ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
Sách bí kíp lập trình

Những câu hỏi phỏng vấn SQL - Phần 1

thumb.jpg
Phỏng vấn lập trình viên

Xin chào các bạn, ở bài viết trước, ZendVN đã chia sẻ cho các bạn những câu hỏi phỏng vấn về PHP, Java và Javascript. Trong bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn SQL kinh điển để các bạn có thể luyện lại trước khi đi phỏng vấn để có thể tự tin hơn.

 1. SQL là gì?

 2. Làm thế nào để chọn tất cả bản ghi từ table?

 3. Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau?

 4. Cú pháp để thêm bản ghi vào một bảng là gì?

 5. Làm thế nào để bạn thêm một cột vào một bảng?

 6. Xác định câu lệnh Delete SQL?

 7. Xác định COMMIT?

 8. Khóa chính (PRIMARY KEY )là gì?

 9. Khóa ngoại (Foreign key) là gì?    

 10. CHECK Constraint - Ràng buộc CHECK là gì?

 11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại?

 12. Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào?

 13. Thủ tục lưu trữ (stored procedure) là gì?    

 14. IDENTITY trong SQL là gì?

 15. NORMALIZATION - Chuẩn hóa là gì

 16. Trigger là gì ?    

 17. Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng?    

 18. Cổng TCP / IP nào mà SQL Server chạy?

 19. Viết một truy vấn SELECT SQL mà trả về mỗi bản ghi chỉ một lần từ một bảng?

 20. DML và DDL là gì?

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình SQL kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất