ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Download video Youtube sử dụng PHP

thumb.jpg
Vlog lập trình viên

Như đã hứa với anh em, video này quay lại quá trình mình thực hiện task Download video Youtube sử dụng PHP.
Video vừa làm, vừa mò, vừa quay từ lúc nhận đến hoàn thành task, hoàn toàn không chuẩn bị trước nên trong lúc quay có nhiều chỗ không trôi chảy.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất