ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng viên

avatar

Phạm Vương Quý

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS, Python
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập trình Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập trình Offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên online

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Thảo

Đang xem video Func 01, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

4 ngày trước
17:00 ngày 25-11-2022
2*** Thảo

Đang xem video Func 04, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

4 ngày trước
17:00 ngày 25-11-2022
3*** Sang

Đang xem video Func 01, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

4 ngày trước
16:56 ngày 25-11-2022
4*** Thảo

Đang xem video Func 01, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

4 ngày trước
16:54 ngày 25-11-2022
5*** Thảo

Đang xem video Window 01 - Size, trong bài học Thao tác và cấu hình Window cho phần mềm, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
22:27 ngày 24-11-2022
6*** Thảo

Đang xem video Demo, trong bài học Thao tác và cấu hình Window cho phần mềm, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
22:23 ngày 24-11-2022
7*** Thảo

Đang xem video Enviroment, trong bài học Cài đặt môi trường lập trình, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
22:05 ngày 24-11-2022
8*** Sang

Đang xem video Func 02, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
22:04 ngày 24-11-2022
9*** Sang

Đang xem video Func 01, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
22:00 ngày 24-11-2022
10*** Thảo

Đang xem video Require, trong bài học Cài đặt môi trường lập trình, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

5 ngày trước
21:55 ngày 24-11-2022

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất