ZendVN - Học lập trình online

Học phí các khóa học lập trình online

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Lập trình Game với Pygame

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 400,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 300,000đ

Lập trình di động với React Native

Học phí gốc: 1,800,000

Học sinh - sinh viên: 1,600,000

Học viên cũ: 1,600,000

Người khuyết tật : 1,000,000đ

Lập trình phần mềm với WinForm - Level 1

Học phí gốc: 600,000

Học sinh - sinh viên: 500,000

Học viên cũ: 500,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình C# cho người mới bắt đầu

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 400,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình Laravel

Học phí gốc: 2,000,000

Học sinh - sinh viên: 1,800,000

Học viên cũ: 1,800,000

Người khuyết tật : 1,000,000đ

Lập trình NodeJS Level 4

Học phí gốc: 1,300,000

Học sinh - sinh viên: 1,200,000

Học viên cũ: 1,100,000

Người khuyết tật : 600,000đ

Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

Học phí gốc: 1,000,000

Học sinh - sinh viên: 840,000

Học viên cũ: 840,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình NuxtJS Framework

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình C qua bài tập thực tế

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 200,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 2,500,000đ

Lập trình NextJS Framework

Học phí gốc: 1,300,000

Học sinh - sinh viên: 1,200,000

Học viên cũ: 1,100,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình VueJS

Học phí gốc: 1,500,000

Học sinh - sinh viên: 1,400,000

Học viên cũ: 1,300,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Xây dựng Chrome Extension

Học phí gốc: 700,000

Học sinh - sinh viên: 400,000

Học viên cũ: 500,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình PHP

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,200,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình Frontend Master

Học phí gốc: 1,500,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,300,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình Python cho người mới bắt đầu

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 400,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 700,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình NodeJS Level 3

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình NodeJS Level 2

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình NodeJS Level 1

Học phí gốc: 1,100,000

Học sinh - sinh viên: 1,000,000

Học viên cũ: 900,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình TypeScript

Học phí gốc: 400,000

Học sinh - sinh viên: 300,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 300,000đ

Quản lý mã nguồn với GIT

Học phí gốc: 400,000

Học sinh - sinh viên: 300,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình JAVA

Học phí gốc: 600,000

Học sinh - sinh viên: 500,000

Học viên cũ: 500,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình Zend Framework 2.x

Học phí gốc: 1,600,000

Học sinh - sinh viên: 1,500,000

Học viên cũ: 1,500,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình Angular 4.x

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình ReactJS

Học phí gốc: 1,600,000

Học sinh - sinh viên: 1,400,000

Học viên cũ: 1,400,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình Wordpress 4.x

Học phí gốc: 1,200,000

Học sinh - sinh viên: 1,100,000

Học viên cũ: 1,000,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Lập trình Android

Học phí gốc: 1,600,000

Học sinh - sinh viên: 1,400,000

Học viên cũ: 1,400,000

Người khuyết tật : 800,000đ

Học phí các chuyên đề lập trình online

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Bảo mật 2 lớp với Google Authentication

Học phí gốc: 180,000

Học sinh - sinh viên: 160,000

Học viên cũ: 160,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Bảo mật 2 lớp với Confirmation Email

Học phí gốc: 180,000

Học sinh - sinh viên: 160,000

Học viên cũ: 160,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Sử dụng PDO trong PHP

Học phí gốc: 240,000

Học sinh - sinh viên: 200,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

AJAX toàn tập

Học phí gốc: 280,000

Học sinh - sinh viên: 240,000

Học viên cũ: 240,000

Người khuyết tật : 200,000đ

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Học phí gốc: 200,000

Học sinh - sinh viên: 160,000

Học viên cũ: 160,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Học phí gốc: 260,000

Học sinh - sinh viên: 220,000

Học viên cũ: 220,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Laravel - Giải pháp các case phân cấp

Học phí gốc: 350,000

Học sinh - sinh viên: 300,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 200,000đ

Học phí các nhóm khóa học

Khi tham gia nhiều khóa học cùng một lúc, bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi học phí từ ZendVN, xem chi tiết chương trình tại đây.

Gồm:

Tổng cộng: 3,300,000đ

Ưu đãi: 2,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 2,900,000đ

Ưu đãi: 2,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 5,200,000đ

Ưu đãi: 3,800,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,100,000đ

Ưu đãi: 1,200,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 4,500,000đ

Ưu đãi: 3,200,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 3,500,000đ

Ưu đãi: 2,800,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 3,400,000đ

Ưu đãi: 2,600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 2,900,000đ

Ưu đãi: 2,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 3,000,000đ

Ưu đãi: 2,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,800,000đ

Ưu đãi: 1,600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 2,200,000đ

Ưu đãi: 1,600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 2,600,000đ

Ưu đãi: 2,200,000đ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA OFFLINE TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lịch khai giảng các lớp học lập trình Offline tại ZendVN

Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệuDB-01-1121 Tối thứ ba, thứ sáu
Lập trình di động với React NativeDi động RN-0222 Tối thứ hai, thứ năm
Offline 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Nền tảng & Tư duy lập trìnhNT-06-0222 Tối thứ hai, thứ năm
Lập trình FrontendFRO12 Tối thứ tư, thứ bảy
Offline 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình PHP offlinePHP15 Tối thứ tư, thứ bảy
Offline 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình Laravel offlineOffline 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình NodeJS OfflineOffline 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình ReactJSJSFRAME07 Tối thứ ba, thứ sáu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA 1 KÈM 1 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lịch khai giảng các lớp học lập trình Offline tại ZendVN

Nền tảng và tư duy lập trình - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 3,000,000đ

Ưu đãi: 2,200,000đ
Lập trình Frontend - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 5,400,000đ

Ưu đãi: 4,600,000đ
Lập trình Laravel - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 4,400,000đ

Ưu đãi: 3,600,000đ
Lập trình NodeJS - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 6,000,000đ

Ưu đãi: 5,200,000đ
Lập trình PHP - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 6,400,000đ

Ưu đãi: 5,600,000đ
Lập trình di động React Native - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 6,800,000đ

Ưu đãi: 6,000,000đ
Lập trình ReactJS - 1 kèm 1 - Online từ xa

Học phí gốc: 5,000,000đ

Ưu đãi: 4,200,000đ

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất