ZendVN - Học lập trình online

logo.png
thumb

Chương trình học online 1 kèm 1 này sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức giúp học viên có thể trở thành một lập trình web Frontend thực thụ sau khi đã kết thúc xong khóa học.

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Sinh viên năm 3 năm 4 muốn tiếp cận với ngành lập trình Web một cách bài bản.
  • Người đi làm có hứng thú với lập trình và muốn học chuyên sâu chuyển ngành.
  • Đã có kiến thức nhưng chưa vững, cần thực hành nhiều dự án thực tế.

Hình thức học

  • Học viên được cấp tài khoản để xem các video đã được quay sẵn, rãnh lúc nào xem lúc đó
  • Học viên làm bài tập ở mỗi buổi và nộp cho người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ xem bài làm của học viên và quay video nhận xét trên bài làm đó
  • Trong quá trình học, học viên có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn qua group hỗ trợ, được chat hỗ trợ và teamview fix code
Hình thức học
2,600,000đ
4,600,000đ
7,600,000đ

Hỗ trợ 24/7

Group Zalo hỗ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên và mentor quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Tốc độ học nhanh hay học chậm, học buổi sáng hay tối muộn, ... do học viên hoàn toàn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học online này là sự kết hợp của các khóa học online trên ZendVN và sự kèm cặp trực tiếp từ người hướng dẫn. Chương trình học gồm hơn 1000 video và thời gian hơn 300 giờ trực tuyến, nội dung chi tiết của lộ trình học như sau:

Phần 01

Định hướng, giới thiệu nội dung và phương pháp học tập

Cài đặt môi trường học: phần mềm, công cụ hỗ trợ

GIT & Github trong quản lý mã nguồn

HTML các thẻ thông dụng và phân nhóm thẻ HTML

Bài tập thực hành sử dụng thẻ HTML

Phần 02

CSS các kiểu định dạng và độ ưu tiên

Các thuộc tính CSS của nhóm Type, Background, Block, Border

Box-sizing những vấn đề bạn chưa biết

CSS Variables

Bài tập thực hành

Phần 03

Các thuộc tính CSS của nhóm List, Position

Sử dụng selector trong CSS

Sử dụng các function cơ bản trong CSS

Position nâng cao trong thực tế

Bài tập thực hành

Phần 04

Toàn tập cách sử dụng Flexbox

Bài tập thực hành Banner, Menu, Images Gallery

Bài tập thực hành Blog Posts

Bài tập thực hành Mobile App

Phần 05

Xây dựng responsive Với Media

Xây dựng responsive Với Grid system

Bài tập thực hành

Phần 06

Làm quen Bootstrap

Tích hợp và sử dụng bootstrap css, bootstrap component

Bài tập thực hành

Phần 07

Sử dụng SASS trong định dạng giao diện

Bài tập thực hành Button

Bài tập thực hành Danh sách hình ảnh

Bài tập thực hành Lưới & media

Phần 08

Chuyển đổi Template PSD sử dụng SASS, GruntJS & Bootstrap - Phần 1

Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 09

Chuyển đổi Template PSD sử dụng SASS, GruntJS & Bootstrap - Phần 2

Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 10

Chuyển đổi Template Figma sử dụng SASS, Gulp & Bootstrap - Phần 1

Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 11

Chuyển đổi Template Figma sử dụng SASS, Gulp & Bootstrap - Phần 2

Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 12

Javascript cơ bản: toán tử, condition, loop

Javascript thao tác với String và Array

Javascript cơ bản và các đối tượng thường dùng

Bài tập thực hành và rèn luyện tư duy

Phần 13

Sử dụng regular expression trong Javascript

Xây dựng ứng dụng sử dụng Javascript trong thực tế: chiều cao elements trong layout, detect browser, highlight search, ....

Phần 14

Các bài tập nâng cao Javascript DOM & BOM

Bài tập ứng dụng JS Timing

Regex trong các ứng dựng thường dùng

Sử dụng Localstorage để tối ưu trải nghiệm website

Phần 15

Javascsript nâng cao

Xây dựng ứng dụng TodoList với nhiều chức năng: sắp xếp, tìm kiếm, search highlight, ....

Các vấn đề về Event Delegation trong Javascript

Phần 16

JavaScript ES6 và các kỹ thuật JS hiện đại

Áp dụng mô hình MVC vào ứng dụng TodoList - Phần 1

Phần 17

Áp dụng mô hình MVC vào ứng dụng TodoList - Phần 2

Tư duy phân tích và viết mã tối ưu

Phần 18

Các bài tập jQuery trong thực tế

Xây dựng ứng dụng Reading

Xây dựng game tìm số bí mật

Các kỹ thuật khi làm việc với jQuery

Phần 19

Các bài tập nâng cao jQuery trong thực tế

Tìm hiểu và custom các thư viện jQuery hay dùng: tag, tab, autocomplete, selectbox, slider, ... để đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong thực tế

Phần 20

Các bài tập nâng cao jQuery trong thực tế

Các tình huống sử dụng jQuery Ajax

Thực hành tổ chức dữ liệu dạng Json trong xử lý Form nhập liệu.

Phần 21

Xây dựng website tin tức tổng hợp khai thác API

(Javascript jQUery) ok

Phần 22

Lập trình TypeScript từ cơ bản đến nâng cao

Project Shopping cart

Phần 23

Xây dựng web video youtube tổng hợp khai thác API (TypeScript)

Phần 24

Học viên demo các project cuối khóa

Các kiến thức mở rộng khi đi làm, làm việc nhóm, nhận và xử lý task

Kinh nghiệm phỏng vấn, CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng

Nghiên cứu và lộ trình mở rộng

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

VIDEO ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Giúp học viên xem trước các video khi đến lớp, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên. Kiến thức video bao gồm tất cả nội dung như lộ trình học bên dưới.

650 Videos
135 Giờ
130 Phút
Phần 1

Khởi động với HTML và CSS cơ bản

Các thẻ HTML thông dụng

Khái niệm khối và cách chuyển đổi khối

Định dạng và độ ưu tiên

Nhóm định dạng Type group

Nhóm định dạng Background group

Nhóm định dạng Block group

Nhóm định dạng Border group

Nhóm định dạng Box group

Nhóm định dạng List group

Nhóm định dạng Position group

Khái niệm và sử dụng Selector trong định dạng css

Phần 2

Xây dựng giao diện mẫu và chuyển đổi template sang HTML & CSS

Xây dựng giao diện mẫu cho: button, box, tab, menu

Chuyển đổi template sang html css: trang chủ, trang danh mục, trang sản phẩm, trang faq, trang about, trang liên hệ

Phần 3

Javascript căn bản và đối tượng trong Javascript

Làm quen với JavaScript: toán tử, phát biểu điều kiện, vòng lặp, js error

Đối tượng Number trong JavaScript

Đối tượng Array trong JavaScript

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng Math trong JavaScript

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Đối tượng Date trong JavaScript

Đối tượng Regexp trong JavaScript

Đối tượng Global trong JavaScript

Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript

Phần 4

Làm việc với Bom & Dom trong Javascript

Thao tác với BOM: Window, Navigator, Screen, History, Location, Cookies

Thao tác với DOM: Node - Characterdata - Text - Element - Document - Cssstyledeclaration - Htmlelement - Htmldocument - Events

Kết hợp Javascript, Xml và JSON

Phần 5

Jquery toàn tập và cách tạo ứng dụng Jquery

Jquery Basic - Utilities - Selector - Traversing

Attributes & Css - Maniplutation - Effects

Ajax - Core - Events

Tạo Jquery Plugin

Xây dựng ứng dụng Jquery Tooltip

Xây dựng ứng dụng Jquery Selectbox

Xây dựng ứng dụng Jquery Autocomplete

Xây dựng ứng dụng Jquery Paging

Xây dựng ứng dụng Jquery Slider

Phần 6

Responsive và sử dụng Bootstrap

Responsive design

Hello Bootstrap

Bootstrap CSS - Component - JavaScript - Exercise

Xây dựng Responsive website

Sử dụng Flexbox

Flex Container - Items

Exercise: Banner, Menu, Images Gallery, Blog Post, Mobile Reordering, Mobile App - Chat List

Phần 7

Sass từ A đến Y

Set Up Environments

Css Extensions - Variable & Data Type

Control Directive & Expressions

Function - @-Rules And Directives - Mixins

Xây Dựng Giao Diện Button, Danh sách hình ảnh, Lưới & Media

Xây dựng Responsive website

Include Media

Sass Compass

Phần 8

Sử dụng Gruntjs

Set Up Enviroments

Các Plugin thường sử dụng: Minify Css, Concat, Uglify, Sass, Watch, Connect, Includes

Phần 9

Chuyển đổi PSD sử dụng Sass, Gruntjs & Bootstrap

Demo và chức năng

Xây dựng cấu trúc Project

Xây dựng giao diện: Header, Breadcrumb, Article, Widget Tag, Widget Ads, Footer Top, Footer Bottom

Publish & Minify

Validator

PageSpeed Tools

Exercise

Hệ thống kiến thức

Phần 10

Lập trình TypeScript

Es6 những điều cần biết

Variable - Template String - Spread - Destructing

Function - Arrow Function

Enhanced - Oop

Typescript đầu tiên

Variable & Data Type

Functions - Oop - Generic - Module & Namepace

Hệ thống kiến thức

Phần 11

Xây Dựng Ứng Dụng Shopping Cart với TypeScript

Xây dựng bố cục giao diện ứng dụng

Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với bootstrap

Demo ứng dụng Shopping Cart

Xây dựng Class & Interface cần thiết

Xây dựng chức năng CRUD cho sản phẩm

Kỹ thuật tối ưu mã nguồn

Publish Project

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: khóa 1 kèm 1 online sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: khóa 1 kèm 1 online sẽ có hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua chat, teamview, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 5 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

Học ONLINE Học ONLINE 1 Kèm 1
Đặc điểmHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵnHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵn, kết hợp sự kèm cặp và tương tác trực tiếp từ giảng viên và mentor
Nội dung học100% qua các video của khoá học onlineVideo của khoá học online
Video của khóa học từ xa
Video nhận xét mỗi bài tập của giảng viên
Project thực tế được lồng ghép vào suốt chương trình học.
Hỏi đáp trong khóa họcForm hỏi đáp có tại mỗi video học
Không quá 2 giờ câu hỏi sẽ được hỗ trợ bởi bộ phận support
Qua group Zalo thảo luận trực tiếp cùng 2 giảng viên
Sẽ được hỗ trợ và trao đổi trực tiếp ngay với giảng viên và mentor
Tương tác với giảng viên / mentorGửi câu hỏi qua Form hỏi đápChat trực tiếp qua group Zalo
Thời gian họcLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đóLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đó
Sự chủ độngChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết địnhChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết định
Học viên sẽ bị đốc thúc, nhắc nhở, chăm sóc bởi giảng viên để cải thiện tốc độ học
Review bài tập từ giảng viênKhông cóGiảng viên sẽ quay video nhận xét chi tiết từng dòng code giúp học viên nhìn thấy chỗ code chưa hoàn thiện, cách nâng cấp và tối ưu code
Giấy xác nhận hoàn thành khóa họcKhông cóĐược cấp khi hoàn tất project cuối khóa (xem ảnh)
Giấy xác nhận tực tập tại ZendVNKhông cóĐược cấp khi học viên hoàn thành chương trình học
Tham gia khoá họcTất cả các bạn hoàn thiện đăng ký và thanh toán học phíZendVN chỉ nhận giới hạn 5 học viên / tháng (ưu tiên các bạn học viên đã học khoá online)
Danh sách khóa họcKhóa học ONLINEKhóa học ONLINE 1 kèm 1

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 5 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn *
Địa chỉ email của bạn *
Số điện thoại của bạn *
Facebook của bạn

Video Only

Học viên tự học qua các video đã được quay sẵn

Truy cập toàn bộ video, source code và tài liệu của khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua form hỏi đáp với giảng viên tại từng video

2,600,000đ

Video & Review

Đã bao gồm gói "Video Only"

Học viên có group hỗ trợ riêng cũng 2 giảng viên

Video nhận xét riêng từng bài tập từ giảng viên

Xác nhận hoàn thành khóa học và xác nhận thực tập doanh nghiệp tại ZendVN

4,600,000đ

Video & Live

Đã bao gồm gói "Video & Review"

20 giờ học trực tiếp (10 buổi) qua google meet cùng giảng viên

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp

7,600,000đ

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấy giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất