ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Danh sách bài tập

Xóa tìm kiếm
Thông tin bài tậpHành động
Bài 1 Xác định phần tử là tổng 2 phần tử đứng kế
MảngTrung bình

Với một mảng số cho trước, hãy viết chương trình để in ra giá trị "Tồn tại" hoặc "Không tồn tại", theo điều kiện sau đây:

 • Tồn tại: Nếu mảng có một phần tử nào đó bằng tổng hai phần tử bao bọc xung quanh (đứng trước và đứng sau)
 • Ngược lại, "Không tồn tại"

Làm ngay
(181 lượt làm)
Bài 2 Trung bình cộng các số chẵn ở vị trí lẻ
MảngTrung bình

Hãy viết chương trình để tính giá trị trung bình các phần tử có giá trị chẵn, xuất hiện ở vị trí lẻ trong mảng cho trước.

Lưu ý:

 • Vị trí bắt đầu từ 1, 2, 3, ...
 • Chỉ số bắt đầu từ 0, 1, 2, ...

Làm ngay
(146 lượt làm)
Bài 3 Số chia hết cho 13 trong một khoảng cho trước

Hãy viết chương trình để in ra các số chia hết cho 13 trong khoảng từ số bắt đầu đến số kết thúc cho trước (hoặc người dùng nhập vào)

Làm ngay
(117 lượt làm)
Bài 4 Số chẵn trong một khoảng cho trước

Hãy viết chương trình để in ra các số chẵn trong khoảng từ số bắt đầu đến số kết thúc cho trước (hoặc người dùng nhập vào)

  Làm ngay
  (178 lượt làm)
  Bài 5 Máy tính đơn giản

   Hãy viết chương trình để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia từ 2 số và phép tính cho trước (hoặc người dùng nhập vào), đối với phép tính có yêu cầu như sau:

   • Người dùng nhập vào + thực hiện phép tính cộng
   • Người dùng nhập vào - thực hiện phép tính trừ
   • Người dùng nhập vào x hoặc * thực hiện phép tính nhân
   • Người dùng nhập vào / hoặc : thực hiện phép tính chia
   • Người dùng nhập không phải các phép tình trên, in ra Không thực hiện được, chỉ chấp nhận các phép tính + - x :

   Làm ngay
   (187 lượt làm)
   Bài 6 Tính doanh số bán hàng

   Cửa hàng của John nhận gửi bán sản phẩm cho công ty X và hưởng hoa hồng, với mức hoa hồng theo doanh số bán như sau:

   • 5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100$.
   • 10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300$
   • 20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300$

   Hãy viết chương trình để tính hoa hồng John sẽ nhận được dựa trên doanh số bán hàng cho trước (hoặc người dùng nhập vào)

   Làm ngay
   (203 lượt làm)
   Bài 7 Số chia hết cho 2

   Dựa vào số nguyên cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy xác định số đó có chia hết cho 2 hay không

   Làm ngay
   (128 lượt làm)
   Bài 8 Tính tổng dãy số tự nhiên kết hợp phép nhân

   Dựa vào số tự nhiên cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy in ra tích của dãy số từ 1 đến số tự nhiên cho trước đó.

   Làm ngay
   (138 lượt làm)
   Bài 9 Tính tích của dãy số tự nhiên

   Dựa vào số tự nhiên cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy in ra tích của dãy số từ 1 đến số tự nhiên cho trước đó.

   Làm ngay
   (144 lượt làm)
   Bài 10 Tính tổng bình phương của dãy số tự nhiên

   Dựa vào số tự nhiên cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy in ra tổng của dạy số từ 1 đến số tự nhiên cho trước đó.

   Làm ngay
   (119 lượt làm)
   Bài 11 Tháp hình tam giác dạng 15

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (178 lượt làm)
   Bài 12 Tháp hình tam giác dạng 14

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (181 lượt làm)
   Bài 13 Tháp hình tam giác dạng 13

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (153 lượt làm)
   Bài 14 Tháp hình tam giác dạng 12

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (144 lượt làm)
   Bài 15 Tháp hình tam giác dạng 11
   Tháp hìnhTrung bình

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (140 lượt làm)
   Bài 16 Tháp hình tam giác dạng 10
   Tháp hìnhTrung bình

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (142 lượt làm)
   Bài 17 Tháp hình tam giác dạng 9
   Tháp hìnhTrung bình

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (153 lượt làm)
   Bài 18 Tháp hình tam giác dạng 8

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (172 lượt làm)
   Bài 19 Tháp hình tam giác dạng 7

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (159 lượt làm)
   Bài 20 Tháp hình tam giác dạng 6

   Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

   Làm ngay
   (203 lượt làm)
   Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
   Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
   Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

   Tư vấn khóa học

   Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất