ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Python Lập trình game với Pygame - 01 Chuẩn bị
2. Python Lập trình game với Pygame - 02 Cài đặt môi trường
3. Python Lập trình game với Pygame - 03 Demo game đánh bóng
4. Python Lập trình game với Pygame - 04 Demo game bởi khối hình
5. Python Lập trình game với Pygame - 05 Setup
6. Python Lập trình game với Pygame - 06 Window
7. Python Lập trình game với Pygame - 07 Event 01
8. Python Lập trình game với Pygame - 08 Event
9. Python Lập trình game với Pygame - 09 Line
10. Python Lập trình game với Pygame - 10 Player
11. Python Lập trình game với Pygame - 11 Player oop
12. Python Lập trình game với Pygame - 12 Move up
13. Python Lập trình game với Pygame - 13 Move down

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất