ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Đối tượng bài viết

Bài viết này dành cho các bạn muốn theo đuổi nghề lập trình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

  • Các bạn muốn theo đuổi ngành lập trình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, học khóa học nào.
  • Các bạn học sinh cấp 3 muốn thử sức với ngành lập trình và có ước mơ theo đuổi ngành lập trình.
  • Các bạn sinh viên IT ở những năm đầu cần trang bị nền tảng về lập trình.
  • Các bạn học trái ngành, muốn chuyển sang ngành lập trình.
  • Các bạn mất nền tảng lập trình, tư duy lập trình yếu, không biết cách giải quyết bài toán, phân tích vấn đề.
  • Các bạn đã học qua nhiều khóa học lập trình nhưng không hiệu quả.

Các bước cần cho người mới học lập trình

Các bước cần nắm khi học một ngôn ngữ lập trình, step by step

Bước 01

Cài đặt môi trường lập trình: phần mềm, phần cứng, editor, … bước đơn giản nhất nhưng quyết định thành công của các bước phía sau.

Bước 02

Viết thành công chương trình Hello Word.

Bước 03

Nắm vững cách khai báo biến, hằng số, tạo ghi chú trong code, kiểu dữ liệu, toán tử.

Bước 04

Sử dụng câu điều kiện if, else, switch case.

Bước 05

Sử dụng vòng lặp: for, while, do while, break, continue, ...

Bước 06

Thao tác với các kiểu dữ liệu Array, String, Number, Time: Mảng một chiều, mảng nhiều chiều, các thao tác truy xuất trên chuỗi,

Bước 07

Cách chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu, đặc biệt thao tác thật nhiều với Array và String.

Bước 08

Sử dụng triệt để các hàm có sẵn của ngôn ngữ lập trình

Bước 09

Thao tác dữ liệu đầu vào: cách nhận giá trị từ keyboard, kiểm tra dữ liệu hợp lệ, đọc và ghi file (txt, xml, ...)

Bước 10

Lập trình hướng đối tượng: Class, Method, Property, Object, Extend và Override, Final, parent, construct, static, 3P (private, protected, public)

Bước 11

Kỹ năng tối ưu mã nguồn mức cơ bản: Tối ưu mã, không phải là việc cố gắng viết 10 dòng code thành 1 dòng code. Mục đích của tối ưu mã là giúp code gọn, tái sử dụng, dễ bảo trì, tăng tốc độ xử lý, giảm thiếu các tác vụ thừa.

Bước 12

Tạo ra sản phẩm cho riêng mình, dù lớn dù nhỏ: trong giai đoạn học các ngôn ngữ lập trình basic, không nên đặt nặng vấn đề tạo 1 sản phẩm có quy mô quá lớn. Sản phẩm lúc này chỉ là công cụ để thực hành, áp dụng và mở rộng các kiến thức đã học.

Khóa học dành cho người mới bắt đầu

ZendVN cung cấp nhiều chương trình học cho nhiều hình thức học khác nhau, bạn có thể lựa chọn hình thức học phù hợp với mình nhất

Học Online

- Học online qua các video đã được xây dựng sẵn

- Hỏi đáp qua form thảo luận ngay tại mỗi video

Học Offline tại Hồ Chí Minh

- Học trực tiếp tại trung tâm ở Thủ Đức - Hồ Chí Minh

- Lớp học chỉ 10 học viên, có sự kèm cặp của giảng viên,

- Có hệ thống học online hỗ trợ

Học Online 1 kèm 1

- Học online qua các video đã được xây dựng sẵn,

- Có group hỗ trợ riêng cùng hai giảng viên 24/7

- Có kiến thức nâng cao và bài tập bổ trợ nhiều

- Có video nhận xét của giảng viên đối với từng bài tập

Các khóa học online

Tùy vào nhu cầu riêng, bạn có thể chọn 1 trong các khóa học dưới đây để bắt đầu. ZendVN đề xuất khóa lập trình Java vì đây là khóa học có lượng kiến thức nhiều nhất

Khóa học offline

Học trực tiếp tại trung tâm ở Thủ Đức - Hồ Chí Minh, có sự kèm cặp của giảng viên

Khóa học 1 kèm 1

Học online qua các video đã được xây dựng sẵn, có group hỗ trợ riêng cùng hai giảng viên

Kết quả đạt được

Kết quả đạt được sau khi kết thúc chương trình học tại ZendVN

Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế.

Nền tảng vững chắc về lập trình.

Nắm vững các kỹ thuật thao tác với Array và String trong thực tế.

Nắm vững lập trình hướng đối tượng và cách áp dụng trong thực tế.

Biết cách vận dụng các kiến thức đã học trong việc xây dựng ứng dụng trong thực tế.

Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên Google, Stackoverflow.

Kỹ năng tối ưu mã nguồn mức cơ bản

Dễ dàng tự học nâng cao kiến thức và học sang các ngôn ngữ lập trình khác.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất