ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng viên

avatar

Nguyễn Văn Linh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, PHP, Laravel
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web, Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo từ xa, Cập nhật nội dung mới cho khóa học Lập trình Laravel Framework, ....

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập tình Online do giảng viên Nguyễn Văn Linh giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập tình Offline do giảng viên Nguyễn Văn Linh giảng dạy

Cảm nhận của học viên online

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học Online do giảng viên Nguyễn Văn Linh giảng dạy

avatar

Hà Đăng Vạn Thân

cảm nhận về khóa học Laravel - Giải pháp các case phân cấp

Học xong khóa Laravel thì nên học luôn khóa này để hiểu rõ về phân cấp trong Laravel

avatar

Bùi Hữu Thịnh

cảm nhận về khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Khoá học rất chi tiết và đầy đủ các thuôc tính của flexbox. Ví dụ trực quan dễ hiểu và có thể áp dụng vào các dự án thực tế

avatar

Lê Văn Hiệp

cảm nhận về khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

nên tìm hiểu thêm

avatar

Phan Hoàng Huy

cảm nhận về khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

bạn nào học frontend off thì đăng kí thêm khóa này nhé

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Nguyễn Văn Linh giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Tùng

Đang xem video Mobile App - Chat List - CSS, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

6 ngày trước
19:49 ngày 30-06-2022
2*** Tùng

Đang xem video Mobile App - Chat List - HTML, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

6 ngày trước
19:36 ngày 30-06-2022
3*** Tùng

Đang xem video Mobile Reordering, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

6 ngày trước
19:35 ngày 30-06-2022
4*** Tùng

Đang xem video Blog Posts 02, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

1 tuần trước
13:29 ngày 29-06-2022
5*** Tùng

Đang xem video Images Gallery, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

1 tuần trước
22:04 ngày 25-06-2022
6*** Tùng

Đang xem video Blog Posts 01, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

1 tuần trước
22:04 ngày 25-06-2022
7*** Tuyến

Đang xem video Create Project, trong bài học Multilevel Category Basic, khóa học Laravel - Giải pháp các case phân cấp

1 tuần trước
16:03 ngày 25-06-2022
8*** Tuyến

Đang xem video Intro, trong bài học Multilevel Category Basic, khóa học Laravel - Giải pháp các case phân cấp

1 tuần trước
16:01 ngày 25-06-2022
9*** Tuyến

Đang xem video Prepare, trong bài học Multilevel Category Basic, khóa học Laravel - Giải pháp các case phân cấp

1 tuần trước
16:01 ngày 25-06-2022
10*** Tùng

Đang xem video Blog Posts 02, trong bài học Exercises, khóa học Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

2 tuần trước
10:50 ngày 20-06-2022

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất