ZendVN - Học lập trình online

dàn bài

Giảng viên

avatar

Trần Công Lực

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN: Frontend, ReactJS
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Javascript nâng cao, VueJS, NuxtJS, NextJS, ...
  • Software Engineer tại công ty Ekino Viet Nam

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Tấn Tài

Khoá học giúp bạn hiểu sâu hơn các kiến thức về JS, phần observable là phần khó nhất, tuy nhiên, bạn Lực giảng dạy rất dễ hiểu. xem vài lần video với thực hành là có thể nắm vững. Là tiền đề để tìm hiểu sâu hơn về thư viện Rxjs

avatar

Phạm Văn Long

các bạn nên học vì js rất quan trọng về làm web

avatar

Nguyễn Duy Ân

Đã học qua 2 khóa vuejs và js nâng cao của a Lực, a dạy rất hay và dễ hiểu, mong sẽ có thêm nhiều khóa học frontend từ a

avatar

Đinh Gia Vũ

Anh Lực dạy kĩ, bạn học chậm hay nhanh gì cũng đều có thể hiểu được các kiến thức trong khoá học một cách dễ dàng, khoá học giúp nâng cao và hiểu rõ hơn các kĩ thuật liên quan đến lập trình bất đồng bộ trong Javascript!

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Tường

Đang xem video map 02, trong bài học Observable map,

1 giờ trước
16:46 ngày 24-07-2021
2*** Tường

Đang xem video map 01, trong bài học Observable map,

1 giờ trước
16:41 ngày 24-07-2021
3*** Quang

Đang xem video Intro, trong bài học Giới thiệu chương học,

3 giờ trước
14:46 ngày 24-07-2021
4*** Quang

Đang xem video Generator và Babel, trong bài học Babel và tổng kết chương học,

3 giờ trước
14:36 ngày 24-07-2021
5*** Quang

Đang xem video Practice Async 02 - Solution, trong bài học Bài tập thực hành Async,

3 giờ trước
14:08 ngày 24-07-2021
6*** Quang

Đang xem video Practice Async 02, trong bài học Bài tập thực hành Async,

4 giờ trước
14:00 ngày 24-07-2021
7*** Quang

Đang xem video Practice Async 01, trong bài học Bài tập thực hành Async,

4 giờ trước
13:44 ngày 24-07-2021
8*** Quang

Đang xem video Async Await, trong bài học Async Function và Await,

4 giờ trước
13:20 ngày 24-07-2021
9*** Tường

Đang xem video take 02, trong bài học Observable take,

5 giờ trước
12:36 ngày 24-07-2021
10*** Tường

Đang xem video take 01, trong bài học Observable take,

7 giờ trước
10:40 ngày 24-07-2021
1,100,000
900,000đ
900,000đ
500,000đ
1,100,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại