ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Học phí các khóa học lập trình online năm 2020

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Khóa họcHọc phí gốcƯu đãi HS - SVƯu đãi học viên cũƯu đãi người khuyết tậtHành động
Lập trình viên NodeJS - 1 kèm 1 12,000,000 đ12,000,000 đ11,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình viên PHP - 1 kèm 1 12,000,000 đ11,000,000 đ11,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình NuxtJS Framework 1,600,000 đ1,500,000 đ1,400,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình C qua bài tập thực tế 400,000 đ300,000 đ300,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NextJS Framework 1,600,000 đ1,500,000 đ1,400,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình VueJS 1,800,000 đ1,700,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng Chrome Extension 1,200,000 đ1,100,000 đ1,100,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình PHP 1,600,000 đ1,500,000 đ1,400,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Frontend Master 1,800,000 đ1,700,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Python cho người mới bắt đầu 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap 1,200,000 đ1,100,000 đ1,000,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình TypeScript 400,000 đ300,000 đ300,000 đ 300,000 đ
Xem chi tiết
Quản lý mã nguồn với GIT 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình JAVA 600,000 đ500,000 đ500,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 1 1,400,000 đ1,300,000 đ1,200,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Zend Framework 2.x 2,200,000 đ2,000,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 2 1,800,000 đ1,700,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Angular 4.x 1,800,000 đ1,700,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Laravel 2,000,000 đ1,900,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình ReactJS 1,600,000 đ1,500,000 đ1,400,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Wordpress 4.x 1,600,000 đ1,500,000 đ1,400,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 3 2,000,000 đ1,900,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Android 1,800,000 đ1,700,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết

Học phí các nhóm khóa học

Khi tham gia nhiều khóa học cùng một lúc, bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi học phí từ ZendVN, xem chi tiết chương trình tại đây.

Tên comboKhóa họcTổng học phíHọc phí ưu đãiThông tin chi tiết
Combo 3 khóa học "TypeScript + ReactJS + NextJS"
Lập trình NextJS Framework 1,600,000đ
Lập trình TypeScript 400,000đ
Lập trình ReactJS 1,600,000đ
3,600,000đ2,800,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "VueJS + NuxtJS"
Lập trình NuxtJS Framework 1,600,000đ
Lập trình VueJS 1,800,000đ
3,400,000đ2,800,000đXem chi tiết
Combo 3 khóa học "ReactJS + VueJS + Angular"
Lập trình VueJS 1,800,000đ
Lập trình Angular 4.x 1,800,000đ
Lập trình ReactJS 1,600,000đ
5,200,000đ3,600,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình Laravel + VueJS"
Lập trình VueJS 1,800,000đ
Lập trình Laravel 2,000,000đ
3,800,000đ3,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình Laravel"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Laravel 2,000,000đ
3,600,000đ2,800,000đXem chi tiết
Combo 3 khóa học "NodeJS Level 1 + Level 2 + Level 3"
Lập trình NodeJS Level 1 1,400,000đ
Lập trình NodeJS Level 2 1,800,000đ
Lập trình NodeJS Level 3 2,000,000đ
5,200,000đ3,700,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "PHP + Frontend Master"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Frontend Master 1,800,000đ
3,400,000đ2,700,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Zend Framework"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Zend Framework 2.x 2,200,000đ
3,800,000đ3,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình Typescript + Angular 4x"
Lập trình TypeScript 400,000đ
Lập trình Angular 4.x 1,800,000đ
2,200,000đ1,800,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình JAVA + Lập trình Android"
Lập trình JAVA 600,000đ
Lập trình Android 1,800,000đ
2,400,000đ2,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình WordPress"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Wordpress 4.x 1,600,000đ
3,200,000đ2,500,000đXem chi tiết