logo.png

Học phí các khóa học lập trình online năm 2020

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Khóa họcHọc phí gốcƯu đãi HS - SVƯu đãi học viên cũƯu đãi người khuyết tậtHành động
Lập trình viên NodeJS - 1 kèm 1 12,000,000 đ12,000,000 đ12,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình viên PHP - 1 kèm 1 12,000,000 đ12,000,000 đ12,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình C qua bài tập thực tế 500,000 đ250,000 đ250,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình VueJS 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng Chrome Extension 1,300,000 đ1,200,000 đ1,200,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình PHP 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Frontend Master 1,800,000 đ1,700,000 đ1,700,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Python cho người mới bắt đầu 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap 1,200,000 đ1,100,000 đ1,100,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Sử dụng PDO trong PHP 350,000 đ250,000 đ250,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Bảo mật 2 lớp với Google Authentication 350,000 đ240,000 đ240,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Bảo mật 2 lớp với Confirmation Email 350,000 đ240,000 đ240,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình TypeScript 350,000 đ250,000 đ250,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Quản lý mã nguồn với GIT 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình JAVA 600,000 đ500,000 đ500,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 1 1,400,000 đ1,300,000 đ1,300,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Zend Framework 2.x 2,200,000 đ2,000,000 đ2,000,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 2 1,800,000 đ1,600,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Angular 4.x 1,800,000 đ1,700,000 đ1,700,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Laravel 2,000,000 đ1,900,000 đ1,900,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình ReactJS 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Wordpress 4.x 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 3 2,000,000 đ1,800,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Android 1,800,000 đ1,600,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết

Học phí các khóa học lập trình offline năm 2020

Các khóa học được khai giảng mỗi tháng. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Khóa họcHọc phí gốcƯu đãi HS - SVƯu đãi học viên cũƯu đãi người khuyết tậtHành động
Lộ trình trở thành Lập trình viên PHP - Free 100% 200,000 đ200,000 đ200,000 đ 200,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Laravel offline 3,400,000 đ3,000,000 đ3,000,000 đ 1,500,000 đ
Xem chi tiết
Đào tạo Lập trình viên PHP offline 6,000,000 đ5,600,000 đ5,600,000 đ 3,000,000 đ
Xem chi tiết

Học phí các nhóm khóa học

Khi tham gia nhiều khóa học cùng một lúc, bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi học phí từ ZendVN, xem chi tiết chương trình tại đây.

Tên comboKhóa họcTổng học phíHọc phí ưu đãiHọc viên cũ, học sinh, sinh viênThông tin chi tiết
Combo Node1 Node2
Lập trình NodeJs Level 1 1,400,000 đ
Lập trình NodeJs Level 2 1,800,000 đ
3,200,000 đ2,600,000 đ2,400,000 đ
Combo PHP Frontend
Lập trình PHP 1,600,000 đ
Lập trình Frontend Master 1,800,000 đ
3,400,000 đ2,500,000 đ2,200,000 đ
Combo Php ZendFramework
Lập trình PHP 1,600,000 đ
Lập trình Zend Framework 2,200,000 đ
3,800,000 đ3,000,000 đ2,800,000 đ
Combo Java Android
Lập trình JAVA 600,000 đ
Lập trình Android 1,800,000 đ
2,400,000 đ1,800,000 đ1,500,000 đ
Combo Typescript Angular
Lập trình Typescript 400,000 đ
Lập trình Angular 4x 1,800,000 đ
2,200,000 đ1,600,000 đ1,400,000 đ
Combo Php Wordpress
Lập trình PHP 1,600,000 đ
Lập trình WordPress 1,600,000 đ
3,200,000 đ2,500,000 đ2,200,000 đ
Combo Php Laravel
Lập trình PHP 1,600,000 đ
Lập trình Laravel 2,000,000 đ
3,600,000 đ2,800,000 đ2,500,000 đ
Combo Laravel VueJS
Lập trình Laravel 2,000,000 đ
Khoá học lập trình VueJs 1,600,000 đ
3,600,000 đ3,000,000 đ2,800,000 đ