ZendVN - Học lập trình online

logo.png
thumb

Thông tin khóa học

 • Số buổi học Offline 20 buổi
 • Số giờ học Offline 160 phút / 1 buổi
 • Số giờ học Online qua video tặng kèm 30 giờ
 • Hệ thống học Online để học video ở nhà, trên lớp thực hành làm các bài tập mở rộng
 • Hỗ trợ Offline tại lớp, Online 24/7 thông qua các kênh thảo luận

Nội dung chính trong khóa học

Đây là khóa học nâng cao, ZendVN chỉ nhận các bạn học viên đã học xong khóa học Lập trình Frontend Offline tại ZendVN; hoặc các bạn đã có làm các kiến thức vững về HTML, CSS, Javascript, jQuery

Khóa học Lập trình ReactJS - JS Framework hướng dẫn học viên làm chủ ReactJS và NextJS, sử dụng ReactJS và NextJS trong các ứng dụng thực tế. Thông qua kiến thức của khóa học này, học viên hoàn toàn có thể tự tìm hiểu các Javascript Framework khác như Angular, VueJS

Các bạn phù hợp tham gia khóa học:

 • Những bạn đã có kiến thức cơ bản về Javascript, HTML, CSS, Javascript ES6 hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Offline tại ZendVN hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Online tại ZendVN
 • Sinh viên năm 3 năm 4 muốn tiếp cận với các Javascript Framework một cách bài bản.
 • Đã có kiến thức về JS Framework nhưng chưa vững, cần thực hành nhiều dự án thực tế.

Hình thức học

 • Kết hợp cả hai hình thức học Online và Offline.
 • Học Online là hình thức được tặng kèm các khoá học có liên quan với chương trình hiện tại trên hệ thống ZendVN.
  • Đặc thù riêng của ReactJs học viên phải học thêm phiên bản mới của nó là React Hooks.
  • Học viên sẽ xem trước video quay sẵn ở nhà để nắm sơ lược về phiên bản cũ (Class Component)
 • Trên lớp Offline sẽ được học và áp dụng vào phiên bản mới nhất của ReactJs, kết hợp ôn tập, đào sâu, và thực hành với các dự án kèm các tình huống thực tế để nâng cao và khắc sâu kiến thức.

Kết quả đạt được sau khi tham gia khóa học

 • Có tư duy lập trình cốt lõi của một người Front End Developer.
 • Có khả năng xây dựng các ứng dụng Web Front End hiện đại theo dạng SPA
 • Rèn luyện và có khả năng tra cứu thông tin, đọc tài liệu liên quan tới Front End.
 • Được tiếp cận và học hỏi với nhiều kỹ thuật hay và khó từ giảng viên thông qua các dự án thực tế.
 • Thực hành và tích hợp được với hệ thống Back End thông qua API.
 • Học viên sẽ được cung cấp miễn phí mã nguồn Back End để cài đặt trong máy tính cá nhân và mã nguồn Front End tĩnh để luyện tập với ReactJs.

Các kiến thức khác được hướng dẫn

 • Được chia sẻ và định hướng từ giảng viên đã và đang có kinh nghiệm đi làm thực tế.
 • Luôn cập nhật kiến thức và tư duy lập trình mới nhất tính tới thời điểm hiện tại phù hợp với mong muốn tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay.
 • Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tự tra cứu tài liệu.
 • Tư vấn viết CV và kinh nghiệm phỏng vấn.

Cam kết trong khóa học

 • Giới hạn chỉ 8 học viên / 1 lớp, cầm tay chỉ việc từng học viên, đảm bảo học viên được kèm cặp sát và nắm kiến thức tại mỗi buổi học
 • Hạn chế học lý thuyết, tăng thực hành thực tế: Học viên được cấp các video để học lý thuyết khi ở nhà, vào lớp học viên sẽ làm các bài tập thực tế và mở rộng 
 • Học viên được hướng dẫn cách tư duy giải quyết bài toán, đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google
 • Học viên được trang bị kiến thức đủ để đi làm, kiếm tiền.
 • Học viên được giới thiệu việc làm nếu có nhu cầu

LỘ TRÌNH HỌC

ZendVN liệt kê chi tiết lộ trình học và kết quả học trong 20 buổi

Buổi 01

Ôn tập về Javascript DOM và xử lí event trong Javascript thuần.
Nhập môn ReactJs, cách cài đặt, nâng và giảm version trong mã nguồn ReactJs. Tìm hiểu về Semantic versioning.
Tìm hiểu Babel, Webpack là gì?
Cách sử dụng State và Props trong ReactJs.
Kỹ thuật Props Down - Event Up trong ReactJs.

Buổi 02

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
Thực hành và làm việc với Array trong ReactJs.
Tìm hiểu các cách Thêm, Xoá, Sửa thông qua các methods của ES6: map, filter, concat, sort, ... khi làm việc với Array.
Hiểu cách ReactJs tối ưu hiệu suất ứng dụng với key.
Cách tự xây dựng UI Components tối ưu và có khả năng tái sử dụng cao.

Buổi 03

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
Tìm hiểu về Redux và mô hình Redux cơ bản với Action, Reducer, Store, Dispatch.
Kết hợp React với Redux bằng thư viện react-redux.
Cách sử dụng Redux trong React Hooks.
Luyện tập Pet Project sử dụng Redux kết hợp với React.

Buổi 04

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
Hiểu về khái niệm API. Cách tương tác với API.
Học về Redux và mô hình Redux nâng cao với Middlewares và APIs.
Cách xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Programming) trong Javascript.
Cách tổ chức mã nguồn chuẩn với Redux.

Buổi 05

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
Tìm hiểu React Router và áp dụng.
Tìm hiểu React Router sử dụng trong React Hooks.
Một số Patterns thường dùng (HOC, Custom Hooks, ...).
Cách tổ chức mã nguồn cho Router trong dự án thực tế.

Buổi 06

Xây dựng cấu trúc mã nguồn cho Project thực tế.
Cài đặt hệ thống Back End vào máy tính cá nhân
Cài đặt và kết nối Database với Back End
Cấu hình port, domain tại máy tính cá nhân.
Cách sử dụng Postman để gọi APIs.

Buổi 07

Xây dựng chức năng Latest Articles
Xây dựng chức năng Popular List
Xây dựng chức năng Articles List
Xây dựng tính năng Pagination phía Front End kết hợp với Back End thông qua APIs.
Xử lý ngày giờ trong Javascript với thư viện DayJs.

Buổi 08

Tìm hiểu về cơ chế bảo mật Token Based Authentication và Json Web Token ứng dụng trong ReactJs.
Cách xử lý Form, Error Handling, Validate Form trong ReactJs và Javascript.
Xây dựng tính năng Form Login, Form Register và Logout.
Kỹ thuật duy trì trạng thái đăng nhập người dùng với token.

Buổi 09

Xây dựng tính năng tìm kiếm theo từ khoá, tìm kiếm theo danh mục kết hợp với Router và Query String.
Xây dựng Pagination cho kết quả tìm kiếm.
Ứng dụng Custom Hooks. tối ưu Pagination có tính tái sử dụng cao.
Hiện thực tính năng Highlight Search.

Buổi 10

Xây dựng tính năng Menu đa cấp và tương tác với dữ liệu thật với Back End thông qua APIs.
Kỹ thuật xử lí đệ quy dữ liệu trong Javascript với Array.
Kỹ thuật xử lí render đệ quy Component trong ReactJs.
Xây dựng tính năng bài viết chi tiết. Đổ dữ liệu dạng HTML.

Buổi 11

Xây dựng tính năng Comments và Reply Comments.
Cách xử lí dữ liệu cho Comments hai cấp.
Ứng dụng Custom Hooks để xây dựng tính năng Pagination cho Parent Comment và Child Comment.
Xây dựng tính năng thêm mới Comment kết hợp với xác thực người dùng.

Buổi 12

Tìm hiểu về Ant Design và các UI Components.
Cách sử dụng UI Components phổ biến từ Ant Design.
Tìm hiểu về styled-components. Xây dựng CSS theo dạng modules trong ứng dụng ReactJs.
Cách Override CSS từ các Components có sẵn của Ant Design.

Buổi 13

Tiếp tục tìm hiểu về Ant Design và các UI Components, Layouts.
Xây dựng Layout trang Dashboard với Ant Design.
Cách cấu hình Router 2 cấp để xây dựng trang Admin.
Kỹ thuật giới hạn truy cập người dùng vào trang Admin.

Buổi 14

Xây dựng tính năng Update thông tin Profile trong trang Dashboard.
Kỹ thuật gọi API để upload hình ảnh trong Javascript.
Xây dựng tính năng thay đổi mật khẩu.
Kỹ thuật xử lí Form và Validate Form với Ant Design.

Buổi 15

Xây dựng tính năng đa ngôn ngữ cho Website.
Các ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Trung Quốc và Tiếng Pháp.
Cách tổ chức và cấu hình mã nguồn cho ứng dụng đa ngôn ngữ.
Cách sử lí tình huống phức tạp với đa ngôn ngữ, số ít, số nhiều, truyền biến, ...

Buổi 16

Tìm hiểu về Server Side Rendering (SSR) và Client Side Rendering (CSR).
Nhập môn NextJs kết hợp với ReactJs.
Cách cài đặt dự án NextJs.
Tìm hiểu Data Fetching và Dynamic Routing trong NextJs.

Buổi 17

Thực hành dự án thực tế với NextJs.
Cách cấu hình Redux kết hợp với NextJs.
Tích hợp mã nguồn ReactJs vào dự án với NextJs.
Chuyển đổi các lời gọi APIs ở phía Client về phía Server.
Tìm hiểu về Next Router.

Buổi 18

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P2)

Buổi 19

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P3)

Buổi 20

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P4)

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

ĐIỂM KHÁC BIỆT

Điểm khác biệt và lợi ích khi tham gia khóa học Offline tại ZendVN.com, áp dụng cho các khóa học khai giảng sau ngày 07/07/2022.

Hỗ trợ hệ thống học Online

Học viên được cấp tài khoản để học video lý thuyết ở nhà, trên lớp thực hành, học các kiến thức nâng cao và làm các bài tập mở rộng

Cầm tay chỉ việc

10 học viên / lớp, đảm bảo học viên được kèm cặp sát và nắm kiến thức ngay tại mỗi buổi học. Học viên được review code và hướng dẫn tối ưu code

Hỗ trợ 24/7

Ngoài hỗ trợ trực tiếp ở lớp học, học viên được hỗ trợ từ Giảng Viên ngay tại group Zalo của lớp trong suốt chương trình học

Project và thực hành thực tế

Học viên được hướng dẫn xây dựng các chức năng thực tế trong từng buổi học, không học lý thuyết suông, có sản phẩm của chính mình

Hỗ trợ học lại miễn phí

Học viên tham gia trên 80% số buổi nhưng cảm thấy chưa tự tin, chưa vững về kiến thức sẽ được học lại miễn phí vào khóa học kế

Hỗ trợ học phí

ZendVN hỗ trợ rất nhiều hình thức ưu đãi học phí cho học sinh sinh viên, học viên cũ và các bạn đăng ký nhóm

Chia sẻ cuối khóa học

Buổi tổng kết khóa học (cafe, tiệc nhẹ) để giảng viên và học viên có những chia sẻ, định hướng nghề nghiệp cùng nhau

Cộng đồng học viên

Học viên được tham gia nhóm cộng đồng học viên Offline tại ZendVN, nơi kết nối và chia sẻ kiến thức, việc làm, tuyển dụng

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

KHÓA HỌC ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Các khóa học online được tặng kèm giúp học viên xem trước các video khi đến lớp, tồn tại mãi mãi trong tài khoản học viên, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên.

Lập trình ReactJS

Lập trình NextJS Framework

317 Videos

53 Giờ

45 Phút

Chương 1: Reactjs Cơ Bản

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Reactjs Thông Tin Cần Biết

Bài 03 - Tích Hợp Bootstrap

Bài 04 - Xây Dựng Component

Bài 05 - Sử Dụng Props, Event, Ref Và State

Bài 06 - Tìm Hiểu Lifecycle

Bài 07 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Bài 08 - React Hooks Cơ Bản (Update Version 16.8.x)

Chương 2: Xây Dựng Project Todolist

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Xây Dựng Và Tích Hợp Giao Diện

Bài 03 - Phân Chia Component Của Ứng Dụng

Bài 04 - Hiển Thị Danh Sách Các Item

Bài 05 - Form Toogle

Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Search

Bài 07 - Xây Dựng Chức Năng Sort

Bài 08 - Xây Dựng Chức Năng Delete

Bài 09 - Xây Dựng Chức Năng Add

Bài 10 - Xây Dựng Chức Năng Edit

Bài 11 - Sử Dụng Localstorage

Bài 12 - Tối Ưu Ứng Dụng

Bài 13 - Publish Ứng Dụng

Bài 14 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Bài 15 - React Hooks Với Todo List

Chương 3: Sử Dụng Redux Với Project Todolist

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Xây Dựng Tool Convert Html To Jsx

Bài 03 - Sử Dụng Redux

Bài 04 - Hiển Thị Danh Sách Các Item Với Redux

Bài 05 - Form Toogle Với Redux

Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Search Với Redux

Bài 07 - Xây Dựng Chức Năng Sort Với Redux

Bài 08 - Xây Dựng Chức Năng Delete Với Redux

Bài 09 - Xây Dựng Chức Năng Add Với Redux

Bài 10 - Xây Dựng Chức Năng Edit Với Redux

Bài 11 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Bài 12 - React Hooks Kết Hợp Với React Redux

Chương 4: Sử Dụng Redux Với Project Shopping Cart

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

Bài 03 - Xây Dựng Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm

Bài 04 - Xây Dựng Chức Năng Add Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng

Bài 05 - Xây Dựng Chức Năng Xóa Sản Phẩm Khỏi Giỏ Hàng

Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Update Số Lượng Sản Phẩm

Bài 07 - Redux Các Vấn Đề Nâng Cao

Bài 08 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Chương 5: Sử Dụng React Router Với Project Blog

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Sử Dụng React Router

Bài 03 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

Bài 04 - Xây Dựng Page Và Cấu Hình Router

Bài 05 - Xây Dựng Menu Và Custom Link

Bài 06 - Xây Dựng Page Login Giới Hạn Vùng Truy Cập

Bài 07 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Chương 6: Thao Tác Api Với Project Spotifyapi

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Phân Tích Yêu Cầu Và Xác Định Giải Pháp

Bài 03 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

Bài 04 - Spotify App Và Access Token

Bài 05 - Xây Dựng Trang Tìm Kiếm Artist

Bài 06 - Xây Dựng Trang Artist

Bài 07 - Xây Dựng Trang Album

Bài 08 - Xây Dựng Breadcrumb

Bài 09 - Tình Huống Tự Thực Hành

Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Chương 7: Project Task Manager Với Firebase

Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

Bài 02 - Phân Tích Yêu Cầu Và Xác Định Giải Pháp

Bài 03 - Tích Hợp Firebase Vào Ứng Dụng

Bài 04 - Xây Dựng Task Page - Task Doing

Bài 05 - Xây Dựng Chức Năng Notify

Bài 06 - Xây Dựng Task Page - Task Completed

Bài 07 - Xây Dựng Signup Page

Bài 08 - Xây Dựng Signin Page

Bài 09 - Hoàn Chỉnh Các Chức Năng Của Ứng Dụng

Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

Chương 8: Tổng Kết Khóa Học

Bài 01 - Tổng Kết

Giới Thiệu Nextjs

Bài 01 - Giới Thiệu Nextjs

Bài 02 - So Sánh Ssr, Csr Và Demo

Bài 03 - Cài Đặt Và Một Số Lưu Ý

Bài 04 - Tìm Hiểu Cấu Trúc Ứng Dụng Nextjs Đầu Tiên

Bài 05 - Deploy Ứng Dụng Nextjs Đầu Tiên

Tìm Hiểu Nextjs Cơ Bản

Bài 01 - Cài Đặt Và Tích Hợp Typescript Với Nextjs Và React

Bài 02 - Tìm Hiểu Về Khái Niệm Pages Trong Nextjs

Bài 03 - Tìm Hiểu Dynamic Route

Bài 04 - Tìm Hiểu Routing Basic

Bài 05 - Tìm Hiểu Static File Serving Và Cách Cài Đặt

Bài 06 - Custom Lại Webpack Và Cách Dùng File Loader

Bài 07 - Custom App Component Và Css Module Support

Bài 08 - Custom App Component Và Typescript

Life Cycle, React Hooks Và Ứng Dụng

Bài 01 - Ôn Tập Life Cycle Cơ Bản Trong Class Component

Bài 02 - Cách Sử Dụng State Hooks Và So Sánh

Bài 03 - Tìm Hiểu Về Useeffect Trong Hooks

Bài 04 - Tìm Hiểu Về Usememo

Bài 05 - Tìm Hiểu Về Usecallback

Bài 06 - Tìm Hiểu Về Useref

Bài 07 - Tìm Hiểu Custom Hooks Và Useconstructor

Bài 08 - Demo Ứng Dụng Hooks Trong Tình Huống Thực Tế

Bài 09 - Solution 01

Bài 10 - Solution 02

Bài 11 - Solution 03

Bài 12 - Solution 04

Bài 13 - Solution 06

Bài 14 - Solution 05

Data Fetching Và Server Api

Bài 01 - Khái Niệm Api Là Gì?

Bài 02 - Postman Collection Là Gì Và Cách Dùng

Bài 03 - Khái Niệm Fetch Data Trong Nextjs

Bài 04 - Tìm Hiểu Getintialprops Trong Nextjs

Bài 05 - Tìm Hiểu Về Getserversideprops

Bài 06 - Một Số Lưu Ý Về Typescript

Bài 07 - Static Generation Và Getstaticprops

Bài 08 - Tìm Hiểu Getstaticpaths

Bài 09 - Tổng Kết Và Ôn Tập Về Data Fetching

Project Thực Tế (Nextjs + React + Typescrpit)

Bài 01 - Giới Thiệu Project Và Các Chức Năng

Bài 02 - Khởi Tạo Và Thiết Lập Cấu Trúc Dự Án

Bài 03 - Tạo Master Layout Cho Ứng Dụng

Bài 04 - Xây Dựng Trang Home, Login Và Register

Bài 05 - Xây Dựng Trang Create

Bài 06 - Xây Dựng Trang Detail

Bài 07 - Xây Dựng Trang Liên Quan Tới User

Nhóm Chức Năng Authentication

Bài 01 - Thuật Ngữ Authentication Và Authorization

Bài 02 - Tìm Hiểu Cơ Chế Token Based Authentication

Bài 03 - Thu Thập Dữ Liệu Từ Form Login

Bài 04 - Gọi Api Login Phía Client

Bài 05 - Custom Api Phía Server Bằng Nextjs

Bài 06 - Gọi Api Login Phía Server

Bài 07 - Các Kỹ Thuật Với Cookie Phía Client Và Server

Bài 08 - Kỹ Thuật Redirect Phía Client Và Server

Bài 09 - Xử Lí Error Cho Chức Năng Login Phía Server

Bài 10 - Lấy Token Từ Custom App Và Master Layout

Bài 11 - Gọi Api Get User Info Dựa Vào Token

Bài 12 - Cách Sử Dụng React Hooks Global State

Bài 13 - Ứng Dụng Hooks Để Xây Dựng Navigation Guard

Bài 14 - Tối Ưu Mã Nguồn Cho Chức Năng Login

Bài 15 - Chức Năng Logout Và Optional Chaining

Bài 16 - Thu Thâp Dữ Liệu Từ Form Register

Bài 17 - Xử Lí Error Cho Chức Năng Register Phía Client

Bài 18 - Gọi Api Register Phía Client

Bài 19 - Cải Thiện Ui/ux Với Loading State

Bài 20 - Tổng Kết Chương Học

Nhóm Chức Năng User Và Post

Bài 01 - Sử Dụng Typescript Trong Homepage

Bài 02 - Gọi Api Lấy Danh Sách Bài Viết Phía Server

Bài 03 - Render Dữ Liệu Homepage Và Một Số Lưu Ý

Bài 04 - Chức Năng Pagination (Load More Posts)

Bài 05 - Xử Lí Form Cho Chức Năng Search Post

Bài 06 - Gọi Api Search Post Và Masonry Layout

Bài 07 - Highlight Keywords Cho Chức Năng Tìm Kiếm

Bài 08 - Filter Bài Viết Theo Danh Mục (Category)

Bài 09 - Gọi Api Cho Chức Năng User Detail

Bài 10 - Render Dữ Liệu User Detail

Bài 11 - Chức Năng Thay Đổi Mật Khẩu

Bài 12 - Chức Năng User Profile Và Kĩ Thuật Upload Avatar

Bài 13 - Loading Và Route Events Trong Nextjs

Bài 14 - Phân Tích Chức Năng Create Post

Bài 15 - Xử Lí Checkbox Trong React

Bài 16 - Xử Lí Form Data Cho Chức Năng Create Post

Bài 17 - Gọi Api Cho Chức Năng Create Post

Bài 18 - Gọi Api Cho Chức Năng Post Detail

Bài 19 - Render Dữ Liệu Post Detail Và Post Categories

Bài 20 - Gọi Api Cho Chức Năng List Comments

Bài 21 - Render List Comments Ra Giao Diện

Bài 22 - Xây Dựng Chức Năng Comment

Bài 23 - Xây Dựng Chức Năng Edit Post

Bài 24 - Tổng Hết Chương Và Mở Rộng

Tối Ưu Seo Trong Ứng Dụng Ssr

Bài 01 - Các Kĩ Thuật Tối Ưu Seo Trong Mã Nguồn

Tổng Kết Khóa Học

Bài 01 - Tổng Kết Khóa Học

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 8 bạn / 1 lớp, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng hoàn thiện 2 bước hướng dẫn bên dưới

Bước 1: Chọn lớp học phù hợp với bạn

Thông tin lớp học

JSFRAME Tối thứ hai, thứ tư

 • Khai giảng: 13-02-2023
 • Từ 19h đến 21h30 Tối thứ hai, thứ tư hàng tuần
 • Số học viên 8 bạn / lớp
Học phí ưu đãi tháng 2 : 5,700,000 ₫ (Học phí gốc: 6,100,000₫ )

Học phí cần thanh toán: 5,700,000₫

1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên

 • Khai giảng: 04-02-2023
 • Học trong 12 buổi, tuần học 2 buổi, mỗi buổi 150 phút (Xếp theo lịch rãnh của học viên) - Group hỗ trợ online riêng cùng 2 giảng viên
 • Số học viên 1 bạn / lớp
Học phí ưu đãi tháng 2 : 7,800,000 ₫ (Học phí gốc: 8,200,000₫ )

Học phí cần thanh toán: 7,800,000₫

Online 1 kèm 1: Các bạn không có điều kiện đến lớp, tự chủ được thời gian học, học online qua phần mềm, video hỗ trợ, tương tác trực tiếp với giảng viên Xem chi tiết

NHÓM HỌC: Dành cho các bạn có nhu cầu lập nhóm học riêng, công ty đào tạo nội bộ cho nhân sự, nhóm học tự chủ động được tốc độ học và thời gian học Liên hệ

Bước 2: Xác nhận thông tin đăng ký

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email của bạn
Số điện thoại của bạn
Facebook của bạn

Lớp học bạn đăng kýHỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấy giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

ĐỊA CHỈ HỌC

Số 01, Khối A1, Tòa nhà Đạt Gia, 43 Đường Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa chỉ học xa bạn quá?!

Bạn đừng lo lắng nhé, ZendVN đã xây dựng chương trình học online từ xa cùng giảng viên cho các bạn ở xa rồi nè! Nội dung học giống 100% nội dung học của lớp học offline, ngoài ra bạn sẽ có group hỗ trợ riêng cùng 2 giảng viên và video nhận xét bài tập riêng cho bạn. Bạn tham khảo khóa học ở đây nha

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Trong suốt quá trình học tại lớp, giảng viên và học viên sẽ cùng thảo luận, phân tích, thực hành các tình huống và bài tập thực tế

Lộ trình các khóa học Offline

Dựa vào kinh nghiệm hơn 15 năm đào tạo lập trình viên, ZendVN đã sắp xếp lộ trình học theo từng hướng nghề nghiệp khác nhau để các bạn học tập hiệu quả nhất (frontend, backend php, backend nodejs, backend java, lập trình di động, ...)

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất