ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.
Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.
Đặc biệt, các bài giải của bạn sẽ được ZendVN xem và review code giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Bài tập lập trình Trung bình cộng các số chẵn ở vị trí lẻ

Mã bài tập: E2U0T5
Thể loại: MảngĐộ khó: Trung bình 185 lượt làm

Mô tả:

Hãy viết chương trình để tính giá trị trung bình các phần tử có giá trị chẵn, xuất hiện ở vị trí lẻ trong mảng cho trước.

Lưu ý:

  • Vị trí bắt đầu từ 1, 2, 3, ...
  • Chỉ số bắt đầu từ 0, 1, 2, ...

Demo:

InputOutput

arrNumber = [1,2,3,4,5]

Avg: 0

arrNumber = [1,2]

Avg: 0

arrNumber = [1,2,3]

Avg: 0

arrNumber = [2,4,6,2]

Avg: (2 + 6)/ 2 = 4

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất