ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Những câu hỏi phỏng vấn Javascript - Phần 1

thumb.jpg
Phỏng vấn lập trình viên

Trong bài viết trước, ZendVN đã gửi đến các bạn những câu hỏi phỏng vấn về PHP để các bạn có thể ôn luyện trước khi tham gia phỏng vấn xin việc. Tiếp đến chúng tôi xin gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn Javascript cho các bạn thêm vững kiến thức và tự tin trong buổi phỏng vấn.

 1. Object trong JavaScript là gì? Chúng ta tạo ta chúng như nào?

 2. Scope trong JavaScript là gì?

 3. This trong JavaScript là gì?

 4. Thuộc tính prototype trong JavaScript là gì?

 5. Closure trong JavaScript là gì?

 6. Trong JavaScript, tại sao self lại cần thiết, thay vì this?

 7. Hàm anonymous là gì và khi nào nên sử dụng nó?

 8. Khác nhau giữa "==" và "===" là gì?

 9. Các kiểu dữ liệu trong JavaScript là gì?

 10. Sự kế thừa prototypal trong JavaScript là gì?

 11. Lập trình bất đồng bộ là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong JavaScript?

 12. Varial typing trong JavaScript là gì?

 13. Các cách khác nhau để tạo ra array trong JavaScript là gì?

 14. Cookies JavaScript là những gì?

 15. Phương thức có sẵn nào thêm 1 hay nhiều phần tử vào cuối của mảng và trả về độ dài mới của mảng?

 16. Quy ước đặt tên cho biến số trong JavaScript là gì?

 17. Bạn sẽ tạo ra một Cookie sử dụng JavaScript như thế nào?

 18. Làm sao để đọc được một Cookie sử dụng JavaScript?

 19. Làm sao để xóa một Cookie sử dụng JavaScript?

 20. Làm sao để submit một form sử dụng JavaScript?

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình Javascript kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất