ZendVN - Học lập trình online

logo.png
thumb

Khóa học Lập trình ReactJS - JS Framework hướng dẫn học viên làm chủ ReactJS và sử dụng ReactJS trong các ứng dụng thực tế. Thông qua kiến thức của khóa học này, học viên hoàn toàn có thể tự tìm hiểu các Javascript Framework khác như Angular, VueJS, NextJS, NuxtJS

Các bạn phù hợp tham gia khóa học:

 • Những bạn đã có kiến thức cơ bản về Javascript, HTML, CSS, Javascript ES6 hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Offline tại ZendVN hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Online tại ZendVN
 • Sinh viên năm 3 năm 4 muốn tiếp cận với các Javascript Framework một cách bài bản.
 • Đã có kiến thức về JS Framework nhưng chưa vững, cần thực hành nhiều dự án thực tế.

  Hình thức học

  • Học viên được cấp tài khoản để xem các video đã được quay sẵn, rãnh lúc nào xem lúc đó
  • Học viên làm bài tập ở mỗi buổi và nộp cho người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ xem bài làm của học viên và quay video nhận xét trên bài làm đó
  • Trong quá trình học, học viên có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn qua group hỗ trợ, được chat hỗ trợ và teamview fix code
  5,600,000
  5,000,000
  4,800,000 đ
  4,800,000 đ
  5,000,000 đ

  Hổ trợ 24/7

  Group Zalo hổ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

  Projet và thực hành thực tế

  Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

  Video Review

  Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên và mentor quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

  Thời gian linh động

  Tốc độ học nhanh hay học chậm, học buổi sáng hay tối muộn, ... do học viên hoàn toàn quyết định.

  NỘI DUNG

  Chương trình học online này là sự kết hợp của các khóa học online trên ZendVN và sự kèm cặp trực tiếp từ người hướng dẫn. Chương trình học gồm hơn 1000 video và thời gian hơn 300 giờ trực tuyến, nội dung chi tiết của lộ trình học như sau:

  Phần 01

  Ôn tập về Javascript DOM và xử lí event trong Javascript thuần.
  Nhập môn ReactJs, cách cài đặt, nâng và giảm version trong mã nguồn ReactJs. Tìm hiểu về Semantic versioning.
  Tìm hiểu Babel, Webpack là gì?
  Cách sử dụng State và Props trong ReactJs.
  Kỹ thuật Props Down - Event Up trong ReactJs.

  Phần 02

  Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
  Thực hành và làm việc với Array trong ReactJs.
  Tìm hiểu các cách Thêm, Xoá, Sửa thông qua các methods của ES6: map, filter, concat, sort, ... khi làm việc với Array.
  Hiểu cách ReactJs tối ưu hiệu suất ứng dụng với key.
  Cách tự xây dựng UI Components tối ưu và có khả năng tái sử dụng cao.

  Phần 03

  Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
  Tìm hiểu về Redux và mô hình Redux cơ bản với Action, Reducer, Store, Dispatch.
  Kết hợp React với Redux bằng thư viện react-redux.
  Cách sử dụng Redux trong React Hooks.
  Luyện tập Pet Project sử dụng Redux kết hợp với React.

  Phần 04

  Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
  Hiểu về khái niệm API. Cách tương tác với API.
  Học về Redux và mô hình Redux nâng cao với Middlewares và APIs.
  Cách xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Programming) trong Javascript.
  Cách tổ chức mã nguồn chuẩn với Redux.

  Phần 05

  Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.
  Tìm hiểu React Router và áp dụng.
  Tìm hiểu React Router sử dụng trong React Hooks.
  Một số Patterns thường dùng (HOC, Custom Hooks, ...).
  Cách tổ chức mã nguồn cho Router trong dự án thực tế.

  Phần 06

  Xây dựng cấu trúc mã nguồn cho Project thực tế.
  Cài đặt hệ thống Back End vào máy tính cá nhân
  Cài đặt và kết nối Database với Back End
  Cấu hình port, domain tại máy tính cá nhân.
  Cách sử dụng Postman để gọi APIs.

  Phần 07

  Xây dựng chức năng Latest Articles
  Xây dựng chức năng Popular List
  Xây dựng chức năng Articles List
  Xây dựng tính năng Pagination phía Front End kết hợp với Back End thông qua APIs.
  Xử lý ngày giờ trong Javascript với thư viện DayJs.

  Phần 08

  Tìm hiểu về cơ chế bảo mật Token Based Authentication và Json Web Token ứng dụng trong ReactJs.
  Cách xử lý Form, Error Handling, Validate Form trong ReactJs và Javascript.
  Xây dựng tính năng Form Login, Form Register và Logout.
  Kỹ thuật duy trì trạng thái đăng nhập người dùng với token.

  Phần 09

  Xây dựng tính năng tìm kiếm theo từ khoá, tìm kiếm theo danh mục kết hợp với Router và Query String.
  Xây dựng Pagination cho kết quả tìm kiếm.
  Ứng dụng Custom Hooks. tối ưu Pagination có tính tái sử dụng cao.
  Hiện thực tính năng Highlight Search.

  Phần 10

  Xây dựng tính năng Menu đa cấp và tương tác với dữ liệu thật với Back End thông qua APIs.
  Kỹ thuật xử lí đệ quy dữ liệu trong Javascript với Array.
  Kỹ thuật xử lí render đệ quy Component trong ReactJs.
  Xây dựng tính năng bài viết chi tiết. Đổ dữ liệu dạng HTML.

  Phần 11

  Xây dựng tính năng Comments và Reply Comments.
  Cách xử lí dữ liệu cho Comments hai cấp.
  Ứng dụng Custom Hooks để xây dựng tính năng Pagination cho Parent Comment và Child Comment.
  Xây dựng tính năng thêm mới Comment kết hợp với xác thực người dùng.

  Phần 12

  Tìm hiểu về Ant Design và các UI Components.
  Cách sử dụng UI Components phổ biến từ Ant Design.
  Tìm hiểu về styled-components. Xây dựng CSS theo dạng modules trong ứng dụng ReactJs.
  Cách Override CSS từ các Components có sẵn của Ant Design.

  Phần 13

  Tiếp tục tìm hiểu về Ant Design và các UI Components, Layouts.
  Xây dựng Layout trang Dashboard với Ant Design.
  Cách cấu hình Router 2 cấp để xây dựng trang Admin.
  Kỹ thuật giới hạn truy cập người dùng vào trang Admin.

  Phần 14

  Xây dựng tính năng Update thông tin Profile trong trang Dashboard.
  Kỹ thuật gọi API để upload hình ảnh trong Javascript.
  Xây dựng tính năng thay đổi mật khẩu.
  Kỹ thuật xử lí Form và Validate Form với Ant Design.

  Phần 15

  Xây dựng tính năng đa ngôn ngữ cho Website.
  Các ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Trung Quốc và Tiếng Pháp.
  Cách tổ chức và cấu hình mã nguồn cho ứng dụng đa ngôn ngữ.
  Cách sử lí tình huống phức tạp với đa ngôn ngữ, số ít, số nhiều, truyền biến, ...

  Phần 16

  Tìm hiểu về Server Side Rendering (SSR) và Client Side Rendering (CSR).
  Nhập môn NextJs kết hợp với ReactJs.
  Cách cài đặt dự án NextJs.
  Tìm hiểu Data Fetching và Dynamic Routing trong NextJs.

  Phần 17

  Thực hành dự án thực tế với NextJs.
  Cách cấu hình Redux kết hợp với NextJs.
  Tích hợp mã nguồn ReactJs vào dự án với NextJs.
  Chuyển đổi các lời gọi APIs ở phía Client về phía Server.
  Tìm hiểu về Next Router.

  Phần 18

  Thực hành dự án thực tế với NextJs (P2)

  Phần 19

  Thực hành dự án thực tế với NextJs (P3)

  Phần 20

  Thực hành dự án thực tế với NextJs (P4)

  Sản phẩm Demo

  Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

  KHÓA HỌC ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

  Các khóa học online được tặng kèm giúp học viên xem trước các video khi đến lớp, tồn tại mãi mãi trong tài khoản học viên, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên.

  Lập trình ReactJS

  Lập trình NextJS Framework

  317 Videos

  53 Giờ

  45 Phút

  Chương 1: Reactjs Cơ Bản

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Reactjs Thông Tin Cần Biết

  Bài 03 - Tích Hợp Bootstrap

  Bài 04 - Xây Dựng Component

  Bài 05 - Sử Dụng Props, Event, Ref Và State

  Bài 06 - Tìm Hiểu Lifecycle

  Bài 07 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Bài 08 - React Hooks Cơ Bản (Update Version 16.8.x)

  Chương 2: Xây Dựng Project Todolist

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Xây Dựng Và Tích Hợp Giao Diện

  Bài 03 - Phân Chia Component Của Ứng Dụng

  Bài 04 - Hiển Thị Danh Sách Các Item

  Bài 05 - Form Toogle

  Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Search

  Bài 07 - Xây Dựng Chức Năng Sort

  Bài 08 - Xây Dựng Chức Năng Delete

  Bài 09 - Xây Dựng Chức Năng Add

  Bài 10 - Xây Dựng Chức Năng Edit

  Bài 11 - Sử Dụng Localstorage

  Bài 12 - Tối Ưu Ứng Dụng

  Bài 13 - Publish Ứng Dụng

  Bài 14 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Bài 15 - React Hooks Với Todo List

  Chương 3: Sử Dụng Redux Với Project Todolist

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Xây Dựng Tool Convert Html To Jsx

  Bài 03 - Sử Dụng Redux

  Bài 04 - Hiển Thị Danh Sách Các Item Với Redux

  Bài 05 - Form Toogle Với Redux

  Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Search Với Redux

  Bài 07 - Xây Dựng Chức Năng Sort Với Redux

  Bài 08 - Xây Dựng Chức Năng Delete Với Redux

  Bài 09 - Xây Dựng Chức Năng Add Với Redux

  Bài 10 - Xây Dựng Chức Năng Edit Với Redux

  Bài 11 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Bài 12 - React Hooks Kết Hợp Với React Redux

  Chương 4: Sử Dụng Redux Với Project Shopping Cart

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

  Bài 03 - Xây Dựng Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm

  Bài 04 - Xây Dựng Chức Năng Add Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng

  Bài 05 - Xây Dựng Chức Năng Xóa Sản Phẩm Khỏi Giỏ Hàng

  Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Update Số Lượng Sản Phẩm

  Bài 07 - Redux Các Vấn Đề Nâng Cao

  Bài 08 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Chương 5: Sử Dụng React Router Với Project Blog

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Sử Dụng React Router

  Bài 03 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

  Bài 04 - Xây Dựng Page Và Cấu Hình Router

  Bài 05 - Xây Dựng Menu Và Custom Link

  Bài 06 - Xây Dựng Page Login Giới Hạn Vùng Truy Cập

  Bài 07 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Chương 6: Thao Tác Api Với Project Spotifyapi

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Phân Tích Yêu Cầu Và Xác Định Giải Pháp

  Bài 03 - Xây Dựng Cấu Trúc Ứng Dụng

  Bài 04 - Spotify App Và Access Token

  Bài 05 - Xây Dựng Trang Tìm Kiếm Artist

  Bài 06 - Xây Dựng Trang Artist

  Bài 07 - Xây Dựng Trang Album

  Bài 08 - Xây Dựng Breadcrumb

  Bài 09 - Tình Huống Tự Thực Hành

  Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Chương 7: Project Task Manager Với Firebase

  Bài 01 - Introduce Và Phân Tích Kiến Thức

  Bài 02 - Phân Tích Yêu Cầu Và Xác Định Giải Pháp

  Bài 03 - Tích Hợp Firebase Vào Ứng Dụng

  Bài 04 - Xây Dựng Task Page - Task Doing

  Bài 05 - Xây Dựng Chức Năng Notify

  Bài 06 - Xây Dựng Task Page - Task Completed

  Bài 07 - Xây Dựng Signup Page

  Bài 08 - Xây Dựng Signin Page

  Bài 09 - Hoàn Chỉnh Các Chức Năng Của Ứng Dụng

  Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức Và Mở Rộng

  Chương 8: Tổng Kết Khóa Học

  Bài 01 - Tổng Kết

  Giới Thiệu Nextjs

  Bài 01 - Giới Thiệu Nextjs

  Bài 02 - So Sánh Ssr, Csr Và Demo

  Bài 03 - Cài Đặt Và Một Số Lưu Ý

  Bài 04 - Tìm Hiểu Cấu Trúc Ứng Dụng Nextjs Đầu Tiên

  Bài 05 - Deploy Ứng Dụng Nextjs Đầu Tiên

  Tìm Hiểu Nextjs Cơ Bản

  Bài 01 - Cài Đặt Và Tích Hợp Typescript Với Nextjs Và React

  Bài 02 - Tìm Hiểu Về Khái Niệm Pages Trong Nextjs

  Bài 03 - Tìm Hiểu Dynamic Route

  Bài 04 - Tìm Hiểu Routing Basic

  Bài 05 - Tìm Hiểu Static File Serving Và Cách Cài Đặt

  Bài 06 - Custom Lại Webpack Và Cách Dùng File Loader

  Bài 07 - Custom App Component Và Css Module Support

  Bài 08 - Custom App Component Và Typescript

  Life Cycle, React Hooks Và Ứng Dụng

  Bài 01 - Ôn Tập Life Cycle Cơ Bản Trong Class Component

  Bài 02 - Cách Sử Dụng State Hooks Và So Sánh

  Bài 03 - Tìm Hiểu Về Useeffect Trong Hooks

  Bài 04 - Tìm Hiểu Về Usememo

  Bài 05 - Tìm Hiểu Về Usecallback

  Bài 06 - Tìm Hiểu Về Useref

  Bài 07 - Tìm Hiểu Custom Hooks Và Useconstructor

  Bài 08 - Demo Ứng Dụng Hooks Trong Tình Huống Thực Tế

  Bài 09 - Solution 01

  Bài 10 - Solution 02

  Bài 11 - Solution 03

  Bài 12 - Solution 04

  Bài 13 - Solution 06

  Bài 14 - Solution 05

  Data Fetching Và Server Api

  Bài 01 - Khái Niệm Api Là Gì?

  Bài 02 - Postman Collection Là Gì Và Cách Dùng

  Bài 03 - Khái Niệm Fetch Data Trong Nextjs

  Bài 04 - Tìm Hiểu Getintialprops Trong Nextjs

  Bài 05 - Tìm Hiểu Về Getserversideprops

  Bài 06 - Một Số Lưu Ý Về Typescript

  Bài 07 - Static Generation Và Getstaticprops

  Bài 08 - Tìm Hiểu Getstaticpaths

  Bài 09 - Tổng Kết Và Ôn Tập Về Data Fetching

  Project Thực Tế (Nextjs + React + Typescrpit)

  Bài 01 - Giới Thiệu Project Và Các Chức Năng

  Bài 02 - Khởi Tạo Và Thiết Lập Cấu Trúc Dự Án

  Bài 03 - Tạo Master Layout Cho Ứng Dụng

  Bài 04 - Xây Dựng Trang Home, Login Và Register

  Bài 05 - Xây Dựng Trang Create

  Bài 06 - Xây Dựng Trang Detail

  Bài 07 - Xây Dựng Trang Liên Quan Tới User

  Nhóm Chức Năng Authentication

  Bài 01 - Thuật Ngữ Authentication Và Authorization

  Bài 02 - Tìm Hiểu Cơ Chế Token Based Authentication

  Bài 03 - Thu Thập Dữ Liệu Từ Form Login

  Bài 04 - Gọi Api Login Phía Client

  Bài 05 - Custom Api Phía Server Bằng Nextjs

  Bài 06 - Gọi Api Login Phía Server

  Bài 07 - Các Kỹ Thuật Với Cookie Phía Client Và Server

  Bài 08 - Kỹ Thuật Redirect Phía Client Và Server

  Bài 09 - Xử Lí Error Cho Chức Năng Login Phía Server

  Bài 10 - Lấy Token Từ Custom App Và Master Layout

  Bài 11 - Gọi Api Get User Info Dựa Vào Token

  Bài 12 - Cách Sử Dụng React Hooks Global State

  Bài 13 - Ứng Dụng Hooks Để Xây Dựng Navigation Guard

  Bài 14 - Tối Ưu Mã Nguồn Cho Chức Năng Login

  Bài 15 - Chức Năng Logout Và Optional Chaining

  Bài 16 - Thu Thâp Dữ Liệu Từ Form Register

  Bài 17 - Xử Lí Error Cho Chức Năng Register Phía Client

  Bài 18 - Gọi Api Register Phía Client

  Bài 19 - Cải Thiện Ui/ux Với Loading State

  Bài 20 - Tổng Kết Chương Học

  Nhóm Chức Năng User Và Post

  Bài 01 - Sử Dụng Typescript Trong Homepage

  Bài 02 - Gọi Api Lấy Danh Sách Bài Viết Phía Server

  Bài 03 - Render Dữ Liệu Homepage Và Một Số Lưu Ý

  Bài 04 - Chức Năng Pagination (Load More Posts)

  Bài 05 - Xử Lí Form Cho Chức Năng Search Post

  Bài 06 - Gọi Api Search Post Và Masonry Layout

  Bài 07 - Highlight Keywords Cho Chức Năng Tìm Kiếm

  Bài 08 - Filter Bài Viết Theo Danh Mục (Category)

  Bài 09 - Gọi Api Cho Chức Năng User Detail

  Bài 10 - Render Dữ Liệu User Detail

  Bài 11 - Chức Năng Thay Đổi Mật Khẩu

  Bài 12 - Chức Năng User Profile Và Kĩ Thuật Upload Avatar

  Bài 13 - Loading Và Route Events Trong Nextjs

  Bài 14 - Phân Tích Chức Năng Create Post

  Bài 15 - Xử Lí Checkbox Trong React

  Bài 16 - Xử Lí Form Data Cho Chức Năng Create Post

  Bài 17 - Gọi Api Cho Chức Năng Create Post

  Bài 18 - Gọi Api Cho Chức Năng Post Detail

  Bài 19 - Render Dữ Liệu Post Detail Và Post Categories

  Bài 20 - Gọi Api Cho Chức Năng List Comments

  Bài 21 - Render List Comments Ra Giao Diện

  Bài 22 - Xây Dựng Chức Năng Comment

  Bài 23 - Xây Dựng Chức Năng Edit Post

  Bài 24 - Tổng Hết Chương Và Mở Rộng

  Tối Ưu Seo Trong Ứng Dụng Ssr

  Bài 01 - Các Kĩ Thuật Tối Ưu Seo Trong Mã Nguồn

  Tổng Kết Khóa Học

  Bài 01 - Tổng Kết Khóa Học

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  Về nội dung: khóa 1 kèm 1 online sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

  Về hình thức học: khóa 1 kèm 1 online sẽ có hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua chat, teamview, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

  Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

  Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 3 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

  Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

  Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

  Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

  Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

  Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

  Học ONLINE Học ONLINE 1 Kèm 1
  Đặc điểmHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵnHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵn, kết hợp sự kèm cặp và tương tác trực tiếp từ giảng viên và mentor
  Nội dung học100% qua các video của khoá học onlineVideo của khoá học online
  Video của khóa học từ xa
  Video nhận xét mỗi bài tập của giảng viên
  Project thực tế được lồng ghép vào suốt chương trình học.
  Hỏi đáp trong khóa họcForm hỏi đáp có tại mỗi video học
  Không quá 2 giờ câu hỏi sẽ được hỗ trợ bởi bộ phận support
  Qua group Zalo thảo luận trực tiếp cùng 2 giảng viên
  Sẽ được hỗ trợ và trao đổi trực tiếp ngay với giảng viên và mentor
  Tương tác với giảng viên / mentorGửi câu hỏi qua Form hỏi đápChat trực tiếp qua group Zalo
  Thời gian họcLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đóLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đó
  Sự chủ độngChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết địnhChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết định
  Học viên sẽ bị đốc thúc, nhắc nhở, chăm sóc bởi giảng viên để cải thiện tốc độ học
  Review bài tập từ giảng viênKhông cóGiảng viên sẽ quay video nhận xét chi tiết từng dòng code giúp học viên nhìn thấy chỗ code chưa hoàn thiện, cách nâng cấp và tối ưu code
  Giấy xác nhận hoàn thành khóa họcKhông cóĐược cấp khi hoàn tất project cuối khóa (xem ảnh)
  Giấy xác nhận tực tập tại ZendVNKhông cóĐược cấp khi học viên hoàn thành chương trình học
  Tham gia khoá họcTất cả các bạn hoàn thiện đăng ký và thanh toán học phíZendVN chỉ nhận giới hạn 3 học viên / tháng (ưu tiên các bạn học viên đã học khoá online)
  Danh sách khóa họcKhóa học ONLINEKhóa học ONLINE 1 kèm 1

  CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

  ĐĂNG KÝ

  Do giới hạn số lượng học viên chỉ 3 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

  Họ và tên của bạn
  Địa chỉ email của bạn
  Số điện thoại của bạn
  Facebook của bạn

  Ưu đãi học phí:

  Nâng cấp hỗ trợ 1 kèm 1 (không bắt buộc)

  Học phí cần thanh toán:

  Hỗ trợ sau khóa học

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấy giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

  Xác nhận hoàn thành khóa học

  Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

  Xác nhận thực tập doanh nghiệp

  Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

  CV & Việc làm

  Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

  Tư vấn khóa học

  Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất