ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình web với Django - Project 1 Website tin tức tổng hợp
2. Lập trình web với Django - Project 2 Website bán hàng
3. Lập trình web Python với Django - 01 Cài đặt môi trường lập trình - Environment
4. Lập trình web Python với Django - 02 Cài đặt môi trường lập trình - Module
5. Lập trình web Python với Django - 03 Cài đặt môi trường lập trình - Hello Django
6. Lập trình web Python với Django - 04 Cài đặt môi trường lập trình - First View and Create User
7. Lập trình web Python với Django - 05 Quản lý danh mục bài viết - MySQL
8. Lập trình web Python với Django - 06 Quản lý danh mục bài viết - Database Analysis
9. Lập trình web Python với Django - 07 Quản lý danh mục bài viết - CRUD
10. Lập trình web Python với Django - 08 Quản lý danh mục bài viết - Custom Auto Slug
11. Lập trình web Python với Django - 09 Quản lý danh mục bài viết - Display Search Filter
12. Lập trình web Python với Django - 10 Quản lý bài viết - Article Model
13. Lập trình web Python với Django - 11 Quản lý bài viết - Path Image
14. Lập trình web Python với Django - 12 Quản lý bài viết - Delete Old Image
15. Lập trình web Python với Django - 13 Quản lý nguồn tin tức bên ngoài - Feed CRUD
16. Lập trình web Python với Django - 14 Quản lý nguồn tin tức bên ngoài - Custom Field
17. Lập trình web Python với Django - 15 Quản lý nguồn tin tức bên ngoài - Name Show And Define

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất