ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Giảng viên

avatar

Phạm Vương Quý

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS, Python
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Video chia sẻ

Tổng hợp các video chia sẻ gần đây của giảng viên

Khóa học online

Các khóa học lập trình Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập trình Offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Cường

Đang xem video History 01, trong bài học Xây dựng chức năng lịch sử tính toán, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 giờ trước
10:07 ngày 09-12-2023
2*** Cường

Đang xem video History 01, trong bài học Xây dựng chức năng lịch sử tính toán, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

6 giờ trước
10:05 ngày 09-12-2023
3*** Cường

Đang xem video History 01, trong bài học Xây dựng chức năng lịch sử tính toán, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

22 giờ trước
18:05 ngày 08-12-2023
4*** Cường

Đang xem video Optimize All, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

22 giờ trước
17:47 ngày 08-12-2023
5*** Cường

Đang xem video Exception Check, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

22 giờ trước
17:47 ngày 08-12-2023
6*** Cường

Đang xem video Express Equal Clear, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

22 giờ trước
17:47 ngày 08-12-2023
7*** Cường

Đang xem video Remove Zero And Error Check, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

22 giờ trước
17:14 ngày 08-12-2023
8*** Cường

Đang xem video Optimize All, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

23 giờ trước
16:59 ngày 08-12-2023
9*** Cường

Đang xem video Exception Check, trong bài học Xây dựng chức năng tính toán, xử lý lỗi và tối ưu mã nguồn, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

23 giờ trước
16:42 ngày 08-12-2023
10*** Hoàng

Đang xem video Module, trong bài học Cài đặt môi trường lập trình, khóa học Lập trình web Python với Django

23 giờ trước
16:41 ngày 08-12-2023

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất