ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Bước 1: Chuyển khoản học phí đến ZendVN theo một trong các tài khoản bên dưới

  • viettinbank.jpg

   NGÂN HÀNG VIETINBANK

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
   Số tài khoản: 104867110978
   Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • vietcombank.jpg

   NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
   Số tài khoản: 0381000425239
   Chi nhánh: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
  • argibank.jpg

   NGÂN HÀNG AGRIBANK

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
   Số tài khoản: 6300205729888
   Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • dongabank.jpg

   NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
   Số tài khoản: 0108835108
   Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • momo.jpg

   VÍ MOMO

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
   Số điện thoại: 0383308983
  • paypal.jpg

   PAYPAL

  • Chủ tài khoản: https://paypal.me/LanLuu
   Email: lthlan54@gmail.com
  • (*) Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí

  • NGÂN HÀNG VIETINBANK

   viettinbank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 104867110978
  • Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

   vietcombank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0381000425239
  • Chi nhánh: Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG AGRIBANK

   argibank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 6300205729888
  • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

   dongabank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0108835108
  • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • VÍ MOMO

   momo.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số điện thoại: 0383308983
  • PAYPAL

   paypal.jpg
  • Paypal link: https://paypal.me/LanLuu
  • Email: lthlan54@gmail.com
  • Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí.

 • Bước 2: Xác nhận thông tin thanh toán

  Họ và tên của bạn
  Đối tượng
  Số điện thoại di động của bạn
  Khóa học bạn đăng ký
  Ngân hàng nhận chuyển khoản
  Số tiền bạn chuyển khoản
  Ảnh chụp biên lai (nếu có)

  Biên lai của bạn

  Tư vấn khóa học

  Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất