nội dung dàn bài cách học đăng ký Video đánh giá

Khóa học lập trình NodeJS cho người mới bắt đầu

Khóa học được trình bày theo phương pháp mới, cô động hơn, chất lượng hơn và bám sát vào phần thực hành thực tế.

Khóa học lập trình NodeJS toàn tập được chia thành nhiều level (khóa học con), đây là khóa học ở level 1 dành cho người mới bắt đầu.  Khóa học này dành cho các bạn vừa tìm hiểu về NodeJS, thậm chí bạn chưa cần có kiến thức gì về NodeJS, hoặc đã biết qua NodeJS nhưng chưa tự tin về NodeJS trong việc kết hợp NodeJS với Express MongoDB cũng như các thư viện hỗ trợ khác

Phần 1: NodeJS cho người mới bắt đầu

 1. Cài đặt và chuẩn bị môi trường
 2. Xây dựng trang NodeJS đầu tiên
 3. Sử dụng Routing cơ bản
 4. Hệ thống kiến thức NodeJS

Phần 2: ExpressJS và các module mở rộng

 1. Sử dụng Express generator
 2. Sử dụng Router và View
 3. Kỹ thuật nhúng giao diện và module mở rộng
 4. Setup Router và Prefix Admin
 5. Xây dựng trang Error
 6. Thao tác với MongoDB thông qua mongoose

Phần 4: Tổng kết khóa học

 1. Hệ thống kiến thức
 2. Nghiên cứu mở rộng

Phần 3: Project xây dựng trang quản lý Item

 1. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
 2. Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
 3. Xây dựng chức năng tìm kiếm
 4. Xây dựng chức năng phân trang
 5. Xây dựng chức năng Change Status
 6. Xây dựng chức năng Delete
 7. Xây dựng chức năng Change Status của nhiều phần tử
 8. Xây dựng chức năng Delete nhiều phần tử
 9. Xây dựng chức năng Change Ordering của nhiều phần tử
 10. Xây dựng chức năng Add phần tử
 11. Xây dựng chức năng Edit phần tử
 12. Tối ưu code cho Add và Edit
 13. Tối ưu và hoàn chỉnh phần quản lý
 14. Publish sản phẩm

Đăng ký khóa học

Các bạn học viên cũ tại ZendVN: chỉ cần chuyển khoản học phí (không cần điền thông tin vào form), sau khi nhận được học phí ZendVN sẽ thêm khóa học vào tài khoản của bạn

 • Các bạn tham gia dưới 4 khóa học: học phí 1.140.000 đ
 • Các bạn tham gia từ trên 4 khóa học: học phí 1.000.000 đ

Các bạn chưa tham gia bất kỳ khóa học nào tại ZendVN, cần thực hiện 2 bước

 1. Chuyển khoản học phí 1.240.000đ
 2. Điền thông tin vào form đăng ký bên phải

Thanh toán học phí: https://zendvn.com/thanh-toan-hoc-phi-cac-khoa-hoc-tai-zendvn/

TOP

ĐĂNG KÝ NHÓM KHÓA HỌC

Đối tượng:
Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Passport / CMND (*):
Địa chỉ Email (*):
Điện thoại (*):
Facebook:

Ghi chú: