1

Tổng đánh giá

      
1

Tốt

    
0

Khá

  
0

Trung bình

Phạm Minh Tú

06/12/2017 Tốt

    Nội dung khóa học rất đầy đủ và nhiều bài tập thực tế hay, giảng viên truyền đạt dễ hiểu, phong cách code chuyên nghiệp. Các bạn sẽ hối hận... nếu không tham gia khóa học.