ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Tổng hợp các phím tắt cho Sublime Text

thumb.jpg
Công cụ lập trình

Sublime Text là một editor miễn phí được rất nhiều lập trình viên sử dụng. Với ưu điểm nhẹ, dễ cài đặt và cũng có những tính năng không thua kém gì các IDE có phí khác. Trong bài viết này, ZendVN sẽ gửi đến cho các bạn một list các phím tắt trên Sublime Text để các bạn có thể thao tác trên editor này nhanh và chuyên nghiệp hơn.

Các phim tắt chung

 • Mở bảng Command Palette: Ctrl + Shift + P

 • Ẩn hiện bản Console: Ctrl + `

 • Ẩn hiện Sidebar: Ctrl + K->B

 • Lặp lại phím cuối cùng: Ctrl + Y

 • Chọn gợi ý tự động hoàn thành: Ctrl + SPACE

Các phim tắt với cửa sổ

 • Toàn màn hình: F11

 • Chế độ phiền nhiễu: Shift + F11

 • Mở cửa sổ mới: Ctrl + Shift + N

 • Mở Tab mới: Ctrl + N

 • Chọn Tab bất kì: Alt + Tab_Number

 • Đóng Tab: Ctrl + W

 • Di chuyển Tab đến Pane bất kì: Ctrl + Shift + Pane_Number

 • Chuyển Pane: Ctrl + Pane_Number

Các phim tắt với Layout

 • Chia cột (Tối đa 4 cột): Alt + Shift + (1 -> 4)

 • Chia hàng (Tối đa 3 hàng) : Alt + Shift + (8-> 9)

 • Chia 4 phần: Alt + Shift + 5

 • Tách một nửa: Ctrl + K -> Ctrl + UP

Các phím tắt điều hướng

 • Mở nhanh một File: Ctrl + P

 • Mở File, biểu tượng tìm kiếm: Ctrl + P -> @

 • Đi đến biểu tượng: Ctrl + R

 • Đi đến Line bất kì: Ctrl + G

 • Di chuyển đến Tab tiếp theo : Ctrl + PageUp

 • Di chuyển đến Tab trước đó: Ctrl + PageDown

 • Nhảy đến dấu ngoặc đóng: Ctrl + M

Các phím tắt tìm và thay thế

 • Tìm kiếm: Ctrl + F

 • Đi đên giá trị tiếp theo: F3

 • Quay về giá trị trước: Shift + F3

 • Thay thế mọi lựa chọn: After selecting, Alt + F3

 • Thay thế: Ctrl + H

 • Tìm kiếm gia tăng: Ctrl + I

 • Tìm trong File: Ctrl + Shift + F

 • Tìm sau đó sửa nhiều: Ctrl + F -> Alt + Enter

 • Sử dụng lựa chọn cho tìm kiếm: Ctrl + E

 • Sử dụng lựa chọn cho thay thế: Ctrl + Shift + E


Các phím tắt với Text

 • Chọn dòng: Ctrl + L

 • Chọn từ: Ctrl + D

 • Chọn nhanh từ lặp lại tiếp theo: Ctrl + D

 • Bỏ chọn từ lặp lại tiếp theo: Ctrl + U

 • Bỏ qua và chọn từ lặp lại tiếp theo: Ctrl + K -> D

 • Chọn nội dung trong dấu ngoặc đơn: Ctrl + Shift + M

 • Chọn nội dung thụt lề: Ctrl + Shift + J

 • Chọn cột phía trên: Ctrl + Alt + Up

 • Chọn cột phía dưới: Ctrl + Alt + Down

 • Chọn nhiều chỗ đề sửa: Ctrl + Click

Các phím tắt chỉnh sửa

 • Xoá từ vị trí con trỏ đến cuối dòng: Ctrl + K -> K

 • Xoá từ vị trí con trỏ đến đầu dòng: Ctrl + k -> BKSP

 • Xoá phía trước từ: Ctrl + Del

 • Xoá phía sau từ: Ctrl + BKSP

 • Di chuyển đến dòng trên: Ctrl + Shift + Up

 • Di chuyển đến dòng dưới: Ctrl + Shift + Down

 • Chèn dòng phía trên: Ctrl + Shift + Enter

 • Chèn dòng phía dưới: Ctrl + Enter

 • Thụt dòng hiên tại: Ctrl + ]

 • Bỏ thụt dòng hiện tại: Ctrl + [

 • Nhân đôi dòng: Ctrl + Shift + D

 • Nhập dòng bên dưới vào dòng hiện tại: Ctrl + J

 • Paste với đinh dạng đúng: Ctrl + Shift + V

 • Đảo ngược ký tự: Ctrl + T

Các phím tắt biến đổi

 • Chuyển thành chữ in hoa: Ctrl + K -> U

 • Chuyển thành chữ in thường: Ctrl + K -> L

 • Tăng kích thước chữ: Ctrl + PLUS

 • Giảm kích thước chữ: Ctrl + MINUS

Các phím tắt bookmarks

 • Tạo mới một Bookmark: Ctrl + F2

 • Tới Bookmark tiếp theo: F2

 • Quay về Bookmark trước: Shift + F2

 • Xoá Bookmark: Ctrl + Shift + F2

Các phím tắt xếp code

 • Xếp đoạn code được chọn: Ctrl + Shift + [

 • Bung đoạn code được chọn: Ctrl + Shift + ]

 • Xếp tất cả: Ctrl + K -> 1

 • Bung tất cả: Ctrl + K -> J

 • Xếp theo level: Ctrl + [2->9]

Các phím tắt chú thích

 • Chú thích dòng: Ctrl + /

 • Chú thích block: Ctrl + Shift + /

Đó là tất cả các phím tắt hữu ích dành cho sublime text. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn khi làm việc trên editor miễn phí nhưng vô cùng mạnh mẽ này. Nếu các bạn còn biết những phím tắt thông dụng khác thì đừng ngần ngại mà chia sẻ với mọi người nhé.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất