ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Khóa học Frontend master này đem đến cho các bạn toàn bộ kiến thức nền tảng của lập trình website như HTML, CSS, javascript, jQuery framework, Bootstrap framework, … ZendVN đảm bảo khóa học này sẽ đem lại cho các bạn kiến thức rộng nhất và toàn diện nhất của lĩnh vực thiết kế web hiện đại.

Trong quá trình làm việc với các dự án trong và ngoài nước, ZendVN hiểu rõ được các khó khăn của các lập trình viên web cũng như người thiết kế web. ZendVN đã cho ra đời khóa học lập trình Frontend Master. Khóa học Frontend này có hơn 100 giờ video, giáo trình khóa học Frontend được sắp xếp một cách khoa học nhất với những ví dụ thực tế nhất để các bạn chưa biết gì về web đến những bạn đã làm việc trong lĩnh vực thiết kế web hoặc lập trình web lâu năm cũng có tham gia.

Các bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ và có hệ thống về HTML, CSS, Javascript, jQuery, hiểu tường tận về từng thành phần mà lập trình Frontend mang lại.

Lập trình Frontend căn bản bao gồm:

 • Cách làm chủ mã nguồn HTML, CSS
 • Chỉnh sửa giao diện website bất kỳ theo ý muốn
 • Chuyển đổi từ tập tin PSD sang HTML theo chuẩn của W3C
 • Cách đọc hiểu các thuộc tính, phương thức trong từng đối tượng HTML
 • Các kỹ thuật bắt lỗi (debug) chuyên nghiệp trong lập trình Javascript và JQuery
 • Hiểu rõ về DOM, JSON, XML, AJAX, XPATH… qua những ví dụ thực tế.

Các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn hiểu cách thức hoạt động và cách xây dựng các ứng dụng thường được dùng trong thực tế như: xây dựng các hệ thống menu, slideshow, Light box, kỹ thuật kéo thả sản phẩm vào giỏ, kỹ thuật xử lý Form toàn diện… và nhiều kỹ thuật thực tế khác.

Lập trình Frontend nâng cao:

 • Cách xây dựng các đối tượng mới trong Javascript
 • Cách xây dựng JQuery Plugin
 • Cách đọc hiểu và chỉnh sửa các JQuery Plugin có sẵn
 • Kỹ thuật bảo mật cho website sử dụng Ajax
 • Thành thạo Bootstrap framework
 • Cách thiết kế web theo chuẩn Web Responsive thích ứng với mọi màn hình PC, tablet, mobi…

​ZendVN đảm bảo sau khóa học lập trình Frontend này các bạn sẽ thấy tự tin hơn trong công việc, các bạn tích lũy được một lượng kiến thức rất lớn mà phải cần 3-4 năm làm việc liên tục và thực tế mới có được.

Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế của ZendVN, ngoài ra khóa học còn sử dụng các tài liệu từ trang Google, stackoverflow.com và các trang web khác.


 • Bài 1 - Node 17 video
  1

  getElementByID 01

  2

  getElementByID 02

  3

  getElementByTagName

  4

  getElementByClassName

  5

  getElementByClassName

  6

  Thuộc tính Attribute

  7

  Thuộc tính childNodes

  8

  firstNode - lastNode

  9

  parentNode

  10

  hasChildNode - appendChild

  11

  nodeType - nodeValue

  12

  cloneNode

  13

  Bài tập

  14

  Giải bài tập 1 - P1

  15

  Giải bài tập 1 - P2

  16

  Giải bài tập 2

  17

  Giải bài tập 3 - 4

 • Bài 2 - CharacterData - Text 1 video
  1

  Full video

 • Bài 3 - Element 2 video
  1

  Full video

  2

  Fix on IE7

 • Bài 4 - Document 1 video
  1

  Full video

 • Bài 5 - CSSStyleDeclaration 4 video
  1

  Phần 1

  2

  Phần 2

  3

  Phần 3

  4

  Phần 4

 • Bài 6 - HTMLElement 11 video
  1

  Phần 01

  2

  Phần 02

  3

  Phần 03

  4

  Phần 04

  5

  Phần 05

  6

  Phần 06

  7

  Phần 07

  8

  Phần 08

  9

  Phần 09

  10

  Phần 10

  11

  Phần 11

 • Bài 7 - HTMLDocument 3 video
  1

  Phần 01

  2

  Phần 02

  3

  Phần 03

 • Bài 8 - Events 31 video
  1

  Phần 01

  2

  Phần 02

  3

  Phần 03

  4

  Phần 04

  5

  Phần 05

  6

  Bài tập

  7

  Giải bài tập 1 - P01

  8

  Giải bài tập 1 - P02

  9

  Giải bài tập 1 - P03

  10

  Giải bài tập 1 - P04

  11

  Giải bài tập 1 - P05

  12

  Giải bài tập 1 - P06

  13

  Giải bài tập 1 - P07

  14

  Giải bài tập 1 - P08

  15

  Giải bài tập 2 - P01

  16

  Giải bài tập 2 - P02

  17

  Giải bài tập 2 - P03

  18

  Giải bài tập 2 - P04

  19

  Giải bài tập 2 - P05

  20

  Giải bài tập 3 - P01

  21

  Giải bài tập 3 - P02

  22

  Keyboard event 01

  23

  Keyboard event 02

  24

  Keyboard event 03

  25

  Object event 01

  26

  Object event 02

  27

  Form event 01

  28

  Form event 02

  29

  Form event 03

  30

  Form event 04

  31

  Form event 05

 • Bài 1 - jQuery basic 4 video
  1

  Giới thiệu jQuery

  2

  jQuery basic 01

  3

  jQuery basic 02

  4

  jQuery basic 03

 • Bài 2 - Utilities 10 video
  1

  Containsmethod

  2

  Eachmethod

  3

  Extendmothed

  4

  globalEvalmethod

  5

  Grepmethod

  6

  inArraymethod

  7

  Checkmethods

  8

  makeArray&mapmethods

  9

  Othermethods01

  10

  Othermethods02

 • Bài 3 - Selector 13 video
  1

  Basic 01

  2

  Basic 02

  3

  Hierarchy

  4

  Basic Filters

  5

  Content Filters

  6

  Visibility Filters

  7

  Attribute

  8

  Child Filters 01

  9

  Child Filters 02

  10

  Form 01

  11

  Form 02

  12

  Form 03

  13

  Form 04

 • Bài 4 - Traversing 6 video
  1

  Filtering 01

  2

  Filtering 02

  3

  Filtering 03

  4

  Tree 01

  5

  Tree 02

  6

  Mics

 • Bài 5 - Attributes & CSS 7 video
  1

  Atrribute 01

  2

  Atrribute 02

  3

  CSS 01

  4

  CSS 02

  5

  Dimensions

  6

  Offset 01

  7

  Offset 02

 • Bài 6 - Maniplutation 8 video
  1

  Copying

  2

  Around

  3

  DOM Inside 01

  4

  DOM Inside 02

  5

  DOM Outside 01

  6

  DOM Outside 02

  7

  Removal

  8

  Replacement

 • Bài 7 - Effects 9 video
  1

  Basics

  2

  Fading

  3

  Custom 01

  4

  Custom 02

  5

  Custom 03

  6

  Custom 04

  7

  Custom 05

  8

  Custom 06

  9

  Sliding

 • Bài 8 - Ajax 11 video
  1

  Shorthand - Load

  2

  Shorthand - get

  3

  Shorthand - post 01

  4

  Shorthand - post 02

  5

  Shorthand - getJSon - getScript

  6

  Helper- param

  7

  Visibility Filters

  8

  Low-Level 01

  9

  Low-Level 02

  10

  Low-Level 03

  11

  Global methods

 • Bài 9 - Core 8 video
  1

  Callback Object 01

  2

  Callback Object 02

  3

  Deferred Object 01

  4

  Deferred Object 02

  5

  Deferred Object 03

  6

  When method

  7

  DOM Element

  8

  Internals

 • Bài 10 - Events 12 video
  1

  Browser events

  2

  Form event 01

  3

  Form event 02

  4

  Keyboard event

  5

  Mouse event

  6

  Event Object

  7

  Event Handler Attachment 01

  8

  Event Handler Attachment 02

  9

  On & Off method

  10

  Trigger

  11

  Namespace

  12

  Custom event

 • Bài 11 - Tạo jQuery plugin 5 video
  1

  ZoomIt plugin 01

  2

  ZoomIt plugin 02

  3

  SimpleSlide plugin 01

  4

  SimpleSlide plugin 02

  5

  SimpleSlide plugin 03

 • Bài 1 - Ứng dụng 1 3 video
  1

  Tooltip 001

  2

  Tooltip 002

  3

  Tooltip 003

 • Bài 2 - Ứng dụng 2 5 video
  1

  Selectbox 01

  2

  Selectbox 02

  3

  Selectbox 03

  4

  Selectbox 04

  5

  Selectbox 05

 • Bài 3 - Ứng dụng 3 6 video
  1

  Autocomplete 01

  2

  Autocomplete 02

  3

  Autocomplete 03

  4

  Autocomplete 04

  5

  Autocomplete 05

  6

  Autocomplete 06

 • Bài 4 - Ứng dụng 4 8 video
  1

  Paging 01

  2

  Paging 02

  3

  Paging 03

  4

  Paging 04

  5

  Paging 05

  6

  Paging 06

  7

  Paging 07

  8

  Paging 08

 • Bài 5 - Ứng dụng 5 16 video
  1

  Phần 01

  2

  Phần 02

  3

  Phần 03

  4

  Phần 04

  5

  Phần 05

  6

  Phần 06

  7

  Phần 07

  8

  Phần 08

  9

  Phần 09

  10

  Phần 10

  11

  Phần 11

  12

  Phần 12

  13

  Phần 13

  14

  Phần 14

  15

  Phần 15

  16

  Phần 16

Video Demo:

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Nam

Đang xem video Giải bài tập 3 - P01, trong bài học Events,

44 phút trước
18:18 ngày 22-10-2020
2*** Nam

Đang xem video Giải bài tập 2 - P01, trong bài học Events,

44 phút trước
18:17 ngày 22-10-2020
3*** Nam

Đang xem video Giải bài tập 1 - P06, trong bài học Events,

1 giờ trước
17:44 ngày 22-10-2020
4*** Huy

Đang xem video Full video, trong bài học Giới thiệu Node.js,

2 giờ trước
16:53 ngày 22-10-2020
5*** Huy

Đang xem video Part 03, trong bài học Responsive design,

2 giờ trước
16:52 ngày 22-10-2020
6*** Huy

Đang xem video Part 01, trong bài học Responsive design,

2 giờ trước
16:52 ngày 22-10-2020
7*** Huy

Đang xem video Tooltip 002, trong bài học Ứng dụng 1,

2 giờ trước
16:51 ngày 22-10-2020
8*** Huy

Đang xem video Tooltip 001, trong bài học Ứng dụng 1,

2 giờ trước
16:51 ngày 22-10-2020
9*** Nam

Đang xem video Giải bài tập 1 - P05, trong bài học Events,

2 giờ trước
16:50 ngày 22-10-2020
10*** Tuân

Đang xem video Logo - Currency 03, trong bài học Xây dựng giao diện trang chủ,

3 giờ trước
15:20 ngày 22-10-2020

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Thành Đạt

Nếu bạn đang lăn tăn chưa biết bắt đầu học front-end ở đâu thì hãy đăng ký khóa học này Nội dung rất cơ bản, chi tiết và dễ hiểu Rất đáng để học

avatar

Lý Kim Thắng

Khóa học bổ ích cho các bạn mới vào, đặc biệt là các bạn trái ngành, hoàn thành khóa các bạn có thể tạo được trang web động, có thể tương tác tốt bằng jquery. Đặc biệt phần DOM và jquery các thầy dạy rất kĩ, tuy có những kiến thức đã bị loại bỏ hoặc ít dùng trong các phiên bản gần đây nhưng là nền tảng để các bạn tự nghiên cứu các thay đổi mới đó, suy cho cùng cái mới ra đời là để cải thiện cho cái cũ chứ không phải không dùng tới mà bỏ.

avatar

Nguyễn Văn Minh Hoàng

Các bạn học viên mới nên đăng ký để có thể học một cách bài bản và khoa học. Nên thực hành sau mỗi video để củng cố kiến thức cho bản thân

avatar

NGUYỄN HỒNG SƠN

Mình nhận nội dung bài học của Zend.vn rất chi tiết, có tính logic và thực tiễn cao. Kiến thức của các bài học trước đều được áp dụng cho những bài học sau đó, các ví dụ và phần thực hành trong bài cũng thực tế và dễ hiểu.

avatar

Phạm Anh Đức

Học 1 khoá e mê luôn vì rất dễ hiểu và rất chi tiết lên sẽ chia sẻ cho bạn bè biết đến. E chỉ tin tưởng bên zend !!!

avatar

Nguyễn Duy Nguyên

Có. Vì nội dung phong phú đa dạng về web lẫn di động, rất chi tiết và phù hợp cho mọi cấp bậc của người học.

avatar

Trần Khánh Huy

Học ở Zend mình chủ động được thời gian, bài giảng dễ hiểu và dễ thực hành. Có các bài gắn liền với thực tế.

avatar

Nguyễn Văn Nam

Hãy đăng ký học đi và bạn sẽ nhận lại được rất rất nhiều mà chẳng ở đâu có. Mình thề mình hứa mình đảm bảo

avatar

Nguyễn Trung Hậu

Khóa học của ZendVn rất tốt và thực tế. Và giảng viên hướng dẫn rất dễ hiểu. Khóa học của ZendVn rất tốt và thực tế. Và giảng viên hướng dẫn rất dễ hiểu.

avatar

Vũ Văn Tiền

Muốn học FrontEnd thì hãy tham khảo Sass - GruntJS - Bootstrap và tôi đã học ở ZendVN thì chất lượng kiến thức thu được đầy đủ.

avatar

Hoàng Đức Hữu

Không nên: + Bạn có thể bị master chuyên đề, hoặc bị nghiện ngôn ngữ nào đó + Bạn cũng có thể bị mất ngủ vì 1 pixel bị lệch, 1 hàm chạy sai + Cũng không nên vì tài liệu trên ZendVN quá đầy đủ có thể khiến bạn không muốn dùng tài liệu chỗ khác nữa + Chưa hết, lâu lâu lại phải coi livestream chia sẽ kinh nghiệm thực tế của Mr.Lân và Mr. Khánh. Bạn sẽ khó mà dừng xem đó

avatar

Phạm Anh Đức

Học 1 khoá e mê luôn vì rất dễ hiểu và rất chi tiết lên sẽ chia sẻ cho bạn bè biết đến. E chỉ tin tưởng bên zend !!! Học 1 khoá e mê luôn vì rất dễ hiểu và rất chi tiết lên sẽ chia sẻ cho bạn bè biết đến. E chỉ tin tưởng bên zend !!! Học 1 khoá e mê luô

avatar

Trần Anh Đức

Nếu bạn muốn học lập trình online thì nơi tốt nhất chính là Zendvn. Vì sao? vì nội dung được biên soạn rất kỹ không thiếu phần nào, và được sắp xếp 1 cách khoa học nhất. Vì giảng viên ở đây, là những người đã có kinh nghiệm đi làm nhiều năm, họ dạy những kiến thức thực tế nhất, chứ không phải học xong rồi ra dạy lại những cái trong sách vở mà họ được học. Vì họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.

avatar

Nguyễn Trung Hậu

Đây là khóa học khá đầy đủ, dễ hiểu về SASS và GruntJS và tính áp dụng vào thực tiễn khá cao. Đây là khóa học khá đầy đủ, dễ hiểu về SASS và GruntJS và tính áp dụng vào thực tiễn khá cao.

1,800,000
1,700,000
1,600,000
500,000
1,800,000

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

  Thời lượng khóa học

 • Số lượng video 428 video
 • Thời lượng 105 giờ 52 phút

  Quà tặng học viên

 • Trang CV riêng Xem mẫu
 • Hưởng các ưu đãi học phí đặt biệt
 • Quà tặng sinh nhật học viên, giảm 30% học phí
Bạn muốn học Offline
  box-offline.jpg
Học lập trình 1 kèm 1
  footerzendvn.jpg