ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Combo 2 khóa học "Lập trình Laravel + Lập trình VueJS"
avatar

Lưu Trường Hải Lân

Training Manager

Kinh nghiệm công tác

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

avatar

Trần Văn Tư

Hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email của bạn
Số điện thoại di động của bạn
Địa chỉ facebook của bạn

    Thời lượng combo

  • Số khóa học trong combo 2
  • Số lượng video 354 video
  • Thời lượng 57 giờ
  • Ưu đãi nhóm Xem tại đây