ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Những câu hỏi phỏng vấn PHP kinh điển - Phần 2

thumb.jpg
Phỏng vấn lập trình viên

Xin chào các bạn, ở bài viết trước, ZendVN đã chia sẽ cho các bạn 20 câu hỏi phỏng vấn PHP. Trong bài này, mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn PHP kinh điển để các bạn có thể luyện lại trước khi đi phỏng vấn để có thể tự tin hơn.

 1. Có các phương pháp nào để truyền dữ liệu giữa hai trang khác nhau trong cùng một website?

 2. Hãy thử liệt kê các PHP Framework mà bạn biết? Bạn thành thạo Framework nào nhất? Hãy vẽ cấu trúc thư mục của framework đó?

 3. Tại sao hiện nay đa số lại sử dụng PHP Framework hoặc CMS để xây dựng các dự án website mà không lựa chọn PHP thuần?

 4. Miêu tả ngắn gọn cách hoạt động của mô hình MVC.

 5. Để lưu trữ menu (category) đa cấp theo kiểu đệ quy thì cần xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu như thế nào? Hãy liệt kê các column bắt buột phải có và giải thích ý nghĩa của nó?

 6. Để lưu trữ menu (category) đa cấp theo mô hình Nested thì cần xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu như thế nào? Hãy liệt kê các column bắt buột phải có và giải thích ý nghĩa của nó?

 7. Trình bày cách lấy phần mở rộng (extension) của một tập tin nào đó (không cần viết code chỉ cần nêu cách làm).

 8. So sánh các dạng kết nối giữa 2 bảng INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, …

 9. Viết câu truy vấn SQL để tìm lương của nhân viên cao thứ 2 trong Công ty. Thông tin bảng lương được lưu trữ trong bảng staff đơn giản như sau: staff(id, name, salary).

 10. Tìm tất cả những nhân viên mà tên có chứa từ “Joe”, không phân biệt là “JOE”, là “Joe”, hay là “joe”.

 11. Viết 1 câu truy vấn SQL để lấy ra giá trị năm hiện tại.

 12. So sánh mệnh đề WHERE và mệnh đề HAVING.

 13. Sắp xếp thứ tự ưu tiên của các câu lệnh SELECT, WHERE, FROM, GROU BY, HAVING, ORDER BY.

 14. Memcache, Redis là gì, hãy cho biết sự khác biệt của chúng.

 15. So sánh Rest và Soap.

 16. Hãy kể tên các design pattern mà bạn biết, các design pattern đó dùng để làm gì.

 17. Bạn hiểu như thế nào là xử lý đồng bộ và bất đồng bộ trong PHP.

 18. Xử lý phân luồng và đa luồng là gì.

 19. Hỏi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các thuật toán quik sort, buper sort. Cách thức hoạt động (sắp xếp) của chúng.

 20. Trong MySql có bao nhiêu engine thường dùng, hãy phân biệt các Engine đó.

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình PHP kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất