ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. CSS Viewer truy cập CSS của phần tử
2. What Runs xem công nghệ website đang dùng
3. What Font xem font chữ của trang
4. Page Ruler đo khoảng cách đối tượng
5. LightShot chụp màn hình chrome
6. Image Downloader tải tất cả ảnh của web
7. Json Viewer xem nội dung chuỗi json đẹp, gọn gàng
8. Colorzilla lấy mã màu của phần tử trên website
9. Daily.dev xem tin tức trên chrome dành cho lập trình viên
10. Material Icons bộ icon đẹp dành cho trang github.com
11. Lorem Ipsum Generator tạo text ngẫu nhiên nhanh
12. JS and CSS code beautifier tối ưu, làm đẹp file code đã nén
13. Octotree tạo cây thư mục cho trang github.com
14. Page Edit sửa bất kỳ nội dung nào trên website
15. Infinity New Tab - Trang nhà tiện lợi cho công việc
16. Talend API Tester - Test api ngay tại trình duyệt
17. GoFullPage - Chụp hình toàn bộ thành phần web
18. Chrome Extension hữu ích

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất