ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Bài tập lập trình Máy tính đơn giản

Mã bài tập: EIM055
Thể loại: Câu điều kiệnĐộ khó: Trung bình 227 lượt làm

Mô tả:

  Hãy viết chương trình để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia từ 2 số và phép tính cho trước (hoặc người dùng nhập vào), đối với phép tính có yêu cầu như sau:

  • Người dùng nhập vào + thực hiện phép tính cộng
  • Người dùng nhập vào - thực hiện phép tính trừ
  • Người dùng nhập vào x hoặc * thực hiện phép tính nhân
  • Người dùng nhập vào / hoặc : thực hiện phép tính chia
  • Người dùng nhập không phải các phép tình trên, in ra Không thực hiện được, chỉ chấp nhận các phép tính + - x :

  Demo:

  InputOutput

  Số 1: 6

  Số 2: 3

  Phép tính: +

  6 + 3 = 9

  Số 1: 5

  Số 2: 3

  Phép tính: x

  5 x 3 = 15

  Số 1: 12

  Số 2: 4

  Phép tính: -

  12 - 4 = 8

  Số 1: 12

  Số 2: 4

  Phép tính: dsd

  Không thực hiện được, chỉ chấp nhận các phép tính + - x :

  Học Offline Ở Hồ Chí Minh
   box-offline.jpg
  Học Lập Trình Online
   box-online.jpeg
  Học lập trình 1 kèm 1
   footerzendvn.jpg

  Tư vấn khóa học

  Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất