ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
thumb

Khóa học lập trình web với PHP hướng dẫn các kiến thức lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao, khóa học này còn là một chương trình học nhằm đào tạo bạn trở thành 1 lập trình viên PHP để có thể đi làm, kiếm tiền

Các bạn phù hợp tham gia chương trình học này:

  • Các bạn có định hướng muốn trở thành lập trình viên web PHP
  • Sinh viên và các bạn chuẩn bị đi làm, muốn kiềm tiền với mảng lập trình web PHP
  • Các bạn tự học hoặc đã tham gia nhiều khóa học lập trình PHP nhưng không hiệu quả, không có sản phẩm của riêng mình

Kết quả đạt được sau khi tham gia khóa học

  • Có tư duy lập trình cốt lõi của một lập trình viên Backend
  • Đọc hiểu mã nguồn các website được xây dựng với ngôn ngữ PHP
  • Tự xây dựng hoàn chỉnh một PHP Framework riêng với nhiều module, nhiều template (kết hợp MVC, OOP và nhiều kỹ thuật xử lý mới, …)
  • Xây dựng hoàn chỉnh Website bán sách trực tuyến với mô hình PHP framework
  • Kiến thức vũng chắc về MVC, OOP, dễ dàng học nâng cao các Framework: Laravel, Code Igniter, Phalcon, Zend, ..
Hình thức học
3,400,000đ
5,000,000đ
8,400,000đ

Hỗ trợ 24/7

Group Zalo hỗ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Bạn sử dụng thời gian rãnh của mình để học tập vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tự chủ tốc độ học

Chương trình học đã được cá nhân hóa, tốc độ học nhanh hay chậm hoàn toàn do bạn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học lập trình 1 kèm 1 là chương trình học lập trình đặc biệt, nội dung học tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy các lớp lập trình offline tập trung (8 học viên) ở Hồ Chí Minh

Phần 01

Phương pháp lộ trình học, cài đặt môi trường lập trình

GIT & Github trong quản lý mã nguồn

Form và các thuộc tính quan trọng: method, action, name

Exercise login với Form

Phần 02

Exercise truy xuất menu

Exercise duyệt menu cấp 1 đến cấp 3

Exercise Register (chức năng và database)

Phần 03

Exercise Xây dựng breadcrumb phức tạp

Exercise Hoàn chỉnh menu cấp 1 đến cấp 3

Exercise PHP kết hợp jQuery trong tình huống đổ menu

Phần 04

Thao tác với File: JSON, XML, INI, TXT-

Các thao tác upload tập tin

PTCSDL Category - Article

Exercise Quản lý tập tin CRUD: List - Info - Delete

Phần 05

Exercise Project quản lý tập tin CRUD: Add - Edit - Upload image

Exercise file explorer, menu đa cấp

Tư duy tổ chức code / tối ưu mã

Sử dụng hosting

Phần 06

Các thao tác với Session, Cookie

Sở dụng htaccess

Exercise Project login / logout / cấu hình time đăng nhập

PTCSDL User - Group

Phần 07

Lập trình hướng đối tượng trong PHP cơ bản và nâng cao

Exercise Contact Page - Validate

Exercise Contact Page - Mail

Luồng hoạt động trang liên hệ, nâng cấp mở rộng

Phần 08

SQL với các bài tập thực tế về viết SQL

Truy vấn trên 1 bảng

Truy vấn trên nhiều bảng

Các truy vấn kết hợp phức tạp trong thực tế

PTCSDL tổng quát

Phần 9

Project Website tin tức - Phần 1

Lấy tin tự động với RSS

Kỹ thuật bóc tách dữ liệu, quét tin tức, lấy giá vàng

Phần 10

Project Website tin tức - Phần 2

Sử dụng API với Coinmarketcap API

Kết hợp jQuery & Ajax

Phần 11

Project Website tin tức - Phần 3

Kết hợp PHP & MySQL

Xây dựng trang quản lý RSS: List, Info, Delete, Multi Delete

Xây dựng chức năng login

Tư duy tổ chức code / tối ưu mã

Phần 12

Học viên làm bài Test giữa khóa, củng cố kiến thức từ giảng viên

Giảng viên định hướng lộ trình học tập tiếp theo

Phần 13

Hoàn chỉnh ứng dụng CRUD tổng quát

Xây dựng mô hình MVC OOP - Một Module

Xây dựng Class quản lý Controller, View, Model

Phần 14

Xây dựng mô hình MVC OOP - Nhiều module nhiều template - Phần 1

Xây dựng Class quản lý Template

Xây dựng các helper cần thiết

Phần 15

Xây dựng mô hình MVC OOP - Nhiều module nhiều template - Phần 2

Tạo module & nhúng giao diện backend

Phần 16

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 1

Quản lý group: list, status, search, ajax, notify

Phần 17

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 2

Quản lý group: filter, delete, change status, pagination, validate, form

Phần 18

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 3

Hoàn chỉnh quản lý User

Đăng ký - đăng nhập

Phần 19

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 4

Hoàn chỉnh quản lý Category

Phân quyền ứng dụng

Phần 20

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 5

Hoàn chỉnh quản lý Book, Slider

Hoàn chỉnh phần quản trị Admin

Phần 21

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 1

Tạo module & nhúng giao diện frontend

Xây dựng trang chủ, đổ menu, các box

Phần 22

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 2

Xây dựng trang category, trang chi tiết sách, trang đặt hàng, trang liên hệ, cấu hình cần thiết

Phần 23

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 3

Hoàn chỉnh trang dành cho user, quản lý info, giỏ hàng, đơn hàng

Tối ưu mã nguồn

Phần 24

Các kiến thức mở rộng khi đi làm, làm việc nhóm, nhận và xử lý task

Kinh nghiệm phỏng vấn, CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng

Nghiên cứu và lộ trình mở rộng

VIDEO BỔ TRỢ

Video bổ trợ cho từng buổi học được ZendVN xây dựng vô cùng chi tiết gồm các kiến thức nâng cao, bài tập và các tình huống thực tế

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

VIDEO ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Giúp học viên học trước kiến thức lý thuyết trước mỗi buổi học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên. Kiến thức video bao gồm tất cả nội dung như lộ trình học bên dưới.

Phần 1

Làm quen và khởi động với PHP căn bản

Tổng quan về PHP

Biến, hằng và kiểu dữ liệu

Toán tử trong php

Làm việc với form

Câu điều kiện

Vòng lặp

Xây dựng hàm

Làm việc với Array, String, Number và Time

Phần 2

Các Đối Tượng Khác Trong PHP

PHP Regex

PHP File

PHP Recursive

PHP File Upload

PHP Filter

Error & Exception

Session & Cookie

PHP Mail

Xml và Dom trong PHP

Phần 3

Lập Trình Hướng Đối Tượng

Class & Object

Thuộc tính và phương thức

Hàm xây dựng và hàm huỷ

Kế thừa và kỹ thuật nạp chồng

Phạm vi và sự ảnh hưởng

Một số phương thức khác

Exercise

Abstract class

Interface

Sử dụng PHP Extensions: PHP Thumb, PHP Mailer, Captcha, Simplepie, Openid, Mobile Detect, PHP Cache, Validate

Phần 4

PHP & Mysql

Ngôn ngữ SQL

Truy vấn dữ liệu trên một bảng

Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng

Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong Mysql

Insert - Update - Delete

Connnect & Disconnect

Insert - Update - Delete

Select

SQL Injection

Class Database

Exercise 01 - Login

Exercise 02 - User Online

Exercise 03 - Manage Group

Exercise 04 - Manage User

Pagination

Phần 5

Tìm hiểu và ứng dụng Ajax trong PHP

Json

Jquery & Ajax

Sử dụng Ajax trong ứng dụng web

Ajax & Check Form

Phần 6

Xây Dựng Ứng Dụng Bán Sách (Admin - Publish)

Tự xây dựng PHP Framework: MVC một module, một template

Tự xây dựng PHP Framework: MVC multy module, multy template

Quản lý nhóm người dùng

Quản lý người dùng

Đăng nhập, đăng ký, phân quyền

Quản lý category

Quản lý sách

Xây dựng chức năng mua hàng

Tối ưu ứng dụng

Phần 7

Các Tình Huống Nâng cao với PHP

Xây dựng chương trình trắc nghiệm tin học

Kỹ thuật trình bày dữ liệu với ajax

Kỹ thuật phân trang bằng ajax

Lấy tin tự động bằng cách khai thác rss

Lấy tin tự động bằng regurlar expression

Lấy tin tự động bằng dom

Sử dụng .Htaccess trong ứng dụng web

Phần 8

Lập Trình Hướng Đối Tượng Chuyên Sâu

Lập trình hướng đối tượng căn bản

Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh

Abstract class và interface

__call() & __callstatic()

Lambda functions & closure

Design pattern

Dependency injection

Namespace

Phần 9

Class Và Thư Viện Mở Rộng

Tạo file PDF với MPDF

Kỹ thuật xây dựng giao diện với Template Bootstrap 3

Xử lý hình ảnh với Imageworkshop

Sử dụng Ckeditor, cấu hình & cài đặt plugin

Giải thuật menu đa cấp với cấu trúc cây

Phần 10

Nâng Cấp Ứng Dụng Bookstore

Introduce

Chuyển đổi mysql_x sang mysqli_x

Các cách khắc phục Notice Undefined

Vấn đề autoload

Thay đổi cách định nghĩa hằng số

Xây dựng hàm load controller

Xây dựng hàm load model

Hoàn chỉnh các chức năng

Xây dựng class validate

Hệ thống kiến thức

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: chương trình học lập trình 1 kèm 1 là nội dung học mới nhất tại thời điểm hiện tại (tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy lập trình offline tại Hồ Chí Minh). Ngoài ra, khóa 1 kèm 1 đã bao gồm nhiều khóa học online liên quan và video bài tập nâng cao, nên sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: Nếu đăng ký gói Video & Review hoặc 1 kèm 1 thì bạn sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua group zalo riêng cùng 2 giảng viên, hỗ trợ teamview fix code, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 5 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 5 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn *
Địa chỉ email của bạn *
Số điện thoại của bạn *
Facebook của bạn
Tiết kiệm

Video Only

Học viên tự học qua các video đã được ZendVN xây dựng sẵn vô cùng chi tiết

Truy cập vĩnh viễn toàn bộ video, source code và tài liệu của khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua form hỏi đáp với giảng viên tại từng video

Phù hợp với các bạn đã có kiến thức lập trình, có khả năng tự học

3,400,000đ

Phổ biến

Video & Review

Đã bao gồm gói "Video Only"

Học viên có group hỗ trợ riêng cũng 2 giảng viên

Video nhận xét riêng từng bài tập từ giảng viên

Video học nâng cao, video theo chương trình học offline mới nhất mà ZendVN đang dạy

Xác nhận hoàn thành khóa học và xác nhận thực tập doanh nghiệp tại ZendVN

Phù hợp các bạn cần group hỗ trợ riêng, cần nhận xét bài tập góp ý code

5,000,000đ

Đề xuất

1 Kèm 1

Đã bao gồm gói "Video & Review"

Học 1 kèm 1 cùng giảng viên trong 24 giờ học (12 buổi). Học viên ở xa có thể học online qua Google Meet

Bài tập và các tình huống thực tế nâng cao ở mỗi buổi học

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp

Phù hợp các bạn cần học và tương tác trực tiếp với giảng viên

8,400,000đ

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất