5

Tổng đánh giá

      
5

Tốt

    
0

Khá

  
0

Trung bình

Bùi Đức Truyền

05/12/2017 Tốt

    Các khóa học lập nhìn chung thì có sự đầu tư tốt về cách giảng dạy , tài liệu rõ ràng .. và có một số vấn đề nên bổ sung thêm về công nghệ mới mà ZendVN cần lưu ý như trong khóa học như ...

Nguyễn Thái Hoàng

01/12/2017 Tốt

    Trung tâm dạy lập trình chi tiết, dể hiểu, học xong có thể đi làm ngay.

Nguyễn Văn Quốc

01/12/2017 Tốt

    Bạn nên học tại Zendvn. Khẳng định luôn là học xong chắc chắn xin được việc, có thể khởi điểm lương không cao lắm, nhưng kiến thức đó đủ để xin việc. Chia sẻ với Zend em đi phỏng vấn lần đầu tiên. phỏng vấn rất ok ...

Nguyễn Trung Hậu

01/12/2017 Tốt

    Khóa học của ZendVn rất tốt và thực tế. Và giảng viên hướng dẫn rất dễ hiểu.

Nguyễn Anh Khoa

01/12/2017 Tốt

    Nên học ở Zendvn, kiến thức từ Zendvn được chia sẽ từ basic cho đến advance, bạn có thể tự tin đi xin việc làm sau khi hoàn tất các khoá học tại Zendvn.