ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Chrome Extension - CSS Viewer truy cập CSS của phần tử
2. Chrome Extension - What Runs xem công nghệ website đang dùng
3. Chrome Extension - What Font xem font chữ của trang
4. Chrome Extension - Page Ruler đo khoảng cách đối tượng
5. Chrome Extension - LightShot chụp màn hình chrome
6. Chrome Extension - Image Downloader tải tất cả ảnh của web
7. Chrome Extension - Json Viewer xem nội dung chuỗi json đẹp, gọn gàng
8. Chrome Extension - Colorzilla lấy mã màu của phần tử trên website
9. Chrome Extension - Daily.dev xem tin tức trên chrome dành cho lập trình viên
10. Chrome Extension - Material Icons bộ icon đẹp dành cho trang github.com
11. Chrome Extension - Lorem Ipsum Generator tạo text ngẫu nhiên nhanh
12. Chrome Extension - JS and CSS code beautifier tối ưu, làm đẹp file code đã nén
13. Chrome Extension - Octotree tạo cây thư mục cho trang github.com
14. Chrome Extension - Page Edit sửa bất kỳ nội dung nào trên website
15. Chrome Extension - Infinity New Tab - Trang nhà tiện lợi cho công việc
16. Chrome Extension - Talend API Tester - Test api ngay tại trình duyệt
17. Chrome Extension - GoFullPage - Chụp hình toàn bộ thành phần web
18. Tự động điền dữ liệu vào Form - Chrome Extension hữu ích

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất