ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Hỗ trợ học phí dành cho đối tượng Người Khuyết Tật

thumb.jpg
Thông báo từ ZendVN

Từ ngày 25/08/2017, ZendVN sẽ tiến hành thực hiện chính sách học phí đặc biệt dành cho đối tượng Người Khuyết Tật (NKT) cụ thể như sau:

  • Các khóa học có học phí TRÊN 1.000.000đ, học phí áp dụng cho NKT là 500.000đ
  • Các khóa học có học phí DƯỚI 1.000.000đ, học phí áp dụng cho NKT là 250.000đ

ZendVN chúc các bạn NKT sẽ vững tin, cố gắng phấn đấu và luôn luôn mạnh mẽ để vượt qua các khó khăn và chinh phục thành công cho mình.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất