ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
Sách bí kíp lập trình

Tự viết tool đổi tên tập tin hàng loạt

thumb.jpg
Vlog lập trình viên

Video phân tích và hướng dẫn hoàn thiện chức năng đổi tên tập tin hàng loạt sử dụng ngôn ngữ PHP. Sau khi anh em đã nắm vấn đề có thể áp dụng nâng cấp chức năng đổi tên theo nhiều tiêu chí của mình, hoặc thậm chí áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình khác.

Học được cái gì mới rất thích, nhưng áp dụng được nó vào công việc thì mới sướng.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất