ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Danh sách bài tập

Xóa tìm kiếm
Thông tin bài tậpHành động
Bài 1 Tháp hình tam giác dạng 15

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(201 lượt làm)
Bài 2 Tháp hình tam giác dạng 14

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(202 lượt làm)
Bài 3 Tháp hình tam giác dạng 13

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(175 lượt làm)
Bài 4 Tháp hình tam giác dạng 12

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(164 lượt làm)
Bài 5 Tháp hình tam giác dạng 11
Tháp hìnhTrung bình

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(158 lượt làm)
Bài 6 Tháp hình tam giác dạng 10
Tháp hìnhTrung bình

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(167 lượt làm)
Bài 7 Tháp hình tam giác dạng 9
Tháp hìnhTrung bình

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(179 lượt làm)
Bài 8 Tháp hình tam giác dạng 8

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(195 lượt làm)
Bài 9 Tháp hình tam giác dạng 7

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(174 lượt làm)
Bài 10 Tháp hình tam giác dạng 6

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(222 lượt làm)
Bài 11 Tháp hình tam giác dạng 5

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(214 lượt làm)
Bài 12 Tháp hình tam giác dạng 4

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu.

Làm ngay
(226 lượt làm)
Bài 13 Tháp hình tam giác dạng 3

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu

Làm ngay
(232 lượt làm)
Bài 14 Tháp hình tam giác dạng 2

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu

Làm ngay
(196 lượt làm)
Bài 15 Tháp hình tam giác dạng 1

Dựa vào chiều cao cho trước (hoặc người dùng nhập vào) bạn hãy in ra tháp hình tam giác theo yêu cầu

Làm ngay
(159 lượt làm)
Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất