ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Website bán hàng - 01 Cài đặt VirtueMart
2. Website bán hàng - 02 Cá nhân hóa VirtueMart
3. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P1
4. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P2
5. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P3
6. Website bán hàng - 04 Quản lý nhà sản xuất
7. Website bán hàng - 05 Quản lý gian hàng P1
8. Website bán hàng - 05 Quản lý gian hàng P2
9. Website bán hàng - 06 Quản lý tài khoản cá nhân P1
10. Website bán hàng - 06 Quản lý tài khoản cá nhân P2
11. Website bán hàng - 07 Quản lý đơn hàng và khách hàng
12. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P1
13. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P2
14. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P3
15. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
16. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất