1

Tổng đánh giá

      
1

Tốt

    
0

Khá

  
0

Trung bình

Phạm Minh Tú

06/12/2017 Tốt

    Nội dung khóa học rất đầy đủ cùng nhiều project thực tế làm cho học viên tiếp thu dễ hiểu. Trong quá trình học giảng viên còn hướng dẫn thêm các kiến thức liên quan: cách tích hợp thư viện có sẵn, đọc tài liệu, tìm google, ...