ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng viên

avatar

Phạm Vương Quý

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS, Python
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập trình Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập trình Offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Quyền

Đang xem video Get Html, trong bài học Kỹ thuật crawl dữ liệu cơ bản sử dụng NodeJS, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:21 ngày 30-05-2023
2*** Quyền

Đang xem video Analysis, trong bài học Cài đặt và phân tích website, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:20 ngày 30-05-2023
3*** Quyền

Đang xem video Setup, trong bài học Cài đặt và phân tích website, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:18 ngày 30-05-2023
4*** Quyền

Đang xem video Login and Get Orders, trong bài học Một số tình huống khó trong thực tế, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:12 ngày 30-05-2023
5*** Quyền

Đang xem video Get Product Ajax, trong bài học Một số tình huống khó trong thực tế, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:10 ngày 30-05-2023
6*** Quyền

Đang xem video Get Phone Number Ajax, trong bài học Một số tình huống khó trong thực tế, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

6 ngày trước
14:08 ngày 30-05-2023
7*** Viet

Đang xem video Save as MongoDB, trong bài học Kỹ thuật crawl dữ liệu cơ bản sử dụng NodeJS, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

2 tuần trước
11:56 ngày 21-05-2023
8*** Viet

Đang xem video Connect MongoDB, trong bài học Kỹ thuật crawl dữ liệu cơ bản sử dụng NodeJS, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

2 tuần trước
11:55 ngày 21-05-2023
9*** Viet

Đang xem video Get Category, trong bài học Kỹ thuật crawl dữ liệu cơ bản sử dụng NodeJS, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

2 tuần trước
11:53 ngày 21-05-2023
10*** Viet

Đang xem video Get Html, trong bài học Kỹ thuật crawl dữ liệu cơ bản sử dụng NodeJS, khóa học Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

2 tuần trước
11:53 ngày 21-05-2023

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất