ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Tư vấn lập trình viên - Tập 6 Nhà tuyển dụng cần gì

thumb.jpg
Vlog lập trình viên

Nhà tuyển dụng cần gì đối với ứng viên:

  • Ứng viên có tư duy, kiến thức để đào tạo
  • Bằng cấp, kiến thức, kỹ năng, những gì viết trong CV không quá quan trọng. Năng lực thực sự của ứng viên được đánh giá qua phỏng vấn, thử việc
  • Sự gắn bó với công ty
  • Mức lương
  • Thái độ đối với công việc (thể hiện lúc phỏng vấn, thử việc)
  • Yếu tố khác: độ tuổi, tình trạng hôn nhân, giới tính, ngoại ngữ, quá giỏi...

Ứng viên cần: cần tập trung năng lực kiến thức cho mình, sản phẩm demo, đừng chém gió

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất