2

Tổng đánh giá

      
2

Tốt

    
0

Khá

  
0

Trung bình

Nguyễn Quốc Dương

11/06/2019 Tốt

    Cách thiết kế mục lục khóa học "Từ trên xuống dưới" rất là logic và dễ nhin cũng như dễ dàng xem và tra cứu lại cho học viên! Sau khi học xong thì mình có thể tự tìm tài liệu và tự bổ sung ...

Phạm Minh Tú

06/12/2017 Tốt

    Nội dung khóa học rất đầy đủ cùng nhiều project thực tế làm cho học viên tiếp thu dễ hiểu. Trong quá trình học giảng viên còn hướng dẫn thêm các kiến thức liên quan: cách tích hợp thư viện có sẵn, đọc tài liệu, tìm google, ...