ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Giảng viên

avatar

Nguyễn Duy Khánh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Nền tảng và Tư duy lập trình
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập trình Online do giảng viên Nguyễn Duy Khánh giảng dạy

Cảm nhận của học viên online

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học Online do giảng viên Nguyễn Duy Khánh giảng dạy

avatar

Kiều Thái An

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Khóa học chi tiết dễ hiểu

avatar

Lê Văn Hiệp

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Chỉ tiết, đầy đủ. Nên tham khảo

avatar

Đồng Đức Khải

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Khóa học rất hay và hữu ích.Bạn nào muốn lưu vào database mysql thì dùng câu lệnh json_encode nhé vậy là lưu được

avatar

Hà Đăng Vạn Thân

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Đây là những tình huống mà khi đi làm sẽ gặp phải với các bạn lập trình, các case đưa ra trong video này tương đối đầy đủ

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Duy

Đang xem video Create Form 02, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

6 ngày trước
13:11 ngày 19-05-2024
2*** Duy

Đang xem video Create Form 01, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

6 ngày trước
12:38 ngày 19-05-2024
3*** Duy

Đang xem video Create Form 01, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
14:49 ngày 17-05-2024
4*** Duy

Đang xem video Create Form 01, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
11:37 ngày 17-05-2024
5*** Duy

Đang xem video Intro section 4, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
11:25 ngày 17-05-2024
6*** Phuong

Đang xem video Intro section 4, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
08:55 ngày 14-05-2024
7*** Duy

Đang xem video Intro section 4, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
21:36 ngày 13-05-2024
8*** Duy

Đang xem video Summary project, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
21:26 ngày 13-05-2024
9*** Duy

Đang xem video Fix css, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
21:21 ngày 13-05-2024
10*** Duy

Đang xem video Delete image, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tuần trước
21:15 ngày 13-05-2024

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất