ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Sinh viên IT và Lập trình viên - Không biết quản lý mã nguồn
2. Sinh viên IT và Lập trình viên - Ngại vọc, ngại nghịch
3. Sinh viên IT và Lập trình viên - Học tràn lan, lan man
4. Sinh viên IT và Lập trình viên - Thụ động tiếp thu kiến thức nạp
5. Sinh viên IT và Lập trình viên - Nền tảng lập trình yếu
6. Sinh viên IT và Lập trình viên - Thiếu sự trao chuốt mã nguồn
7. Sinh viên IT và Lập trình viên - Ngại thực hành
8. Sinh viên IT và Lập trình viên - Code bằng tiếng Việt
9. Sinh viên IT và Lập trình viên - Lười ghi chú trong mã nguồn
10. Sinh viên IT và Lập trình viên - Lười tư duy, lười tìm kiếm
11. Sinh viên IT và Lập trình viên - Cách đặt tên (biến, hàm, ...)
12. Sinh viên IT & Lập trình viên - Ngại đọc code của người khác
13. Sinh viên IT & Lập trình viên - Thích code từ đầu
14. Sinh viên IT & Lập trình viên - Fan cuồng
15. Sinh viên IT & Lập trình viên - Code theo cảm hứng

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất