Bài tập 02 - P1

  Free
  14

  Bài tập 02 - P2

  Free
  15

  Bài tập 02 - P3

  Free
  16

  Ôn tập

  Free
 • Bài 2 - PHP String 14 video
  1

  Vấn đề 01 - 04

  Free
  2

  Vấn đề 05 - 07

  Free
  3

  Vấn đề 08 - 12

  Free
  4

  Vấn đề 13 - 16

  Free
  5

  Vấn đề 16 - 19

  Free
  6

  Exercise 01

  Free
  7

  Vấn đề 20 - 25

  Free
  8

  Exercise 02

  Free
  9

  Vấn đề 25 - 26

  Free
  10

  Vấn đề 25 - 26

  Free
  11

  Exercise 03 - Phần 01

  Free
  12

  Exercise 03 - Phần 02

  Free
  13

  Exercise 04

  Free
  14

  Review

  Free
 • Bài 3 - PHP Number 4 video
  1

  Vấn đề 01 - 05

  Free
  2

  Vấn đề 06 - 11

  Free
  3

  Exercise 01

  Free
  4

  Exercise 02

  Free
 • Bài 4 - PHP Time 8 video
  1

  Vấn đề 01 - 04

  Free
  2

  Vấn đề 05

  Free
  3

  Vấn đề 06

  Free
  4

  Bài tập - P1

  Free
  5

  Bài tập - P2

  Free
  6

  Bài tập - P3

  Free
  7

  Bài tập - P4

  Free
  8

  Bài tập - P5

  Free
 • Bài 1 - PHP Regex 13 video
  1

  Regular Expression P1

  Free
  2

  Regular Expression P2

  Free
  3

  Regular Expression P3

  Free
  4

  Ôn tập RE

  Free
  5

  preg_match

  Free
  6

  Check input P1

  Free
  7

  Check input P2

  Free
  8

  preg_replace

  Free
  9

  Get content Vietcombank

  Free
  10

  Get content Vnexpress P1

  Free
  11

  Get content Vnexpress P2

  Free
  12

  Get content Dantri P1

  Free
  13

  Get content Dantri P2

  Free
 • Bài 2 - PHP File 13 video
  1

  Vấn đề 01 - 02

  Free
  2

  Vấn đề 03 - 04

  Free
  3

  Vấn đề 05 - 07

  Free
  4

  Vấn đề 08 - 10

  Free
  5

  Vấn đề 11 - 12

  Free
  6

  Vấn đề 13

  Free
  7

  Vấn đề 14

  Free
  8

  Vấn đề 15

  Free
  9

  Exercise - Add 01

  Free
  10

  Exercise - Add 02

  Free
  11

  Exercise - Index

  Free
  12

  Exercise - Edit, Delete

  Free
  13

  Ôn tập

  Free
 • Bài 3 - PHP Recursive 6 video
  1

  Hàm đệ quy

  Free
  2

  Category đa cấp (DIV) - P1

  Free
  3

  Category đa cấp (DIV) - P2

  Free
  4

  Category đa cấp trong Selectbox

  Free
  5

  Menu đa cấp sử dụng ul li

  Free
  6

  Liệt kê cấu trúc tập tin thư mục

  Free
 • Bài 4 - PHP File Upload 3 video
  1

  Upload file P1

  Free
  2

  Upload file P2

  Free
  3

  Upload file P3

  Free
 • Bài 5 - PHP Filter 2 video
  1

  Filter P1

  Free
  2

  Filter P2

  Free
 • Bài 6 - Error & Exception 2 video
  1

  Phần 01

  Free
  2

  Phần 02

  Free
 • Bài 7 - Session & Cookie 5 video
  1

  Session P1

  Free
  2

  Session P2

  Free
  3

  Exercise 01 - P1

  Free
  4

  Exercise 01 - P2

  Free
  5

  Cookie

  Free
 • Bài 8 - PHP Mail 1 video
  1

  Full video

  Free
 • Bài 1 - MVC một module, một template 13 video
  1

  Introduce

  2

  MVC Basic - Part 1

  3

  MVC Basic - Part 2

  4

  MVC Basic - Part 3

  5

  MVC Basic - Part 4

  6

  MVC Basic - Part 5

  7

  MVC Basic - Login P1

  8

  MVC Basic - Login P2

  9

  MVC Basic - Login P3

  10

  MVC Basic - Group Manager P1

  11

  MVC Basic - Group Manager P2

  12

  MVC Basic - Group Manager P2

  13

  MVC Basic - Fininsh

 • Bài 2 - MVC multy module, multy template 10 video
  1

  MVC Advance - Part 1

  2

  MVC Advance - Part 2

  3

  MVC Advance - Part 3

  4

  MVC Advance - Part 4

  5

  MVC Advance - Part 5

  6

  MVC Advance - Part 6

  7

  MVC Advance - Part 7

  8

  MVC Advance - Part 8

  9

  MVC Advance - Part 9

  10

  MVC Advance - Part 10

 • Bài 1 - Quản lý nhóm người dùng 24 video
  1

  Index - Layout

  2

  Index - Toolbar & Submenu - P1

  3

  Index - Toolbar & Submenu - P2

  4

  Index - List P1

  5

  Index - List P2

  6

  Index - Ajax Status P1

  7

  Index - Ajax Status P2

  8

  Index - Ajax Status P3

  9

  Index - Publish & Unpublish

  10

  Index - Trash

  11

  Index - Sort P1

  12

  Index - Sort P2

  13

  Index - Filter

  14

  Index - Pagination P1

  15

  Index - Pagination P2

  16

  Index - Pagination P3

  17

  Index - Pagination P4

  18

  Index - Ordering

  19

  Index - Message

  20

  Add - Part 1

  21

  Add - Part 2

  22

  Add - Part 3

  23

  Edit

  24

  Index - Filter

 • Bài 2 - Quản lý người dùng 6 video
  1

  Index - Part 1

  2

  Index - Part 2

  3

  Index - Part 3

  4

  Add - Part 1

  5

  Add - Part 2

  6

  Edit - Part 1

 • Bài 3 - Đăng nhập, đăng ký, phân quyền 13 video
  1

  Register - Layout P1

  2

  Register - Layout P2

  3

  Register - Validate

  4

  Register - Save

  5

  Register - Menu

  6

  Login - Admin P1

  7

  Login - Admin P2

  8

  Login - Admin P3

  9

  Login - Admin P4

  10

  Login - Public P1

  11

  Login - Public P2

  12

  Permission P1

  13

  Permission P2

 • Bài 4 - Quản lý category 7 video
  1

  Admin - P1

  2

  Admin - P2

  3

  Admin - P3

  4

  Admin - P4

  5

  Admin - P5

  6

  Default - P1

  7

  Default - P2

 • Bài 5 - Quản lý sách 10 video
  1

  Admin - P1

  2

  Admin - P2

  3

  Admin - P3

  4

  Admin - P4

  5

  Admin - P5

  6

  Default - P1

  7

  Default - P2

  8

  Default - P3

  9

  Default - P4

  10

  Default - P5

 • Bài 6 - Xây dựng chức năng mua hàng 5 video
  1

  Part 01

  2

  Part 02

  3

  Part 03

  4

  Part 04

  5

  Part 05

 • Bài 7 - Tối ưu ứng dụng 12 video
  1

  Show picture - title

  2

  Active Category

  3

  Related book

  4

  Category XML - P1

  5

  Category XML - P2

  6

  Router - P1

  7

  Router - P2

  8

  Router - P3

  9

  Router - P4

  10

  Router - P5

  11

  Fix __autoload

  12

  Publish website

Video Demo:

Giảng viên

avatar

Lưu Trường Hải Lân

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Đặng Minh Triết

Chịu khó học là được, không đó như tưởng tượng

avatar

Nguyễn Phú Cầm

Cố gắng nắm vững các kiến thức cơ bản mà thầy đã truyền đạt là các bạn có đầy đủ kỹ năng đi làm với lượng kiến thức đấy.

avatar

Đỗ Văn Hải

các bạn nên mua khóa frontend master trước khi học thì sẽ ok hơn

avatar

Nguyễn Thanh Hào

Rất tốt cho các bạn để học và tham khảo.

avatar

Hà Đăng Vạn Thân

những bạn mới cần có tính kiên nhẫn vì khóa học này khá là dài và nhiều kiến thức được chia sẻ.

avatar

Bùi văn tài

các bạn nên học kĩ căn bản php nha

avatar

Trần Quốc Trung

Khóa học rất nhiều kiến thức chuyên sâu , các bạn học và làm thực hành theo thứ tự video để có thể dễ nắm bắt kiến thức ở video tiếp theo

avatar

Nguyễn Quang Minh

Mình chưa biết gì về web nên cảm thấy khóa học này phù hơp và có thêm đam mê để học những khóa chuyên sau hơn

avatar

Nguyễn Thành Hưng

Khóa học rất tót cho mọi người muốn học php

avatar

Bùi Lê Tuấn

Các bạn nên đăng kí vì nó là một khóa học rất đầy đủ

avatar

Võ Quốc Hiệu

Nên thực hành tất cả các bài học, không nên bỏ qua.

avatar

Trần Văn Hồi

cần thực hành đi đôi với học online

avatar

Đỗ Văn Tuyên

Khóa học được thiết kế bài bản và chi tiết cho các bạn muốn học về PHP

avatar

Nguyễn Phương Anh

Các bạn cần nắm vững html, css, javascript nhé. Sau khóa học PHP này, các bạn hoàn toàn có khả năng xây dựng trang web động

avatar

Lý Kim Thắng

Bạn nào chưa biết gì về web thì nên học khóa PHP này, chịu khó cày 1-2 tháng là có thể biết web rõ web là gì.

avatar

Vũ Việt Hoàng

rất hữu ích

avatar

Đặng Quốc Trung

Rất nên học

avatar

Nguyễn Thanh Tùng

Day la noi ban nen dang ky hoc vi cong ty lam viec rat co luong tam the hien tren noi dung cua khoa, do do ban se co duoc rat nhieu kien thuc thu duoc sau khi da hoan thanh. Cong ty that su muon hoc vien co duoc kien thuc vi ho muon chu khong phai lam cho xong de thu hoc phi.

avatar

Trần Quyết Thắng

Cảm ơn ZendVN đã chia sẻ kiến thức lập trình rất dễ học. Thầy giáo giọng dễ nghe và nhiệt tình. Các khóa học bên Zend phong phú và xen kẽ các Project thực tế rất trực quan và dễ hiểu.

avatar

NGUYỄN HỒNG SƠN

Mình nhận nội dung bài học của Zend.vn rất chi tiết, có tính logic và thực tiễn cao. Kiến thức của các bài học trước đều được áp dụng cho những bài học sau đó, các ví dụ và phần thực hành trong bài cũng thực tế và dễ hiểu.

avatar

Huỳnh Ngọc Tiển

Các kiến thức mà Zend mang lại cho học viên rất nhiều, giá trị mang lại lớn hơn số tiền mà học viên đã bỏ ra để học.

avatar

Nguyễn Duy Nguyên

Có. Vì nội dung phong phú đa dạng về web lẫn di động, rất chi tiết và phù hợp cho mọi cấp bậc của người học.

avatar

Phạm Anh Tuấn

ZendVN là trang web học trực tuyến tốt nhất tại Việt Nam

avatar

Nguyễn Minh Hoàng

Bạn nên học Online tại zendvn nhé. bài giảng rất là ok!!!

avatar

Hoàng Đức Hữu

Không nên: + Bạn có thể bị master chuyên đề, hoặc bị nghiện ngôn ngữ nào đó + Bạn cũng có thể bị mất ngủ vì 1 pixel bị lệch, 1 hàm chạy sai + Cũng không nên vì tài liệu trên ZendVN quá đầy đủ có thể khiến bạn không muốn dùng tài liệu chỗ khác nữa + Chưa hết, lâu lâu lại phải coi livestream chia sẽ kinh nghiệm thực tế của Mr.Lân và Mr. Khánh. Bạn sẽ khó mà dừng xem đó

avatar

Lê Văn Huy

Quá tuyệt vời !!! Khóa học đáng để đăng ký, giảng viên dạy chi tiết, khá rẻ so với các khóa học hiện nay mà kiến thức thu được thì hơn hẳn, tiết kiệm thời gian so với các khóa học ở trung tâm, hỗ trợ nhiệt tình khi có gì không hiểu

avatar

Cao Anh Tuấn

Học ở ZendVN , được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao :D, chương trình của ZendVN chú trọng thực hành và sát với thực tế. Vào học lập trình ở ZendVN còn được học thêm tiếng anh nữa :v .

avatar

Nguyễn Văn Quốc

Bạn nên học tại Zendvn. Khẳng định luôn là học xong chắc chắn xin được việc, có thể khởi điểm lương không cao lắm, nhưng kiến thức đó đủ để xin việc. Chia sẻ với Zend em đi phỏng vấn lần đầu tiên. phỏng vấn rất ok và toàn những kiến thức em học ở Zendvn.

avatar

ĐỖ NGỌC SƠN

Nhờ có zend mà minh đã biết đến PHP và vẫn đang dùng những kiến thức mà thầy Khánh, thầy Lân đã truyền đạt để áp dụng cho công việc hàng ngày của mình

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Hoài

Đang xem video Publish website, trong bài học Tối ưu ứng dụng,

47 phút trước
17:15 ngày 24-07-2021
2*** Tâm

Đang xem video Vấn đề 03 - 04, trong bài học PHP File,

53 phút trước
17:09 ngày 24-07-2021
3*** Tâm

Đang xem video Vấn đề 05 - 07, trong bài học PHP File,

1 giờ trước
16:56 ngày 24-07-2021
4*** Tuấn

Đang xem video Delete - Multy delete, trong bài học Exercise 03 - Manage group,

1 giờ trước
16:51 ngày 24-07-2021
5*** Minh

Đang xem video Load, trong bài học Jquery & Ajax,

2 giờ trước
16:02 ngày 24-07-2021
6*** Tân

Đang xem video Vấn đề 01 - 04, trong bài học PHP String,

2 giờ trước
15:28 ngày 24-07-2021
7*** Tuấn

Đang xem video Index, trong bài học Exercise 03 - Manage group,

2 giờ trước
15:24 ngày 24-07-2021
8*** Minh

Đang xem video Part 2, trong bài học Json,

2 giờ trước
15:23 ngày 24-07-2021
9*** Tân

Đang xem video Ôn tập, trong bài học PHP Array,

2 giờ trước
15:21 ngày 24-07-2021
10*** Lộc

Đang xem video Exercise 01, trong bài học PHP String,

3 giờ trước
14:59 ngày 24-07-2021

Nhóm khóa học

Học online 1 kèm 1

Bạn có thể tham gia khóa học này với nội dung nâng cao, kết hợp sự kèm cặp tương tác trực tiếp từ giảng viên và mentor

Xem khóa học

Học Offline ở Hồ Chí Minh

Nếu bạn đang ở Hồ Chí Minh bạn có thể tham gia khóa học Offline để
tương tác và nhận được sự hổ trợ, chăm sóc từ ZendVN

Xem khóa học
1,600,000
1,500,000đ
1,400,000đ
500,000đ
1,600,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại