ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Sử dụng Joomla - Bài 1 Download và cài đặt Joomla
2. Sử dụng Joomla - Bài 2 Cấu hình Joomla Phần 1
3. Sử dụng Joomla - Bài 3 Cấu hình Joomla Phần 2
4. Sử dụng Joomla - Bài 4 Upload tập tin và hình ảnh trong Joomla
5. Sử dụng Joomla - Bài 5 Quản lý Category - Quản lý danh mục - Phần 1
6. Sử dụng Joomla - Bài 6 Quản lý Category - Quản lý danh mục - Phần 2
7. Sử dụng Joomla - Bài 7 Cấu hình Category - Cấu hình danh mục - Phần 1
8. Sử dụng Joomla - Bài 8 Cấu hình Category - Cấu hình danh mục - Phần 2
9. Sử dụng Joomla - Bài 9 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 1
10. Sử dụng Joomla - Bài 10 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 2
11. Sử dụng Joomla - Bài 11 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 3
12. Sử dụng Joomla - Bài 12 Tìm kiếm và lọc dữ liệu - Phần 1
13. Sử dụng Joomla - Bài 13 Tìm kiếm và lọc dữ liệu - Phần 2
14. Sử dụng Joomla - Bài 14 Sử dụng module trong Joomla - Phần 1
15. Sử dụng Joomla - Bài 15 Sử dụng module trong Joomla - Phần 2
16. Sử dụng Joomla - Bài 16 Sử dụng module trong Joomla - Phần 3
17. Sử dụng Joomla - Bài 17 Chức năng Redirect trong Joomla
18. Sử dụng Joomla - Bài 18 Quản lý thông tin cá nhân trong Joomla
19. Sử dụng Joomla - Bài 19 Quản lý danh bạ - Phần 1
20. Sử dụng Joomla - Bài 20 Quản lý danh bạ - Phần 2
21. Sử dụng Joomla - Bài 21 Tạo liên kết website
22. Sử dụng Joomla - Bài 22 Lấy tin tự động trong Joomla
23. Sử dụng Joomla - Bài 23 Tạo banner và quảng cáo trong Joomla
24. Sử dụng Joomla - Bài 24 Template Joomla - Cài đặt template
25. Sử dụng Joomla - Bài 25 Cài đặt ngôn ngữ Joomla
26. Sử dụng Joomla - Bài 26 Cài đặt extension trong Joomla
27. Sử dụng Joomla - Bài 27 Quản lý người dùng - Phần 1
28. Sử dụng Joomla - Bài 28 Quản lý người dùng - Phần 2
29. Sử dụng Joomla - Bài 29 Xuất bản website - Phần 1
30. Sử dụng Joomla - Bài 30 Xuất bản website - Phần 2
31. Sử dụng Joomla - Bài 31 Xây dựng gói cài đặt Quickstart
32. Sử dụng Joomla - Bài 32 Cài đặt đa ngôn ngữ trong Joomla
33. Lập trình Joomla, sử dụng joomla, template joomla
34. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
35. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
36. Xem Thêm Videos về lập trình Joomla 2.5

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất