ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Những câu hỏi phỏng vấn Javascript - Phần 2

thumb.jpg
Phỏng vấn lập trình viên

Xin chào các bạn, ở bài viết trước, ZendVN đã chia sẻ cho các bạn 20 câu hỏi phỏng vấn Javascript. Trong bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn Javascript kinh điển để các bạn có thể luyện lại trước khi đi phỏng vấn để có thể tự tin hơn.

 1. JavaScript là gì?

 2. Sự khác nhau giữa Javascript và JScript là gì?

 3. Cách sử dụng tệp Javascript bên ngoài?

 4. Ngôn ngữ Javascript có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

 5. BOM là gì?

 6. DOM là gì? Đối tượng document được sử dụng để làm gì?

 7. Đối tượng window được sử dụng để làm gì?

 8. Đối tượng history được sử dụng để làm gì?

 9. Làm thế nào để commnet trong Javascript

 10. Làm thế nào để tạo hàm trong Javascript?

 11. Các kiểu dữ liệu Javascript là gì?

 12. Sự khác nhau giữa == và === là gì?

 13. Làm thế nào để viết mã html động bằng Javascript?

 14. Làm thế nào để viết mã văn bản bình thường sử dụng Javascript?

 15. Cách tạo đối tượng trong Javascript?

 16. Làm thế nào để tạo mảng trong Javascript?

 17. Hàm isNaN() là gì?

 18. Kết quả của 10 + 20 + "30" trong Javascript là gì?

 19. Kết quả của "10" + 20 + 30 trong Javascript là gì?

 20. Sự khác nhau giữa Javascript phía máy khách và Javascript phía máy chủ?

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình Javascript kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất